Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

17.2.2012

Dužnost uvažavanja pravnih stajališta Ustavnog suda

U jednom ustavnosudskom postupku koji se nedavno vodio u vezi odlučivanja o ovlaštenju upravitelja nekretnine na pokretanje sudskih postupaka u ime i za račun suvlasnika radi naplate dugovanja s osnova zajedničke pričuve, Ustavni sud istaknuo je da njegova pravna stajališta zauzeta u ustavnosudskoj praksi ustanovljuju obvezujuće pravne standarde u odnosu na zaštitu ljudskih prava, koje su dužna uvažavati i poštivati sva tijela državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave prilikom odlučivanja o konkretnom pravnom pitanju.

Povodom ustavne tužbe podnositelja koji tvrdi da su mu presudom Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-8223/08-2 od 4. svibnja 2010. povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske, Ustavni sud RH donio je odluku broj U-III-3695/2010 od 10. studenoga 2011., kojom je ustavnu tužbu usvojio, ukinuo navedenu presudu Županijskog suda u Zagrebu i presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-3413/04 od 29. listopada 2007. te predmet vratio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu na ponovni postupak.

Naime, presudom Županijskog suda odbijena je žalba podnositelja (tužitelja u parničnom postupku) i potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-3413/04 od 29. listopada 2007., kojom je odbijen tužbeni zahtjev podnositelja protiv tuženice M. M. radi isplate novčanog iznosa u visini od 2.835,10 kuna.

Prednik podnositelja 28. kolovoza 2000. podnio je Općinskom sudu u Zagrebu prijedlog za ovrhu protiv M. M., radi naplate zajedničke pričuve. Rješenjem Općinskog suda u Zagrebu broj: Ovrvz-3025/00 od 2. travnja 2002. stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi tog suda broj: Ovrvz-3025/00 od 11. rujna 2000. u dijelu kojim je protiv ovršenice M. M. određena ovrha, te je određeno da će se postupak nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga.

U obrazloženju presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 29. listopada 2007. istaknuto je da upravitelj prema suvlasnicima ima položaj opunomoćenika i nalogoprimca, što u procesnom smislu znači da suvlasnike u postupku pred sudom može zastupati samo kao njihov punomoćnik, ali se ne može pred sudom pojavljivati kao stranka u postupku, dakle nije aktivno legitimiran u ovom postupku.

U obrazloženju presude Županijskog suda u Zagrebu od 4. svibnja 2010. istaknuto je da upravitelj nije aktivno legitimiran za podnošenje tužbe protiv jednog od suvlasnika (tužene u ovom predmetu), već tu legitimaciju imaju suvlasnici. Upravitelj zastupa suvlasnike pred sudom u vezi s upravljanjem nekretninom kao njihov punomoćnik, a nema sam aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe. U odnosu na prigovor žalitelja, kojim upire na odluku Ustavnog suda broj U-III-3671/2003 od 28. lipnja 2006., Županijski sud u Zagrebu ističe da ta odluka obvezuje samo ono sudbeno tijelo čiji je akt ukinut ustavnom odlukom.

Podnositelj u ustavnoj tužbi navodi da je upravitelj u upravljanju nekretninom ovlašten u ime svih suvlasnika nekretnine voditi postupke pred sudom, koji stav je podržan odlukom Ustavnog suda broj U-III-1656/04 od 10. listopada 2006., kao i broj U-III-1217/07 od 2. prosinca 2009. Podnositelj smatra da mu je osporenom presudom Županijskog sud u Zagrebu, povrijeđeno pravo zajamčeno člankom 14. stavkom 2. Ustava.

Ustavni sud primjećuje kako je postupak koji je prethodio ustavnosudskom pokrenut radi naplate zajedničke pričuve te da je podnositelj Općinskom građanskom sudu u Zagrebu dostavio Ugovor o upravljanju stambenom zgradom iz kojeg je razvidno da je podnositelj upravitelj stambene zgrade čija je ugovorna obveza organizirati prinudnu naplatu sredstava pričuve i zastupati suvlasnike pred sudom u postupcima koji proizlaze iz upravljanja (zgradom).

Ustavni sud podsjeća da je upravitelj (nekretnine) ovlašten ex lege pokretati sudske postupke u ime i za račun suvlasnika nekretnine radi naplate dugovanja s osnova zajedničke pričuve.

Navedeno stajalište Ustavni sud već je ranije zauzeo u odlukama broj: U-III-3671/2003 od 28. lipnja 2006. i U-III-1656/2004 od 10. listopada 2006.

Slijedom navedenog, Ustavni sud utvrđuje pogrešnim pravno stajalište sudova prema kojemu podnositelj u konkretnom slučaju nastupa u svoje ime i za svoj račun, odnosno da kao upravitelj nema aktivnu legitimaciju.

Ustavni sud upozorava Županijski sud u Zagrebu i Općinski građanski sud u Zagrebu da u osporenim presudama nisu poštovali pravna stajališta Ustavnog suda izražena u odlukama broj: U-III-3671/2003 od 28. lipnja 2006. i U-III-1656/2004 od 10. listopada 2006., te su stoga postupili protivno članku 31. stavcima 1. i 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Naime, pravna stajališta Ustavnog suda zauzeta u ustavnosudskoj praksi ustanovljuju obvezujuće pravne standarde u odnosu na zaštitu ljudskih prava, koje su dužna uvažavati i poštivati sva tijela državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave prilikom odlučivanja o konkretnom pravnom pitanju.

Slijedom navedenog, Ustavni sud utvrđuje da je osporenim presudama sudova podnositelju, u konkretnom slučaju, povrijeđeno pravo na pravično suđenje zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava u vezi prava na jednakost pred zakonom zajamčenog člankom 14. stavkom 2. Ustava.

Pripremila: Ljiljana Drakulić, dipl. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite