Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

14.12.2011

Ostvarivanje prava na korištenje znaka pristupačnosti

Fizičke osobe s određenim stupnjem tjelesnog oštećenja, odnosno invaliditeta, te udruge osoba s invaliditetom ostvaruju pravo na izdavanje znaka pristupačnosti koji omogućava parkiranje vozila kojim se prevozi osoba s invaliditetom na parkirališnim mjestima koja su u tu svrhu posebno označena.

Odredbom članka 40. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te članka 2. Pravilnika o znaku pristupačnosti propisano je da osobe s invaliditetom od 80 posto ili više tjelesnog oštećenja, odnosno osobe čiji su donji ekstremiteti bitni za normalno upravljanje osobnim vozilom oštećeni najmanje 60 posto ili više, stječu pravo na izdavanje znaka pristupačnosti za osobno vozilo u kojem se prevoze, time da pravo na znak pristupačnosti ima i vozilo udruge osoba s invaliditetom.

Opći uvjeti za stjecanje prava na dodjelu znaka pristupačnosti

Pravo na znak pristupačnosti stječe se podnošenjem zahtjeva nadležnom županijskom uredu za promet, odnosno odjelu za promet Grada Zagreba koji izdaje predmetno rješenje, s time da se ono izdaje na ime osobe s invaliditetom s rokom važenja od pet godina. Međutim, navedeno tijelo obvezno je voditi upisnik o izdanim znakovima pristupačnosti, te presliku izdanih rješenja dostaviti Hrvatskom registru osoba s invaliditetom.

Također, uz predmetni zahtjev potrebno je priložiti upravnu pristojbu u iznosu od 70,00 kuna, fotokopiju prometne i vozačke dozvole, te jednu osobnu fotografiju.

U postupku donošenja rješenja kojim se utvrđuje pravo na stjecanje znaka pristupačnosti, kao i kod izdavanja znaka pristupačnosti, osoba s invaliditetom podnosi jedan od sljedećih dokaza kojim dokazuje oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60%, i to:

1) nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o vrsti i postotku tjelesnog oštećenja

2) nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

3) ukoliko osoba s invaliditetom ili udruga osoba s invaliditetom prilože neki od navedenih dokaza (rješenje ili drugi akt, odnosno nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka nadležnog tijela), koje je izdano u svrhu, npr. carinske povlastice kod uvoza automobila i slično, a iz njih je razvidno da se radi o 70% i više postotaka oštećenja donjih ekstremiteta, ono se može koristiti kao dokaz za ostvarivanje prava na znak pristupačnosti te nije potrebno tražiti od stranke ishođenje novog dokumenta za potrebe postupka izdavanja znaka pristupačnosti

4) ukoliko osoba s invaliditetom uz zahtjev priloži medicinsku dokumentaciju ili dokaz iz kojeg nije razvidan postotak oštećenja donjih ekstremiteta, potrebno ju je uputiti da od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ishodi dokaz kojim će dokazati da ima postotak oštećenja donjih ekstremiteta koji je potreban za izdavanje znaka pristupačnosti

5) u slučaju kada roditelj ili staratelj djeteta podnosi zahtjev za izdavanjem znaka pristupačnosti, a iz rješenja nadležnog Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske ne može se utvrditi postotak oštećenja donjih ekstremiteta, kao dokaz za ostvarivanje prava na znak pristupačnosti nužno je uputiti stranku da ishoditi nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

6) udruga osoba s invaliditetom uz zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti podnosi rješenje o registraciji udruge i dokaz da su njezini članovi osobe s invaliditetom koji imaju 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta od najmanje 60 ili više posto.

Uvjeti za izdavanje znaka pristupačnosti nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju

Ulaskom Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, bit će potrebno, temeljem podnesenog zahtjeva od strane fizičkih osoba s invaliditetom, pristupiti izdavanju novog znaka pristupačnosti, a koji će ujedno biti usklađen sa znakom pristupačnosti prema standardiziranom uzorku Europske unije. Naime, danom prijema u Europsku uniju znak pristupačnosti na području Republike Hrvatske mogu koristiti i osobe s invaliditetom kojima je taj znak izdalo nadležno tijelo države članice Europske unije.

Važno je napomenuti da za razliku od do sada izdanih znakova pristupačnosti, danom ulaska u Europsku uniju pravo na dodjelu znaka pristupačnosti ostvaruju samo fizičke osobe - invalidi, a ne i vozila udruga osoba s invaliditetom.

Obzirom da će trenutno važeći znakovi pristupačnosti prestati važiti u roku od dvanaest mjeseci od datuma prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, bit će potrebno da fizičke osobe - invalidi podnesu novi zahtjev za dodjelu navedenog znaka.

Kazne za nesavjesne vozače u odnosu na osobe s invaliditetom u prometu

Zakon o sigurnosti prometa na cestama nastavno na prethodno važeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama također propisuje novčane kazne za nepoštivanje odredbi koje se odnose na osobe s invaliditetom u prometu.

Naime, odredbom članka 82. stavak. 1. točka 13. citiranog Zakona, propisana je novčana kazna u iznosu od 700,00 kuna za vozača koji zaustavi ili parkira vozilo na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, s time da će se takvo nepropisno parkirano vozilo premjestiti na drugo mjesto, uz naplatu troška njegovog premještaja na teret vlasnika odnosno korisnika vozila.

Ako je neko vozilo nepropisno parkirano na mjestu označenom za osobe s invaliditetom, to ne znači da se osobe s invaliditetom mogu nepropisno parkirati na drugo mjesto, ili bez plaćanja. Tijekom 2010. godine bilo je 6000 naredbi premještaja nepropisno parkiranih vozila na mjestima predviđenim za parkiranje osoba s invaliditetom.

Budući da u zakonima i pravilnicima ne postoji odredba o isticanju znaka pristupačnosti, odlukom suda osobe s invaliditetom najčešće jesu krive (jer nije bio istaknut znak pristupačnosti), ali ih se uglavnom ne kažnjava, već se samo opominju.

Odredbom članka 5. stavka 2. Pravilnika o znaku pristupačnosti propisana je mogućnost privremenog oduzimanja znaka pristupačnosti, uz naplatu novčane kazne u iznosu od 700,00 kuna. Naime, fizičkoj osobi koja je dva ili više puta pravomoćno kažnjena zbog toga što je svoj znak pristupačnosti neovlašteno ustupila drugoj osobi na korištenje, te koja ga koristi suprotno odredbama iz članka 2. stavka 1. Pravilnika, te članka 40. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, nadležno tijelo posebnim će rješenjem oduzeti znak pristupačnosti na rok od dvije godine.

Alan Vajda, mag. iur.

Izgled važećeg znaka pristupačnosti

znak pristupačnostiOcijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite