Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sentence> Sentence Europskog suda pravde > Njemačka
 

Sentence Europskog suda pravde

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 30)
Broj Vrsta postupka Datum odluke
C-144/04postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 22.11.2005
Pravo Zajednice, posebice čl. 6 (1) Direktive 2000/78 kojom se stvaraju opći uvjeti (okviri) za načelo jednakog postupanja pri zaposlenju i zanimanja, moraju se interpretirati u smislu da zabranjuju odredbu nacionalnog zakonodavstva koja ovlašćuje, bez ikakvih ograničenja, sklapanje ugovora na određ...
C-465/93postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 9.11.2005
Sud je u ovom slučaju potvrdno odgovorio na prvi dio prethodnog pitanja - država članica smije donositi privremene mjere u slučaju sumnje u valjanost propisa EZ. No, to nije moguće učiniti uvijek već samo ako: a) nacionalni sud ozbiljno sumnja u valjanost propisa Zajednice, te ,ako se o valjan...
C-36/02postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 14.10.2004
ODLUKA SUDA GLASI: U svjetlu gornjih razmatranja, odgovor na pitanje mora biti da pravo Zajednice ne zabranjuje da neka ekonomska aktivnost koja se sastoji od komercijalne eksploatacije igara koje simuliraju akte ubojstva, bude podvrgnuta nacionalnoj zabrani koja je prihvaćena zbog razlo...
C-397/01,C-398/01,C-399/01,C-400/01,C-401/01postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 5.10.2004
Europski je sud ovom presudom potvrdio načelo posrednog učinka prava Zajednice istaknuvši da ukoliko država članica nije u propisanom roku pravilno provela direktivu, nacionalni sudovi te države članice imaju obvezu čitavo nacionalno pravo tumačiti u skladu s odredbama direktive kako bi postigli cil...
C-438/00postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 8.5.2003
Prethodnim pitanjem upućenim Europskom sudu pita se je li namjera čl. 38 (1) Ugovora o pridruživanju sa Slovačkom da se primjenjuje na profesionalne sportaše (u ovom slučaju na Slovaka koji je zakonito zaposlen u klubu osnovanom u zemlji članici EU) te može li sportski klub donositi pravila kojima s...
C-208/00postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 5.11.2002
Kada društvo osnovano u skladu s pravom države članice (A) u kojoj ima registrirano sjedište iskoristi svoje pravo poslovnog nastana u drugoj državi članici (B), čl. 43. i 48. Ugovora obvezuju državu članicu (B) da takvom društvu prizna pravnu i poslovnu sposobnost, te prema tome sposobnost da takvo...
C-424/97postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 4.7.2000
Odgovor na prvo pitanje jest da pravo Zajednice ne priječi primjenu odgovornosti javno-pravnog tijela države članice, uz odgovornost same države članice, za štetu i gubitak nanesen pojedincima primjenom mjera koje predstavljaju kršenje prava Zajednice. U prijašnjim slučajevima je uzimano u obzir da ...
C-220/98postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 13.1.2000
Sud je odlučio da čl. 30 i 36 Ugovora ( tiču se zabrane količinskih ograničenja između država-članica) te čl. 6(3) Direktive 76/768 koja se odnosi na kozmetičke proizvode ne isključuju primjenu navedenog nacionalnog zakonodavstva koje štiti potrošača. Također zaključuje da je na nacionalnom sudu do...
C-6/98postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 28.10.1999
1. Odredba koja nameće ograničenje, u pitanju pružanja usluga, na aktivnosti koje uključuju uporabu temeljnih prava poput prava pružanja usluge televizijskog programa, mora izraziti to ograničenje jasnim pojmovima. Iz toga slijedi da Direktiva 89/552 o usklađivanju određenih odredaba propisanih zako...
C-85/96postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 12.5.1998
Sud je ovom presudom zaključio kako uvjetovanje primanja dječjeg doplatka postojanjem formalne boravišne dozvole za državljane drugih država članica nije u skladu s pravom Zajednice jer se za dodjelu dječjeg doplatka domaćim državljanima traži samo da trajno ili uobičajeno borave na području te drža...
C-409/95postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 11.11.1997
Odredba nacionalnog zakonodavstva koja određuje da u slučaju kada je manje žena nego muškaraca na određenom položaja u sektoru javnih službi, a oba kandidata, muškog i ženskog spola su jednako kvalificirana za odnosni položaj, tako da ispunjaju uvjete podobnosti, stručnosti i profesionalnog radnog ...
C-64/96,C-65/96postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 5.6.1997
Sud zaključuje s odgovorom na prvo pitanje: Smatra se da se odredbe Ugovora EEZ o slobodi kretanja i uredbe u procesu implementacije ne mogu primijeniti na slučajeve koji nisu ni na koji način povezani sa situacijama koje spadaju pod pravo Zajednice već spadaju isključivo pod unutarnje poslove drž...
C-178/94,C-179/94,C-188/94,C-189/94iC-190/94postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 8.10.1996
Sud je prvo ponudio odgovore na pitanja pod brojem 8, 9, 10, 11 i 12 koja se odnose na odgovornost dražave za naknadu štete. Vlade Njemačke, Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva su iznijele da država može snositi odgovornost za naknadu štete zbog zakašnjele implementacije direktve samo ako je povred...
C-450/93postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 17.10.1995
Oba pitanja koja je postavio nacionalni sud, odnose se na opseg interpretacije Direktive i obvezu derogacije nacionalnog prava. Nacionalni sud u biti pita, u kakvom je odnosu nacionalno prema Direktivi, i da li Direktiva isključuje upotrebu nacionalnog prava. U svojoj argumentaciji, nacionalni su...
C-470/93postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 6.7.1995
Prvo što sud u ovom predmetu mora utvrditi je sljedeće: predstavlja li zabrana trgovanja robom koja na svom omotu ima oznaku kao što je ona o kojoj se radi (+10%) mjeru s istovrsnim učinkom količinskom ograničenju iz članka 30 UEZ. Ovaj je članak, prema praksi Suda, namijenjen zabranjivanju svih trg...
C-292/92postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 15.12.1993
Premda Sud ističe da ne može davati mišljenje o usklađenosti pravila nacionalnog prava s europskim pravom, utvrđuje da se radi o interpretaciji pravila Zajednice i oglašava se nadležnim odlučivati u ovom sporu. Ovom odlukom Sud je potvrdio široku definiciju “mjera s istovrsnim učinkom”, ali i ponovn...
C-126/91postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 18.5.1993
Sud je najprije istaknuo da nacionalna mjera koja ograničava ili zabranjuje određene oblike reklamiranja proizvoda može neizravno utjecati na uvoz jer utječe na mogućnost oglašavanja uvezenih proizvoda. Time takva mjera može predstavljati prepreku uvozu čak i ako se jednako primjenjuje i na strane i...
C-19/92postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 31.3.1993
Mjera koja bi mogla spriječiti ili otežati da se građani Zajednice koriste temeljnim slobodama, bez obzira što se primjenjuje bez diskriminacije na temelju nacionalnosti, ipak je zabranjena čl. 48. i 52. Ugovora o EZ (sada čl. 39. i 43. Ugovora). Takve mjere ne bi bile zabranjene jedino ukoliko im j...
C-41/90postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 23.4.1991
Europski sud u presudi u predmetu Hofner (41/90) tumači čl. 86. i 90. Ugovora o EEZ, koji čine dio prava Zajednice kojima se uređuje pravo tržišnog natjecanja. Sud prvo ispituje može li se javna agencija za zapošljavanje smatrati poduzećem u smislu pravila tržišnog natjecanja Zajednice. Shodno tom...
C-234/89postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 28.2.1991
Ugovor o nabavi piva je zabranjen čl. 81(1) Ugovora ako su zadovoljena dva kumulativna uvjeta. Prvi je da, s obzirom na ekonomski i pravni kontekst potonjeg ugovora postoji poteškoća za konkurente prilikom pristupa tržištu ili glede povećanja tržišnog udijela u svrhu pristupa nacionalnom tržištu za ...
314/85postupak povodom tužbe za poništenje 22.10.1987
Sud razlikuje dvije situacije: 1. nacionalni sud smatra da je akt Zajednice valjan 2. nacionalni sud smatra da akt Zajednice nije valjan. U prvom slučaju nacionalni sud smije odbiti zahtjev koji se temelji na tvrdnji da akt Zajednice nije valjan jer time ne dovodi u pitanje postojanje tog akta. Us...
12/86postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 30.9.1987
U ovom je slučaju Europski sud zaključio da iako Sporazum kojim se uspostavlja pridruživanje između EEZ i Turske ( tzv. Sporazum iz Ankare) može, načelno gledano, imati izravni učinak ukoliko ispunjavaju opće uvjete koje je odredio Europski sud, njegov Čl. 12 te Čl. 36 Dodatnog protokola, kada se...
66/86postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 3.7.1986
Svoje obrazloženje odluke Sud je podijelio na dva dijela. Prvo je obrazložio značenje termina radnik u smislu članka 48. Ugovora o EEZ ( dalje u tekstu – Ugovor ), a zatim objasnio značenje termina „zaposlenje u javnoj službi“, također u smislu članka 48. Prilikom razlaganja svoje interpretacije t...
14/83postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 10.4.1984
U odgovorima na pitanja nacionalnog suda Europski sud usvojio je i opća stajališta o provedbi direktiva. Naime, Sud zaključuje kako je obveza država članica da poduzmu sve odgovarajuće mjere, opće ili posebne, kako bi osigurale postizanje rezultata predviđenog direktivom, te da ta ista obveza postoj...
104/81postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 26.10.1982
Niti priroda niti struktura Sporazuma o slobodnoj trgovini između Portugala i Europske zajednice ne sprječava pojedince da se pozivaju na njegove odredbe. Kako bi neka odredba SST-a imala direktan učinak, mora biti bezuvjetna i dovoljno precizna. Kako bi se utvrdilo koje su odredbe dovoljno precizn...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2005(2) 2004(2) 2003(1) 2002(1)
2000(2) 1999(1) 1998(1) 1997(2)
1996(1) 1995(2) 1993(3) 1991(2)
1987(2) 1986(1) 1984(1) 1982(2)
1979(1) 1976(1) 1973(1) 1970(1)

Vrsta odluke

presuda(30)


Vrsta postupka

postupak povodom tužbe za poništenje(1)
postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju(29)


Područje

Financijsko pravo(4)
Implementacija prava EU(2)
Nadležnosti EU i država članica(2)
Odgovornost država članica(1)
Poljoprivreda i ribarstvo(1)
Porezno pravo(2)
Pravni lijekovi za kršenje prava EU(1)
Pravo jednakosti spolova(3)
Pravo tržišnog natjecanja(4)
Pravo zaštite potrošača(3)
Pristupanje i sporazumi o pridruživanju(3)
Procesno pravo(1)
Radno i socijalno pravo(3)
Sloboda kretanja radnika(6)
Sloboda kretanja roba(7)
Sloboda poslovnog nastana(4)
Sloboda pružanja usluga(3)
Temeljna načela i učinci prava EU(1)
Temeljna prava(4)
Učinci primarnog prava EU(1)
Učinci sekundarnog prava EU(6)
Zajednička trgovinska politika(2)


Države

< SviNjemačka

Sastav suda

nije poznato(8)
peteročlano vijeće(5)
puni sastav(2)
tročlano vijeće(2)
veliko vijeće(13)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite