Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

24.9.2012

Nabavka oružja od strane fizičke osobe

Oružjem bismo mogli nazvati svako sredstvo, odnosno alat, ubojit ili neubojit koji je primarno konstruiran i napravljen za nanošenje ozljeda, uništenje i onesposobljavanje žive i nežive sile, objekata i stvari te obranu od napada ili agresije. Oružjem se nazivaju i druga sredstva koja se iskoriste ili se mogu koristiti za istu svrhu, a njihova primarna namjena nije uništenje ili obrana.

Prema članku 3. Zakona o oružju, oružjem se smatra svaka naprava izrađena ili prilagođena da pod pritiskom zraka, barutnih i drugih plinova ili drugog potisnog sredstva može izbaciti zrno, kuglu, sačmu ili neki drugi projektil, odnosno raspršiti plin ili tekućinu te druge naprave koje su namijenjene za samoobranu, lov ili šport.

Isti Zakon, glede prava i obveza vlasnika oružja, oružje razvrstava u četiri kategorije: zabranjeno oružje, dozvoljeno oružje za koje je potrebno prethodno odobrenje nadležnog tijela (policijska uprava), dozvoljeno oružje za koje je potrebna prijava nadležnom tijelu te dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnom tijelu.

Da bi fizička osoba mogla legalno posjedovati oružje za koje je potrebno prethodno odobrenje nadležnog tijela za nabavu oružja (u tu skupinu spada oružje kategorije B iz članka 6. stavak 2.), mora predati zahtjev za nabavu oružja u policijsku upravu ili policijsku postaju prema mjestu prebivališta, platiti upravnu pristojbu te ispunjavati opće i posebne uvjete koji su nabrojani u članku 10. Zakona.

Opći uvjeti su:

1) da osoba ima opravdani razlog za nabavu oružja,

2) da je navršila 21. godinu života,

3) da nije pravomoćno osuđena ili da protiv nje nije pokrenut postupak za zakonom određena kaznena djela,

4) da nije pravomoćno kažnjena za prekršaj ili da protiv nje nije pokrenut prekršajni postupak za specifične vrste prekršaja,

5) da ne postoje druge okolnosti koje ukazuje da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno,

6) da ima uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja.

Ad 1) Opravdan razlog za nabavu oružja ima fizička osoba koja se bavi športskim streljaštvom, lovom i koja može dokazati da joj je potrebno oružje za samoobranu. Osobe koje se bave sportskim streljaštvom i lovom dokazuju opravdani razlog posjedovanjem članske klupske iskaznice ili lovačke iskaznice dok osobe koje traže oružje za samoobranu imaju puno teži posao dokazivanja opravdanog razloga jer moraju uvjeriti službenike nadležnog tijela da je njihova osobna sigurnost ugrožena u tolikoj mjeri da im je za osiguranje potrebno vatreno oružje. Dakle, tu se radi o subjektivnoj procjeni državnog službenika o visini rizika, a na temelju izjava i drugih dokaza koje tražitelji zahtjeva prilažu u dokaz svojim tvrdnjama.

Ad 2) Odredba o navršenih 21. godinu života vjerojatno postoji iz razloga što zakonodavac smatra da mlađi punoljetnici nisu spremni na veliku odgovornost koju donosi posjedovanje i uporaba oružja. Stari Zakon o oružju iz 1992. godine omogućavao je nabavku oružja s navršenih osamnaest godina života.

Ad 3) Kaznena djela koja zakon navodi teže su naravi te u pravilu sadrže elemente prisile i nasilja: kaznena djela protiv Republike Hrvatske, kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u kaznenim djelima protiv imovine, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske, protiv okoliša koja se odnose na mučenje ili ubijanje životinja

Ad 4) i 5) Osim procjene ima li osoba opravdani razlog za nabavku oružja, subjektivnost postupka izdavanja dozvole za nabavu oružja ogleda se i u neodređenosti počinjenih prekršaja koji mogu biti zapreka izdavanju pozitivnog rješenja (točka 4.), te u postojanju ili nepostojanju drugih okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno, a koje je dužan utvrditi ovlašteni policijski službenik na temelju prikupljenih podataka i ispitivanja građana o kojima sastavlja službenu bilješku (točka 5.).

Ad 6) Uvjeti koje propisuje točka 6. moraju postojati prije nego što osoba zatraži dopuštenje za nabavku oružja. Dakle, osoba je dužna bez saznanja hoće li joj zahtjev biti odobren ili ne imati propisane uvjete za čuvanje oružja.

Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja su:

1) zdravstvena sposobnost tražitelja zahtjeva,

2) osnovno tehničko znanje i vještine za pravilnu uporabu oružja te poznavanje propisa koji se odnose na držanje i nošenje oružja.

Ad 1) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti mogu dati samo zdravstvene ustanove koje su ovlaštene na temelju Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja i uz prethodno pribavljeno mišljenje izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Uvjerenje vrijedi pet godina.

Ad 2) Potvrdu o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu oružja izdaje nadležno tijelo Ministarstva unutarnjih poslova, ili ustanove i druge pravne osobe koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja. Lovci dokazuju poznavanje oružja lovačkom iskaznicom, a športski natjecatelji pisanom potvrdom Hrvatskog streljačkog saveza.

Ako osoba ispuni opće i posebne uvjete, nadležno tijelo izdaje odobrenje za nabavu oružja koje se mora iskoristi unutar šest mjeseci od izdavanja, a ako osoba ne iskoristi odobrenje u roku od šest mjeseci, mora ga vratiti u roku od osam dana nakon prestanka njegovog važenja.

Nakon što nabavi oružje na temelju odobrenja, osoba mora podnijeti zahtjev za registraciju oružja u roku 8 dana od nabave, te joj se sukladno odobrenom zahtjevu izdaje oružni list za držanje ili za držanje i nošenje. Sportaši mogu ishodovati oružni list samo za držanje oružja, a lovci, dakako, samo za držanje i nošenje.

Nadležno tijelo odbit će izdati oružni list za oružje za koje se ne može dokazati podrijetlo, koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom ili obilježeno u skladu s propisima o prokušavanju, označavanju žigom i obilježavanju ručnog vatrenog oružja, kao i u slučaju kada se u postupku registracije utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za nabavu oružja. Osim odbijanja izdavanja oružnog lista nadležno tijelo takvo će oružje oduzeti bez prava na naknadu.

Neven Brkić, mag. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite