Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

15.5.2012

Zakoni za povećanje investicijskih aktivnosti

Hrvatski sabor nedavno je donio dva zakona s ciljem stvaranja pretpostavki za jačanje ukupne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poduzetnika u Republici Hrvatskoj kroz poticanje investicija i novo zapošljavanje.

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva stupio je na snagu prije otprilike deset godina (30. ožujka 2002.), nakon čega je mijenjan dva puta. Zadnje izmjene i dopune donesene su 27. travnja 2012. po hitnom postupku zbog potrebe usklađenja sa zakonodavstvom Europske unije, konkretno, usklađena je kategorizacija veličine poduzetnika s Preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine. Ovim Zakonom uređene su osnove za primjenu poticajnih mjera gospodarske politike usmjerenih razvoju, restrukturiranju i tržišnom prilagođavanju malog gospodarstva, te osnivanje Hrvatske agencije za malo gospodarstvo.

Budući da u Hrvatskoj malo i srednje poduzetništvo čini više od 99% ukupnog broja gospodarskih subjekata, Ministarstvo poduzetništva i obrta smatra da je za Republiku Hrvatsku važno izgraditi konkurentno okruženje za snažan rast poduzetništva, a što je sukladno ciljevima Zakona o malom gospodarstvu Europske unije - „Small Business Act" For Europe, u smislu prepoznavanja poduzetništva kao generatora novih radnih mjesta, investicija i inovacija.

Novelom Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva proširuje se nadležnost Hrvatske agencije za malo gospodarstvo na područje promocije i privlačenja investicija, u okviru nadležnog ministarstva, sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, čime se želi omogućiti razvoj i promocija međunarodno konkurentnog investicijskog okruženja te privlačenje i poticanje novih investicijskih projekata. Stoga je naziv agencije promijenjen u Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije - skraćeno HAMAG INVEST.

Kako se navodi u obrazloženju Prijedloga ovog zakona, sukladno novim nadležnostima, agenciji će biti omogućeno da u suradnji s nadležnim ministarstvom aktivno sudjeluje u predlaganju i provedbi zajedničkih projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije, a vezani su uz poboljšanje poslovnog i investicijskog okruženja u Republici Hrvatskoj. Odredba o proširenju nadležnosti Hrvatske agencije za malo gospodarstvo bitna je imajući u vidu i preporuke Europske komisije u okviru procesa utvrđivanja "SME policy index"-a, koji prema 10 načela EU "Zakona o malom gospodarstvu" određuje uspješnost neke zemlje u razvoju politika malog gospodarstva. U sedmom području "SME policy index"-a, prema indikatoru administrativnoregulatorne informacije (Administrative and regulatory information) dovodi se u pitanje ciljana ocjena uspješnosti zbog manjka institucionalnog okvira (nepostojanje agencije) za integrirani pristup jedinstvenom zajedničkom EU tržištu.

Kako je već navedeno, zbog usklađenja s Preporukom Europske komisije 2003/361/EC, u članku 4. Zakona detaljnije su određeni parametri kategorizacije mikro, malih i srednjih poduzetnika u smislu ukupnih godišnjih poslovnih prihoda i ukupne aktive odnosno dugotrajne imovine. Također su definirani mikro, mali i srednji investicijski projekti te tako mikro investicijski projekt predstavlja ulaganje od strane subjekta malog gospodarstva u iznosu protuvrijednosti do 2 milijuna eura, mali u iznosu protuvrijednosti do 10 milijuna eura, a srednji do 50 milijuna eura. Definicije mikro, malih i srednjih poduzeća usklađene su s onima Europske komisije (EK), Europske investicijske banke (EIB) i Europskog investicijskog fonda (EIF), s ciljem unaprjeđenja konzistentnosti i učinkovitosti ciljanih politika srednjeg i malog poduzetništva, kako bi se omogućilo bolje iskorištenje mehanizama potpora posebno namijenjenih srednjem i malom poduzetništvu kroz programe Europske unije, te smanjenje rizika narušavanja tržišnog natjecanja.

Očekuje se da bi nova kategorizacija trebala povećati broj srednjih i malih poduzetnika, što bi trebalo imati za posljedicu i povećanje broja korisnika poticajnih mjera za razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

U obrazloženju Zakona navodi se da se njime omogućava i koordinacija sa županijskim razvojnim agencijama od strane Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije, u svrhu unaprjeđenja suradnje regionalnih i središnjih institucija nadležnih za promociju i privlačenje investicija te bolja organizacija zajedničkog operativnog djelovanja. Također, koordiniranom suradnjom sa županijskim razvojnim agencijama omogućava se povezivanje s politikom regionalnog razvoja, kao i bolje korištenje fondova Europske unije.

Prema dosadašnjim rezultatima primjene sustava promocije i poticanja ulaganja u RH kroz Zakon o poticanju ulaganja, gotovo 80% ostvarenih investicijskih projekata realizirano je od strane upravo malih i srednjih poduzetnika, kako iz Republike Hrvatske, tako i kroz privlačenje izravnih stranih ulaganja - 30% svih odobrenih investicijskih projekata realizira se od strane trgovačkih društava koja su u potpunom ili djelomično stranom vlasništvu (FDI).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, kojim se želi pružiti stabilan institucionalni okvir investitorima i potaknuti povećanje poduzetničkih investicijskih aktivnosti malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj, stupio je na snagu 11. svibnja 2012.

Istog datuma na snagu je stupio i Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost. I ovaj zakon donesen je po hitnom postupku, a razlog njegovog donošenja je procjena postojanja potrebe za boljom koordinacijom aktivnosti usmjerenih prema poticanju investicija i jačanju konkurentnosti, kako na razini središnjih tijela državne uprave i drugih javnih tijela tako i između središnje s nižim administrativnim razinama upravnog sustava RH.

Zakonom se uređuje osnivanje Agencije čija je djelatnost usmjerena na poticanje investicija pravnih osoba te pružanje podrške ulagačima u svim fazama provedbe investicije, kao i nakon završetka provedbe, promicanje Republike Hrvatske kao poželjne ulagačke destinacije, zatim na podršku razvoju i primjeni novih financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu (npr. jamstveni fond za veliku industriju, fond za potporu investitorima, i sl.), poticanje specijalizacije regija u sektorima koji imaju najveću mogućnost za ostvarivanje konkurentskih prednosti na globalnom tržištu, poticanje suradnje javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora za razvoj i primjenu inovacija, novih tehnologija i istraživačke izvrsnosti u industriji te usklađivanje potreba poslovnog sektora i tržišta rada.

Agencija za investicije i konkurentnost je pravna osoba s javnim ovlastima i sjedištem u Zagrebu, upisuje se u sudski registar i obavlja poslove u okviru djelatnosti propisanih ovim Zakonom, koji uređuje njezino ustrojstvo, prava, obveze i izvore sredstava.

Pripremila: Ljiljana Drakulić, dipl. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite