Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

9.3.2012

Ako ste nezaposleni, a imate dobru ideju - otvorite obrt i iskoristite poticaje HZZ-a

Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prijavljeno je više od 340000 nezaposlenih. Republika Hrvatska kroz javne zavode za zapošljavanje ulaže u mjere aktivne politike zapošljavanja kojima je cilj poticanje povratka nezaposlenih u svijet rada.

Aktivnim mjerama zapošljavanja podupire se podizanje zapošljivosti pomoću obrazovanja, dodatnog radnog iskustva ili javnih radova, zapošljavanje određenih skupina nezaposlenih osoba ili samozapošljavanje. Samozapošljavanje predstavlja ekonomsko rješenje za dio nezaposlenih koji imaju poduzetničke sklonosti. Pri pokretanju vlastitog posla, pored općih poteškoća svojstvenih ukupnoj poslovnoj i poduzetničkoj klimi u Republici Hrvatskoj, nezaposleni su suočeni i s nizom dodatnih izazova koji uključuju otežan pristup izvorima financiranja.

Početne financijske izdatke osnivanja tvrtke ili obrta moguće je umanjiti korištenjem poticaja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja u 2012. godini pruža mogućnost sufinanciranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba koje su u evidenciji HZZ-a. Potpora za samozapošljavanje namijenjena je svim dugotrajno nezaposlenim osobama bez obzira na radni staž i stupanj obrazovanja koje žele krenuti u poduzetništvo te pokrenuti vlastiti posao, osnovati trgovačko društvo ili obrt.

Budući da je osnivanje obrta jeftinije i brže od osnivanja tvrtke, u nastavku slijedi opis koraka koje je potrebno poduzeti za osnivanje obrta. U drugom dijelu teksta, opisat ćemo postupak i uvjete ostvarivanja prava na potporu za samozapošljavanje, koja za obrt iznosi 18.614,40 kuna (neto). Potpora za osnivanje tvrtke iznosi 24.198,72 kuna (neto).

Osnivanje obrta

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Uvjeti osnivanja obrta propisani su Zakonom o obrtu.

Osnivanje obrta odvija se u tri koraka: odabir vrste obrta, prikupljanje dokumentacije, predaja dokumentacije i uplata pristojbi. Budući obrtnik prvo mora odabrati vrstu obrta koju želi osnovati. U tom smislu moguća su četiri odabira (članak 2. i 2.a):

1. slobodni obrt kod kojeg se za obavljanje djelatnosti kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit;

2. uvjet za obavljanje vezanog obrta jest položen ispit o stručnoj osposobljenosti ili odgovarajuća srednja stručna sprema odnosno položen majstorski ispit;

3. povlašteni obrt podrazumijeva djelatnost koju obrtnik ili pravna osoba smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo;

4. tradicijski i umjetnički obrti jesu obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada.

Opći uvjeti koje osoba mora ispunjavati su:

1. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti,

2. da ima pravo korištenja prostorom ako je potrebno za obavljanje obrta.

Posebni uvjeti podrazumijevaju:

1. da postoji stručna osposobljenost, odgovarajuća srednja stručna sprema ili položen majstorski ispit ako se radi o obavljanju vezanih obrta (članak 5. stavak 1.),

3. fizička osoba može obavljati djelatnost ako udovoljava i posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano zakonom (članak 5. stavak 2.),

3. posjedovanje povlastica u slučaju obavljanja povlaštenih obrta (članak 9. stavak 2.).

Obrtnik može obavljati obrt samo u prostoru za koji ima dokaz o pravu korištenja. Poslovni prostor u kojem se obrt obavlja mora udovoljavati posebnim propisima kojima se uređuje graditeljstvo, a oprema mora udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti (članak 7.). Neke djelatnosti obrta poput masaže lica, prevođenja ili računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova mogu se obavljati u stambenim prostorijama što propisuje Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima.

Sljedeći korak u osnivanju obrta jest prikupljanje dokumentacije. Za obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta obrtnik mora imati obrtnicu. Za obavljanje povlaštenih obrta obrtnik mora imati i povlasticu odnosno dozvolu. Za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja fizička osoba mora imati odobrenje. Obrtnicu izdaje županijski ured za gospodarstvo, odnosno ured Grada Zagreba, na čijem će području biti sjedište obrta (članak 9.). U skladu s Rješenjem o utvrđivanju cijene obrtnice, cijena obrtnice iznosi 200 kuna.

Za registraciju obrta potrebno je obratiti se županijskom uredu za gospodarstvo, odnosno uredu Grada Zagreba (članak 11.). Obrt se upisuje u Središnji obrtni registar na temelju izdatog rješenja nadležnog ureda. Obrtni registar je javan. Nakon upisa u obrtni registar obrtnik je dužan početi s obavljanjem obrta u roku od godine dana od dana izdavanja obrtnice, a najkasnije osam dana prije početka obavljanja obrta dužan je početak rada prijaviti županijskom uredu za gospodarstvo, odnosno uredu Grada Zagreba (članak 12.).Fizička osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta, postaje obrtnikom danom upisa u obrtni registar.

Sva potrebna dokumentacija za osnivanje obrta može se predati putem servisa HITRO.HR., gdje se mogu dobiti i potrebni obrasci i uplatnice kao i dodatne informacije. Nakon upisa u obrtni registar, izdaje se Rješenje o upisu obrta u obrtni registar i Obrtnica. Nakon primitka obrtnice potrebno je izraditi pečat, otvoriti račun u banci, izvršiti prijavu u sustav zdravstvenoga osiguranja (HZZO). Također, potrebna je prijava i u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO). Zaključno, u roku od osam dana od početka obavljanja djelatnosti, obrt je potrebno prijaviti poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu obrta, radi upisa u registar poreznih obveznika.

Sufinanciranje samozapošljavanja nezaposlenih osoba

Postupak odobravanja zahtjeva za dodjelu sredstava sufinanciranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba sastoji se od četiri koraka: predaja zahtjeva, ocjena zahtjeva, obavijest poslodavcu i potpisivanje ugovora o sufinanciranju samozapošljavanja. Nakon potpisivanja ugovora isplaćuju se sredstva jednokratnom isplatom i to: 18.614,40 kuna za obrt odnosno 24.198,72 kuna za osnivanje trgovačkog društva (tvrtke). Potpore se mogu koristiti za uplatu doprinosa, isplatu plaća, kupovinu strojeva, alata i sl. Cijeli postupak kao i isplata novčanih sredstava u nadležnosti je Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Potpore sufinanciranja zapošljavanja mogu ostvariti nezaposlene osobe, bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja, koje su najmanje 6 mjeseci u evidenciji nezaposlenih te koje imaju potpisan Profesionalni plan s evidentiranim aktivnostima za samozapošljavanje.

Zahtjev za sufinanciranje samozapošljavanja nezaposlenih osoba mora u prilogu sadržavati kopiju zahtjeva za registraciju trgovačkog društva, obrta ili druge djelatnosti i poslovni plan. Profesionalni poslovni plan dogovara se u suradnji sa stručnim radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sastoji se od opisa namjene poticajnih sredstava, drugih izvora financiranja, prethodnog radnog iskustva podnositelja zahtjeva, posjedovanja strojeva, opreme potrebne za obavljanje djelatnosti te drugih informacije relevantnih za donošenje odluke.

U HZZ-u naglašavaju da se prijave nadležnim institucijama (Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje) vrše u roku od 30 dana od dostave obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocijeni. Nakon dobivanja pozitivne ocjene potpisuje se Ugovor o sufinanciranju samozapošljavanja. Uz potpisani ugovor osoba je obvezna dostaviti instrumente osiguranja naplate potraživanja, bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika. Ugovorne obveze traju 12 mjeseci. U slučaju neredovite uplate doprinosa i neredovite dostave dokaza o izvršenim financijskim obvezama, Ugovor o sufinanciranju samozapošljavanja se raskida i korisnik potpore za samozapošljavanje u obvezi je vratiti neiskorišteni dio sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

Potpore za samozapošljavanje ne mogu se dodijeliti:

- za registraciju za obavljanje djelatnosti trgovine i ugostiteljstva, sezonskog obrta, za registraciju i zapošljavanje u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

- za osobe koje su već koristile poticajna sredstava za samozapošljavanje po prijašnjim programima HZZ-a i drugih institucija,

- za osobe koje su podnijele zahtjeve za dodjelu sredstava drugih davatelja potpora za samozapošljavanje,

- za osobe koje koriste potpore drugih davatelja potpora za samozapošljavanje,

- za osobe koje traže potporu temeljem preuzimanja djelatnosti od prijašnjih vlasnika.

Zaključno, postupak osnivanja obrta, uz uštedu vremena i energije, možete provesti koristeći usluge servisa HITRO.HR. S druge strane, sve potrebne informacije, savjetovanje i pomoć vezanu za ostvarivanje prava na poticaj za samozapošljavanje možete dobiti od Vašeg savjetnika u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Pripremio: Željko Čižmek, univ. bacc. act. soc.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite