Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sentence> Sentence Europskog suda pravde > Učinci sekundarnog prava EU
 

Sentence Europskog suda pravde

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 26)
Broj Vrsta postupka Datum odluke
C-144/04postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 22.11.2005
Pravo Zajednice, posebice čl. 6 (1) Direktive 2000/78 kojom se stvaraju opći uvjeti (okviri) za načelo jednakog postupanja pri zaposlenju i zanimanja, moraju se interpretirati u smislu da zabranjuju odredbu nacionalnog zakonodavstva koja ovlašćuje, bez ikakvih ograničenja, sklapanje ugovora na određ...
C-465/93postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 9.11.2005
Sud je u ovom slučaju potvrdno odgovorio na prvi dio prethodnog pitanja - država članica smije donositi privremene mjere u slučaju sumnje u valjanost propisa EZ. No, to nije moguće učiniti uvijek već samo ako: a) nacionalni sud ozbiljno sumnja u valjanost propisa Zajednice, te ,ako se o valjan...
C-105/03postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 16.6.2005
U ovom slučaju Europski sud je utvrdio da okvirne odluke imaju posredan učinak u nacionalnom pravu što znači da bi nacionalni sudovi trebali interpretirati domaće pravo u svjetlu okvirnih odluka. Drugačije mišljenje imale su vlade pojedinih europskih zemalja - Italije, Nizozemske, Švedske te Ujed...
C-265/03postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 12.4.2005
U svrhu davanja korisnog odgovora na postavljeno pitanje Europski sud pravde ( dalje u tekstu, Sud ) je smatrao da je prvo potrebno utvrditi da li se pojedinac može osloniti na članak 23 Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Zajednice i država članica te Ruske federacije. Ako je tako, navodi se ...
C-397/01,C-398/01,C-399/01,C-400/01,C-401/01postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 5.10.2004
Europski je sud ovom presudom potvrdio načelo posrednog učinka prava Zajednice istaknuvši da ukoliko država članica nije u propisanom roku pravilno provela direktivu, nacionalni sudovi te države članice imaju obvezu čitavo nacionalno pravo tumačiti u skladu s odredbama direktive kako bi postigli cil...
C-133/00postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 15.2.2001
Ovaj slučaj jest jedan ne tako star predmet koji je povodom postupka za prethodnim pitanjem od strane engleskog drugostupanjskog suda došao pred europski sud pravde. Predmet spada u područje radnog prava, i bavi se zaštitom prava radnika na razini europskog prava. Konkretnije, bavi se pravom radnika...
C-443/98postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 26.9.2000
Sud je utvrdio kako Direktiva 83/189 ni na koji način ne određuje materijalni domašaj pravnog pravila na temelju kojega nacionalni sud mora odlučiti o predmetu koji se nalazi pred njime te kako navedena Direktiva ne stvara ni prava ni obveze. S obzirom na navedeno Sud, kao odgovor na pitanje nacion...
C-107/98postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 18.11.1999
Dopustivost pravne radnje AGAC i Austrijska vlada stavljaju prigovor da je pitanje postavljeno sudu nedopustivo zato što suma u ugovoru o kojem je riječ je ispod praga koji je postavljen Direktivom 92/50 i 93/36 te je stoga Direktiva na njega neprimjenjiva, a i ugovor sam nije srednjeročnog trajan...
C-409/95postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 11.11.1997
Odredba nacionalnog zakonodavstva koja određuje da u slučaju kada je manje žena nego muškaraca na određenom položaja u sektoru javnih službi, a oba kandidata, muškog i ženskog spola su jednako kvalificirana za odnosni položaj, tako da ispunjaju uvjete podobnosti, stručnosti i profesionalnog radnog ...
C-168/95postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 26.9.1996
U odgovoru na prvo pitanje Sud odvraća da je iz odredbe članka 3 Direktive 76/464 jasno da svako ispuštanje kadmija podliježe prethodnom odobrenju, bez obzira na datum od kojeg posluje postrojenje koje ga ispušta. Odgovarajući na drugo pitanje, Sud ističe da je već učinio jasnim da mogućnost zašt...
C-237/94postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 23.5.1996
Prvo, naknada za troškove pogreba se treba smatrati „socijalnom pogodnošću“ u okviru značenja čl. 7 (2) Uredbe 1612/68 (o slobodnom kretanju radnika) te strani radnici imaju pravo ostvarivati takvu prednost pod jednakim uvjetima kao domaći radnici. Prema čl. 48. Ugovora o EZ i čl. 7. Uredbe o slo...
C-91/92postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 14.7.1994
Nacionalni sud u ovom je slučaju postavio pitanje koje otvara dva problema. Prvi je jesu li odredbe direktive Vijeća 85/557/EEZ bezuvjetne i dovoljno određene, a drugi ima li ta direktiva vertikalni i horizontalni učinak ako nisu donesene mjere za prijenos direktive u nacionalno pravo, a rok za njez...
C-292/89postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 26.2.1991
ČL. 48. Ugovora o EZ (sada čl. 39., o slobodi kretanja radnika) mora se interpretirati široko (139/85 Kempf [1986] ECR 1741) te se pravo boravka u drugoj državi članici mora priznati šire, a ne samo onim građanima EU koji su dobili ponudu za sklapanje ugovora o radu. Prava koja građani imaju temelj...
C-106/89postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 13.11.1990
U odgovoru na postavljeno pitanje Sud, na temelju presuda u nekoliko prijašnjih slučajeva, ističe da je obveza države članice, koja proizlazi iz određene direktive i obveza po članku 5. Ugovora o osnivanju EZ-a, poduzeti sve odgovarajuće mjere radi provedbe obveza iz direktive, obvezujuća za sve org...
C-188/89postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 12.7.1990
U odgovoru na pitanje koja mu je uputio Dom lordova, Europski sud utvrđuje da se članak 5. stavak 1. Direktive 76/207 može odnositi na zahtjev za naknadu štete protiv tijela koje je odgovorno za pružanje javnih usluga pod kontrolom države i u skladu s tim ima posebne ovlasti šire od onih koje proizl...
C-322/88postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 13.12.1989
Budući da mu članak 234 Ugovora daje ovlasti da odlučuje o valjanosti i tumačenju pravnih akata Zajednice, Europski je sud nadležan odlučivati o interpretaciji preporuka koje su usvojene temeljem Ugovora. Pošto izbor forme ne može promijeniti prirodu mjere, Sud je dužan u interpretaciji mjere opis...
80/86postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 8.10.1987
U ovom predmetu Europski sud ograničio je obavezu nacionalnih sudova da interpretiraju nacionalno pravo u svjetlu ciljeva direktive (vidi predmet Von Colson). Ta obaveza ograničena je načelima pravne sigurnosti i zabrane retroaktivnosti. Nacionalni sud ima obvezu svoje nacionalno pravo interpreti...
152/84postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 26.2.1986
Odluka u predmetu Marshall bitna je za razumijevanje horizontalnog izravnog učinka direktiva (smjernica). U odgovoru na prvo pitanje, Sud je zaključio da se u ovom slučaju radi o aktu diskriminacije koji je zabranjen Smjernicom o jednakom postupanju jer se ta zabrana odnosi i na slučaj otkaza, bez...
14/83postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 10.4.1984
U odgovorima na pitanja nacionalnog suda Europski sud usvojio je i opća stajališta o provedbi direktiva. Naime, Sud zaključuje kako je obveza država članica da poduzmu sve odgovarajuće mjere, opće ili posebne, kako bi osigurale postizanje rezultata predviđenog direktivom, te da ta ista obveza postoj...
8/81postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 19.1.1982
Sud je najprije, pozvavši se na članak 189 Ugovora, istaknuo da države kojima je direktiva upućena imaju obvezu ostvariti propisani rezultat koji se mora ispuniti prije proteka roka utvrđenog samom direktivom. Ukoliko je direktiva pravilno prenesena njeni se učinci protežu na pojedince. No, ukoliko ...
102/79postupak protiv države članice zbog kršenja europskog prava 6.5.1980
Presudom u predmetu 102/79 Europski je sud utvrdio da su države članice dužne implementirati direktivu na način koji u potpunosti zadovoljava zahtjev jasnoće i izvjesnosti pravnih situacija koje se direktivom žele urediti. Nadalje utvrđuje da se implementacija direktive putem administrativne prakse...
148/78postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 5.4.1979
U slučaju Ratti ECJ utvrđuje načelo da se država članica koja u propisanim rokovima nije donijela provedbene mjere propisane smjernicom ne može braniti protiv pojedinaca pozivajući se na vlastiti propust da izvrši obveze koje proizlaze iz smjernice, poznato pod imenom načelo estoppel. Na postavlj...
C-45/76postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 16.12.1976
Zabrana koja proizlazi iz čl. 16. Ugovora, i koja se nalazi u čl. 10. Uredbe 234/68/EEZ ima izravan učinak i stvara prava za pojedince koje su nacionalni sudovi dužni štititi. U nedostatku bitnih odredaba prava Zajednice, na svakoj je državi članici da odredi nadležan sud te da osigura procesna prav...
41-74postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 4.12.1974
Odluka prolazi kroz odgovore na pitanje postavljena postupkom prethodnog pitanja. Na taj način sud kroz odgovore stvara pravo i izražava svoju argumentacijsku liniju. Europski sud uvijek gleda cijeli kontekst situacije. Odgovor na prvo pitanje sud je našao u članku 48. Ugovora o EEZ. Članak predvi...
39-72postupak protiv države članice zbog kršenja europskog prava 7.2.1973
Europski sud je ovom presudom pojasnio izravni učinak uredbi, pravnih akata koji su sekundarni izvor prava Zajednice. Ovaj slučaj se izravno nadovezuje na slučaj Leonesio. Europski sud u ovoj odluci zaključuje da Italija nije ispunila obveze, koje je preuzela kao država članica, iz Uredbe Vijeća b...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2005(4) 2004(1) 2001(1) 2000(1)
1999(1) 1997(1) 1996(2) 1994(1)
1991(1) 1990(2) 1989(1) 1987(1)
1986(1) 1984(1) 1982(1) 1980(1)
1979(1) 1976(1) 1974(1) 1973(1)
1972(1)

Vrsta odluke

presuda(26)


Vrsta postupka

postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju(24)
postupak protiv države članice zbog kršenja europskog prava(2)


Područje

< SviUčinci sekundarnog prava EU

Države

Belgija(1)
Italija(7)
Nizozemska(2)
Njemačka(6)
UK Velike Britanije i S. Irske(6)
Španjolska(1)


Sastav suda

nije poznato(8)
peteročlano vijeće(4)
puni sastav(2)
tročlano vijeće(2)
veliko vijeće(10)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite