Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

7.11.2011

Utjecaj zabilježbe spora na nekretnini u kojoj se nalazi prostor za koji se utvrđuju minimalni tehnički uvjeti

U primjeni ranije važećeg Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, u vezi s mogućnošću izdavanja rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima za objekt na kojem je u zemljišnoj knjizi uknjižena zabilježba spora, donesena je odluka Upravnog suda koja je aktualna i u primjeni danas važećeg Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Prema članku 20. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti nadležni ured, na zahtjev ugostitelja, utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju te utvrđuje ispunjavanje uvjeta za posebni standard i dodjelu oznake kvalitete za ugostiteljske objekte iz skupina „Restorani“ i „Barovi“. Nadležni ured, na zahtjev ugostitelja, utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata, osim za vrste navedene u članku 22. stavku 1. toga Zakona. Ispunjavanje navedenih uvjeta nadležni ured utvrđuje rješenjem u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Sukladno navedenom, rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta izdat će se ugostitelju uz sljedeće uvjete:

1. da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,

2. da ima pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom,

3. da ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu, odnosno kategoriju ugostiteljskog objekta,

4. da mu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti, dok ta mjera traje,

5. da ispunjava i druge uvjete propisane Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i propisima donesenim na temelju njega,

6. da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, Ministarstvo ili nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

U primjeni ranije važećeg Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 48/95, 20/97, 68/98, 45/99, 76/99, 92/01, 117/01, 4/02, 117/03 i 42/05), u vezi s mogućnošću izdavanja rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima za objekt na kojem je u zemljišnoj knjizi uknjižena zabilježba spora, donesena je odluka Upravnog suda Republike Hrvatske, Us-10088/2006 od 16. lipnja 2010. Odluku smatramo aktualnom i u primjeni danas važećeg Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti:

"Odredbom članka 31. stavak 1. točkama 1.-4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 49/03 - pročišćeni tekst, 117/03 i 42/05) propisano je da će se rješenje o ispunjavanju uvjeta za objekte koji se ne kategoriziraju izdati ugostitelju koji ispunjava uvjete: 1.) da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, 2.) da ima pravo korištenja poslovnim prostorom, 3.) da objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu odnosno kategoriju objekta, 4.) te da ispunjava i druge uvjete propisane tim Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Iz podataka spisa predmeta, dostavljenih ovom Sudu uz odgovor na tužbu, proizlazi da je N. S., vlasnica obrta ugostiteljskog objekta "R." Z. podnijela zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju. Ista je priložila ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljenog sa S. C. iz Z., O. k. B. 50 te izvadak iz zemljišne knjige Sp. izv. broj: 18052/05 zk. ul. broj 9102 k.o. Z., a iz kojeg proizlazi da je vlasnica čestice 1865/1 zgrada i dvorište S. C. te da je pod poslovnim brojem Z-…. uknjižena zabilježba spora koja se vodi kod ovog Suda pod poslovnim brojem P-…. u pogledu čestice zemljišta 1865/1. Ta­kođer u predmetnom izvatku iz zemljišne knjige navedena je napomena da postoji plomba neriješenog predmeta pod poslovnim brojem Z-….-zabilježba, na čest. 1865/1 na zahtjev Z. i S. G.

Naime, tužiteljica smatra da činjenica da u zemljišnoj knjizi postoji zabilježba spora o vlasništvu dovodi u pitanje pravo korištenja poslovnog prostora.

Naime, odredbom članka 120. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) propisano je da se vlasništvo na nekretninama stječe uknjižbom u zemljišnu knjigu.

Prema članku 30. stavku 4. Zakona o zemljišnim knjigama zabilježba je upis kojim se čine vidljivim mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da ih se može zabilježiti u zemljišnim knjigama.

Odredbom članka 81. stavka 3. Zakona o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01 i 100/04) propisano je da kad je zabilježen spor dovršen odlukom po kojoj stranci pripada dosuđeno pravo dobiva ono mjesto u prvenstvenom redu koje mu je bilo osigurano zabilježbom spora.

Ovaj Sud prihvaća zaključak tuženog tijela da zabilježba spora koja se vodi pred nadležnim sudom u vezi s pravom vlasništva na nekretnini u kojoj se nalazi predmetni poslovni prostor nije od utjecaja na rješenje ove upravne stvari jer tek pravomoćna presuda u tom sporu može proizvesti pravne učinke u vezi te nekretnine.

Kako je N. S., podnositeljica zahtjeva za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta i vlasnica ugostiteljskog obrta dostavila ugovor o zakupu sklopljen sa S. C, a koja je, prema zemljišnoknjižnom izvatku koji prileži svezu spisa, vlasnik nekretnine u kojoj se nalazi predmetni poslovni prostor te kako je podnositeljica zahtjeva ispunila i ostale uvjete propisane odredbom članka 31. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, to osporenim rješenjem nije povrijeđen zakon na štetu tužiteljice."

Dakle, zabilježba spora o pravu vlasništva na nekretnini u kojoj se nalazi poslovni prostor za koji se utvrđuju minimalni tehnički uvjeti, a za koji je dokazano pravo korištenja prostorom, nije zapreka za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite