Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

2.12.2011

Investicijski fondovi i Društva za upravljanje

Investicijski fondovi (engl. investment funds, investment company, njem. Investitionsfounds) su institucionalni investitori registrirani kao kompanije, koji prikupljaju novčana sredstva široke javnosti, obično individualnih investitora, i plasiraju ih u dugoročne, ponekad i kratkoročne investicije.

Prema članku 3. Zakona o investicijskim fondovima (NN 150/05) fond je pravna osoba ili zasebna imovina, a također i svaki pravni subjekt, društvo ili zasebna imovina, bez obzira na pravni oblik, u kojoj se sudjelovanje nudi s ciljem prikupljanja uloga u gotovu novcu, te s izričitom namjerom ulaganja više od 60% tog novca na način na koji ulažu investicijski fondovi, te s istim ciljem. Člankom 4. Zakona taksativno su nabrojane osobe koje ne potpadaju pod pojam investicijskog fonda.

Otvoreni investicijski fond (engl. open-end fund) je zasebna imovina bez pravne osobnosti u zajedničkom vlasništvu svih imatelja udjela u fondu. Kapital se prikuplja kroz izdavanje neograničenog broja investicijskih udjela, te se tako prikupljena sredstva ulažu u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

Obveza fonda je da na zahtjev vlasnika udjela otkupi investicijski udjel prema neto vrijednosti udjela. NAV per share, Net Asset Value – neto imovina fonda podijeli se s ukupnim brojem udjela te se tako dobiva neto vrijednost udjela.

Otvoreni investicijski fond nema ograničenja u pogledu broja udjela koji će izdati, te se na taj način osigurava povećanje imovine fonda koja će se dalje ulagati u prenosive vrijednosne papire i druga financijska sredstva ovisno o prilikama na tržištu kapitala.

Zatvoreni investicijski fond (engl. closed-end fund) je pravna osoba, dioničko društvo koje isključivo javnom ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica prikuplja određeni temeljni kapital, a najniži iznos temeljnog kapitala određen je člankom 62. Zakona i iznosi 5.000.000,00 kuna.

Prikupljena imovina dalje se ulaže u vrijednosne papire i druge financijske instrumente. Vrijednost dionice zatvorenog investicijskog fonda formira se sukladno pravilima ponude i potražnje na tržištu kapitala. Zatvoreni investicijski fond ne otkupljuje dionice natrag od ulagatelja, te ulagatelj, ako želi doći do novca, prodaje dionice na tržištu kapitala. Neto vrijednost imovine fonda (NAV) je tržišna vrijednost svih vrijednosnih papira u portfelju umanjena za troškove i obveze, te podijeljena s brojem izdanih dionica. Fond može izdavati samo redovne dionice koje moraju biti u cijelosti uplaćene, glasiti na ime, te moraju biti uvrštene na burzu.

Osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima prepušteno je Društvima za upravljanje investicijskim fondovima. Društvo za upravljanje (engl. menagement company, njem. Kapitalanlaggesellschaft), je trgovačko društvo, bilo dioničko ili društvo s ograničenom odgovornošću, čiji je predmet poslovanja isključivo osnivanje investicijskih fondova i upravljanje investicijskim fondovima. Prema članku 22. stavak 1. Zakona, najmanji temeljni kapital društva za upravljanje iznosi 1.000.000,00 KN.

Kod otvorenih investicijskih fondova društvo za upravljanje u svojstvu komisionara, dakle u svoje ime, a za račun imatelja udjela, a u skladu sa zakonskim ograničenjima, povećava vrijednost fonda i prema tome pojedinog udjela, razumnim i pravodobnim povlačenjem poslovnih poteza na tržištu kapitala.

Također, za račun imatelja udjela društvo za upravljanje sklapa ugovor s depozitnom bankom o poslovima skrbništva.

Upravljanje fondom isključivo je u rukama društva za upravljanje, pa ulagatelji ne mogu imati utjecaja na investicijske odluke koje donosi uprava fonda.

Obveza društva za upravljanje je davanje točnih i nedvosmislenih informacija vezanih za poslovanje fonda koje su ključne za odluku ulagatelja o investiranju u fondu, a pogotovo informacije o prinosu društva kako bi se upozorilo ulagatelje na stupanj rizika povezanog s ulaganjem u pojedini investicijski fond.

Člankom 177. Zakona određena je obveza društvu za upravljanje da imateljima udjela mora jednom godišnje dostaviti izvadak o stanju i prometima udjelima u fondu u njihovom vlasništvu.

Kod zatvorenih investicijskih fondova odnos između ulagatelja i društva za upravljanje svodi se na odnos između dioničara i uprave u dioničkom društvu.

Uprava dioničkog društva mora donoseći odluke voditi se načelima savjesnosti i poštenja, a standard dužne pozornosti i odgovornosti članova uprave određen je u članku 252. Zakona o trgovačkim društvima.

Pri vođenju poslova društva za upravljanje moraju voditi računa o interesima društva, te se moraju suzdržavati od radnji koje bi nanijele štetu društvu i ujedno čuvati poslovne tajne društva.

Zakon o investicijskim fondovima traži od društva za upravljanje da u izvršavanju svojih obveza postupa s povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima te propisima Republike Hrvatske, pri čemu ta odgovornost osobito postoji prema dioničarima, odnosno imateljima udjela u investicijskim fondovima (članak 30.).

Neven Brkić, dipl. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite