Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

11.11.2011

Obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja

Izmjenama i dopunama Zakona o obrtu iz 2007. godine, fizičkim osobama dana je mogućnost obavljanja domaće radinosti i sporednog zanimanja osobnim radom, čime se širem broju zainteresiranih osoba (korisnicima mirovine, poljoprivrednicima, studentima, osobama u radnom odnosu itd.) omogućilo obavljanje registrirane gospodarske djelatnosti.

Domaća radinost obuhvaća djelatnost izrade pojedinih proizvoda koje obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom iz djelatnosti slobodnih obrta (članak 1.c Zakona o obrtu). Sporednim zanimanjem smatra se obavljanje određenih usluga održavanja i popravaka (članak 1.d).

Također, prema Pravilniku o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima razlikujemo:

a) tradicijske obrte za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom, oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u navedenom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet,

b) umjetničke obrte koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, dizajnom, likovnim i drugim rješenjima uz naglašenu kreativnost i individualnost majstora obrta - umjetnika.

Međutim, pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima - pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge. Također se proizvodi koji se generacijama proizvode u obrtima, a sada se koriste kao suveniri u turističkoj ponudi kulturne baštine Republike Hrvatske, mogu smatrati tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima.

Koji se proizvodi mogu izrađivati u domaćoj radinosti odnosno koje se usluge mogu obavljati kao sporedno zanimanje propisuje Pravilnik o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga. Ove liste povremeno se nadopunjuju, a posljednja dopuna na snazi je od 15. srpnja 2011.

Specifičnosti obavljanja domaće radinosti i sporednog zanimanja

Prilikom obavljanja djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja nije moguće zaposliti druge osobe, jer je propisano da se oni mogu obavljati samo osobnim radom za razliku od obavljanja obrta gdje je moguće bez ograničenja zapošljavati radnike. Također, uvedeno je i ograničenje opsega djelatnosti za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja na način da ukupno ostvaren bruto primitak ne smije biti veći od iznosa deset bruto prosječnih mjesečnih plaća u tekućoj kalendarskoj godini u kojoj se obavlja navedena djelatnost.

Prosječnom plaćom smatra se iznos mjesečne plaće koja je isplaćena po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj - kolovoz u godini koja prethodi godini u kojoj se obavljaju navedene djelatnosti, a koju objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Naime, radi se o bruto iznosu za razdoblje siječanj - kolovoz 2010. godine od 7.657,00 kuna, a što predstavlja ukupan iznos od 76.570,00 kuna.

Međutim, ako fizička osoba ostvari primitak koji prelazi zakonom propisano ograničenje, dužna je, počevši od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine, prestati obavljati djelatnost domaće radinosti ili sporednog zanimanja, te do 15. siječnja iste godine podnijeti nadležnom tijelu pisani zahtjev za prestanak obavljanja navedenih djelatnosti.

Domaću radinost i/ili sporedno zanimanje ne može obavljati osoba koja je već registrirani obrtnik ili obavlja slobodno zanimanje ili samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva, od kojih djelatnosti plaća porez na dobit ili porez na dohodak temeljem poslovnih knjiga, a obveznik je plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Obveza osiguranja i obveza uplate doprinosa

Propisima iz djelokruga obveznih osiguranja, propisana je obveza osiguranja svakoj fizičkoj osobi koja je upisana u registar obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, a koja ujedno nije osigurana po osnovi rada (nije u radnom odnosu). To konkretno znači da će svaka fizička osoba koja započne s obavljanjem domaće radinosti ili sporednog zanimanja, ako nije osigurana po osnovi radnog odnosa, biti obveznik uplate obveznih doprinosa (doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje).

Naime, predmetni status u osiguranju utvrđuju mjerodavni zavodi (HZMO i HZZO) i to na temelju podataka o izdanom odobrenju za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja ili na temelju posebne potvrde Porezne uprave o tome da je osoba upisana u registar obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koje Porezna uprava, po službenoj dužnosti, dostavlja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja od strane umirovljenika

Posebna pogodnost propisana je za umirovljenike koji mogu prijaviti obavljanje domaće radinosti i/ili sporednog zanimanja, a da pri tome istovremeno ne uspostavljaju svojstvo osiguranika na obvezne doprinose. Naime, oni u navedenom slučaju ne gube pravo na isplatu stečene mirovine niti imaju obvezu uplate obveznih doprinosa (članak 1.b stavak 3.).

Obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja od strane nezaposlenih osoba

Fizičkim osobama koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje, a imaju status nezaposlene osobe pri nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno nisu osigurane na obvezna osiguranja niti po jednoj od obveznih osnova osiguranja Zakonom o mirovinskom osiguranju, a koje Porezna uprava upiše u registar obveznika poreza na dohodak, priznaje se svojstvo osiguranika pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (osobe koje ostvaruju prihod i upisane su u registar obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, a nisu osigurane po drugoj osnovi).

Naime, navedene osobe u pogledu obveze plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja izjednačene su s obrtnicima te su dužne plaćati obvezne doprinose ovisno o tome utvrđuju li dohodak s osnova obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja na temelju poslovnih knjiga ili porez na dohodak po toj osnovi plaćaju prema paušalnom dohotku.

Obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja od strane osoba koje su osigurane na obvezne doprinose

Fizičkim osobama koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje, a obvezno su osigurane na obvezne doprinose po nekoj od obveznih osnova osiguranja (npr. radni odnos), Porezna uprava obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja tretirat će kao obavljanje druge djelatnosti te će doprinos za obvezna osiguranja plaćati na temelju godišnje porezne prijave sukladno odredbama Zakona o doprinosima, Pravilnika o doprinosima i Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011. godinu.

Prijava i odjava obavljanja domaće radinosti i sporednog zanimanja

Prijava obavljanja domaće radinosti i/ili sporednog zanimanja obavlja se po sličnom postupku kao i registracija obrta. Fizička osoba koja želi obavljati tu djelatnost dužna je to prijaviti nadležnom uredu za gospodarstvo pri uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu za gospodarstvo Grada Zagreba, koji po zahtjevu izdaje odobrenje i dostavlja ga nadležnoj ispostavi Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prestanak obavljanja sporednog zanimanja ili domaće radinosti također se prijavljuje navedenom uredu koji o prestanku donosi rješenje (članak 1.b Zakona o obrtu). Rješenjem o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja utvrđena je obveza podnositelja predmetnog zahtjeva da za izdano odobrenje uplati iznos od 100,00 kuna u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Alan Vajda, mag. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite