Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

20.6.2011

O prijedlogu Novele zakona o prostornom uređenju i gradnji

Unatoč tome što je nedavno donesena izmjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji, kojom je taj Zakon usklađen s odredbama Zakona o općem upravnom postupku, u saborskoj proceduri već je novi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se pojednostavljuje procedura za donošenje prostornih dokumenata i izdavanje akata za gradnju.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji do sada je mijenjan i dopunjavan dva puta. Prvi puta 2009. godine radi usklađenja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a drugom Novelom iz 2011. godine, usklađen je s novim Zakonom o općem upravnom postupku, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010., a donesen je radi ispunjavanja mjerila za zatvaranje poglavlja 23. „Pravosuđe i temeljna prava“ u postupku pristupanja Europskoj uniji.

Kako se navodi u Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, tijekom primjene Zakona i praćenja njegovih učinaka kroz brojne postupke izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja te obilnu prvostupanjsku i drugostupanjsku upravnopravnu praksu izdavanja akata za provođenje tih dokumenata, izdavanja akata za građenje i uporabu građevina, postupke upravnog i inspekcijskog nadzora, upravnosudsku praksu s tim u svezi, te kroz veliki broj predstavki i upita fizičkih i pravnih osoba, tijela državne vlasti, lokalne i područne samouprave, uočene su određene nedorečenosti u njegovom izričaju, određene pravne praznine i odredbe koje negativno utječu na njegovu provedbu i na mogućnost provedbe pojedinih instituta drugih zakona.

To se, primjerice, odnosi na Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije i dr.

Također, utvrđena je potreba naknadnog, odnosno daljnjeg usklađivanja predmetnog Zakona s Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu na način da se obavljanje poslova ispitivanja određenih dijelova građevina, prethodnih istraživanja bitnih za projektiranje i nostrifikacije projekata ne ograničava organizacijskim oblicima u kojima se ti poslovi mogu obavljati i potreba usklađivanja s nedavno donesenim Zakonom o zaštiti od požara.

Kako se nadalje navodi, od uočenih problema treba posebno izdvojiti institute za postupanje s građevinama izgrađenim bez, odnosno protivno aktu nadležnog tijela na temelju kojega se može pristupiti građenju (rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja) koji u praksi ne uspijevaju u dovoljnoj mjeri riješiti stanje u prostoru zbog čega su ustanovljeni. Rješavanje navedenog, s obzirom na razmjere, značaj i složenost, nije moguće spomenutim institutima u okviru Zakona o prostornom uređenju i gradnji već je nužno donošenje posebnog zakona zbog čega je u saborsku proceduru upućen i Prijedlog Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama.

Ocjenjeno je da se intervencijama u tekstu Zakona može otkloniti više uočenih nejasnoća i ispuniti navedene obveze, a da se time ne promjeni koncepcija Zakona niti dovede u pitanje kvaliteta upravljanja i zaštite prostora, odnosno ostvarivanje cilja Zakona.

Predloženim Zakonom uređuju se, stoga, sljedeća pitanja:

– dorađuje se pojmovnik redefinicijom postojećih pojmova i definiranjem novih,

– pojašnjava se veza predmetnog Zakona sa Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji i Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti u pogledu obveza naručitelja izrade nacrta dokumenta prostornog uređenja, projekata i drugih dokumenata iz predmetnog Zakona,

– uspostavlja se registar osoba koje su položile stručni ispit i podataka o ispunjavanju obveza tih osoba u pogledu upotpunjavanja i usavršavanja znanja,

– uvodi se neovisan sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća o pregledu sustava grijanja i klimatizacije,

– omogućava se obavljanje poslova ispitivanja određenih dijelova građevina, poslova prethodnih istraživanja bitnih za projektiranje i poslova nostrifikacije projekata bez ograničavanja oblika u kojima se ti poslovi mogu obavljati,

– mijenja se djelokrug rada županijskih zavoda za prostorno uređenje,

– definira se okvir odgovornosti odgovornog voditelja izrade dokumenta prostornog uređenja i jača se odgovornost nositelja izrade, predlagatelja i donositelja prostornog plana za prostorno-planska rješenja te postupak izrade prostornog plana,

– propisuje se nemogućnost sudjelovanja u izradi dokumenta prostornog uređenja osobe u svojstvu stručnjaka odgovarajuće struke koja je u mogućem sukobu interesa,

– modificiraju se uvjeti za planiranje i korištenje prostora u zaštićenom obalnom području mora i drugim područjima,

– uređuje se provođenje javnog natječaja za odabir idejnog projekta i stručnog rješenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja,

– smanjuje se broj provedbenih planova koji se obvezno donose te se olakšava određivanje njihova obuhvata,

– skraćuju se rokovi i uklanjaju suvišne procedure u postupku izrade i donošenja prostornih planova te njihovih izmjena i dopuna,

– prenosi se nadležnost za davanje suglasnosti za donošenje provedbenih planova u zaštićenom obalnom području mora s Ministarstva na župane,

– uređuje se pitanje provođenja dokumenta prostornog uređenja užega područja u slučaju njegove neusklađenosti s dokumentom prostornog uređenja širega područja,

– uređuje se pitanje donošenja odluka o koncesiji i sklapanja ugovora o koncesiji prema posebnom propisu koja obuhvaća provođenje zahvata u prostoru u odnosu na lokacijsku dozvolu,

– podrobnije i primjerenije se uređuje izdavanje lokacijske dozvole, drugih akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, akata za građenje i uporabu građevina te njihovih izmjena i/ili dopuna,

– omogućava se utvrđivanje posebnih uvjeta prije pokretanja postupka izdavanja lokacijske dozvole i izdavanje potvrde da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisom prije pokretanja postupka izdavanja građevinske dozvole,

– brišu se odredbe koje uređuju donošenje rješenja o izvedenom stanju i izdavanje potvrde izvedenog stanja,

– uvodi se rješenje o promjeni namjene građevine u slučaju u kojem za tu promjenu nije potrebno izvoditi građevinske radove,

– stvaraju se pretpostavke za propisivanje većeg broja građevina i radova koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez lokacijske dozvole i/ili akta za građenje uz povećanje sigurnosti i zakonitosti tih građevina,

– proširuje se broj slučajeva u kojima se može utvrđivati građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovnu uporabu građevine i akti u skladu s kojima se može parcelirati građevinsko zemljište,

– omogućava se izravno financiranje planiranja i uređenja građevinskog zemljišta njegovom vlasniku,

– uvodi se stavljanje zabilježbe u zemljišnim knjigama akta na temelju kojega se građevina smije rabiti,

– podrobnije i primjerenije se uređuje postupak građevinske inspekcije.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite