Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

18.6.2012

Očekivane novine u vezi naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Jedna od novina iz prijedloga novog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama odnosi se na smanjenje broja kriterija za obračun iznosa naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, smanjenje iznosa naknade te pojednostavnjenje postupka izračuna naknade.

U deset mjeseci primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11), popularno zvanog Zakon o legalizaciji, uočeni su njegovi brojni nedostaci i nedorečenosti. Stoga je, radi omogućavanja što djelotvornije provedbe legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, u tijeku priprema i donošenje posve novog Zakona, a nakon što je prije nekoliko mjeseci napravljen Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je bio na javnoj raspravi diljem cijele Republike Hrvatske.

Brojne su novosti u prijedlogu novog Zakona o legalizaciji, a jedna od njih odnosi se na iznos i kriterije izračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Naime, predlaže se smanjenje broja kriterija za obračun iznosa predmetne naknade, smanjenje iznosa naknade te pojednostavnjenje postupka izračuna naknade.

Konkretnije, predloženim člankom 25. Zakona propisuje se obveza i obveznik plaćanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Kao i prema važećem Zakonu naknada se plaća prije donošenja rješenja o izvedenom stanju, ali je više nije dužan platiti u cijelosti samo podnositelj zahtjeva već su je dužni platiti svi vlasnici zgrade razmjerno veličini njihova posebnog dijela zgrade, odnosno funkcionalne jedinice koju koriste ako se oni ozakonjuju.

Prema odredbi stavka 3. toga članka naknada se, kao i prema važećem Zakonu, utvrđuje rješenjem koje se donosi po službenoj dužnosti s time da ovo rješenje više ne donosi upravno tijelo koje donosi rješenje o izvedenom stanju nego upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na čijem se području nalazi zgrada za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju (u nastavku: upravno tijelo jedinice lokalne samouprave). Prema odredbi stavka 4. toga članka u svrhu donošenja rješenja o naknadi upravno tijelo dužno je upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave dostaviti podatke potrebne za obračun iznosa naknade nakon što utvrdi da su ispunjeni svi drugi uvjeti propisani za donošenje rješenja o izvedenom stanju.

Također, uvodi se novi jednostavan način obračuna iznosa naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. U tom smislu, visinu i način obračuna iznosa naknade te detaljnije uvjete plaćanja naknade propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom, ovisno o veličini, lokaciji (položaju u prostoru) i namjeni zgrade te načinu plaćanja naknade i drugim kriterijima.

Dakle, spomenuta naknada više se ne bi utvrđivala prema ocjeni utjecaja nezakonito izgrađene zgrade na prostor uz primjenu općih korektivnih koeficijenata kojima se uzima u obzir odnos prema aktu kojim se odobrava građenje, usklađenosti s prostornim planom i svrsi građenja te zgrade i uz primjenu jediničnog iznosa za pripadajuću položajnu zonu u kojoj se nezakonito izgrađena zgrada nalazi pri čemu se utjecaj nezakonito izgrađene zgrade na prostor ocjenjivao prema kriteriju: smještaja nezakonito izgrađene zgrade u odnosu na građevinsko područje, odnosu iskorištenosti građevne čestice prema maksimalno dopuštenoj prostornim planom, obilježjima zaštite i vrijednosti prostora, načinu građenja, namjeni nezakonito izgrađene zgrade, dovršenosti nezakonito izgrađene zgrade, odnosu građevinske (bruto) površine nezakonito izgrađene zgrade prema maksimalno dopuštenoj prostornim planom i usklađenosti namjene nezakonito izgrađene zgrade prema prostornom planu koji se primjenjuje, kako je to propisano važećim Zakonom.

Pri tom je, valja podsjetiti, način obračuna naknade te pokazatelje s vrijednostima bodova i koeficijenata na temelju kriterija za ocjenjivanje utjecaja nezakonito izgrađene zgrade na prostor, vrijednosti općih korektivnih koeficijenata i dopunskih korektivnih koeficijenata za umanjenje iznosa naknade te najmanju i najveću vrijednost u kunama jediničnih iznosa za položajne zone prema važećem Zakonu propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade i nadalje plaćaju jednokratno u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o obračunu naknade ili obročno s time što se prema predloženom Zakonu naknada može plaćati obročno samo ako je njezin iznos veći od 1.500,00 kuna. Obročna otplata odobrava se rješenjem o obračunu naknade ako to zatraži podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade.

Predloženim člancima 29. i 30. novog Zakona propisuje se način postupanja i nadležnost u slučaju neplaćanja obroka naknade određenog rješenjem o obračunu naknade, pitanje njegova oglašivanja ništavim u slučaju poništenja rješenja o izvedenom stanju i pitanje povrata uplaćene naknade za zadržavanje u tom slučaju.

Što se tiče namjene prikupljenih sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, valja reći da je ona predloženim Zakonom djelomično redefinirana. Naime, 20% sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad tih upravnih tijela. 30% sredstava naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a pedeset posto državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sredstva koja su prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Sredstva koja su prihod državnog proračuna koriste se za provedbu ovoga Zakona, uklanjanje zgrada izgrađenih bez akta za građenje, za uspostavu i održavanje informacijskog sustava izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja, građenje i uporabu građevina te za uspostavu i održavanje katastra nekretnina.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite