Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

20.12.2012

Energetski pregledi građevina i energetsko certificiranje zgrada

Svrha Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji je ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora, poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba potrošača energije i ispunjavanje međunarodnih obveza RH u području smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Neposredna potrošnja energije je energija isporučena krajnjim kupcima u industriji, prometu, kućanstvima, uslugama, poljoprivredi i graditeljstvu, koja je korištena u energetske svrhe. Izračunata ili izmjerena količina energije koja je potrebna za zadovoljavanje potrebe za energijom, povezane s karakterističnom uporabom zgrade, a koja, među ostalim, uključuje energiju koja se koristi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu tople vode i osvjetljenje je energetsko svojstvo zgrade. Energija uključuje sve oblike energije koji su u prodaji, uključujući električnu energiju, prirodni plin (uključujući ukapljeni prirodni plin), ukapljeni naftni plin, sva goriva za grijanje i hlađenje, ugljen i lignit, treset, goriva za transport (isključujući goriva za zrakoplovstvo i pomorstvo) i biomasu.

Energetski pregled građevine

Energetski pregled građevine je sustavan postupak za stjecanje odgovarajućeg znanja o postojećoj potrošnji energije i energetskim svojstvima građevine, zgrade, dijela zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energetske sustave tehnološkog procesa i/ili industrijskog postrojenja i ostalih građevina.

Energetski pregled sastoji se od prikupljanja podataka, mjerenja krajnje potrošnje energije građevine, procjene energetske učinkovitosti i isplativosti mogućnosti za uštede energije te izvješćivanja o nalazima. Svrha je energetskog pregleda utvrđivanje isplativosti mogućnosti za smanjenje krajnje potrošnje energije građevine, izdavanje energetskog certifikata zgrade i utvrđivanje ostvarenih ušteda nakon primjene mjera energetske učinkovitosti.

Provođenje energetskog pregleda, prema članku 19. Zakona, obvezno je za: građevinu koju veliki potrošač koristi za obavljanje svoje djelatnosti; javnu rasvjetu; zgrade javne namjene čija korisna (neto) površina prelazi 500 m2, a od 9. srpnja 2015. čija korisna (neto) površina prelazi 250 m2 te sve ostale zgrade obveznike energetskog certificiranja; sustave grijanja u zgradama s kotlom na tekuće, plinovito ili kruto gorivo ukupne nazivne snage 20 kW i veće; sustave hlađenja i klimatizacije u zgradama s jednim ili više uređaja za proizvodnju toplinske/rashladne energije ukupne nazivne snage 12 kW i veće.

Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva vodi registar osoba ovlaštenih za energetski pregled i energetsko certificiranje izdanih izvješća o provedenim energetskim pregledima građevina, izdanih energetskih certifikata zgrada te osoba ovlaštenih za kontrolu izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata.

Energetski certifikat zgrade

Energetski certifikat zgrade je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled. Na svakom energetskom certifikatu zgrade grafički je prikazan energetski razred strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji. Investitor zgrade odnosno njezinog dijela, dužan je pribaviti energetski certifikat zgrade prije izdavanja uporabne dozvole, odnosno drugog akta za uporabu zgrade. Vlasnik zgrade odnosno njezinog posebnog dijela, dužan je imati energetski certifikat prije promjene vlasništva, iznajmljivanja, odnosno davanja u zakup zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela (članak 20. stavak 1. i 2. Zakona).

Kupac, najmoprimac, odnosno zakupac zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, iznajmljivanju, odnosno zakupu ima pravo uvida u energetski certifikat. Vlasnik zgrade javne namjene dužan je energetski certifikat zgrade izložiti na vidljivom mjestu u zgradi, koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade.

Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Nar. nov., br. 81/12), propisuje se energetsko certificiranje novih i postojećih zgrada. Posebno se propisuje za koje je zgrade potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata, energetski razredi zgrada, sadržaj i izgled energetskog certifikata, energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata, obveze investitora odnosno vlasnika zgrade u vezi s energetskim certificiranjem zgrade i registar izdanih energetskih certifikata.

Prema članku 7. Pravilnika, vrste zgrada za koje se izdaje (međusobno usporedivi) energetski certifikat, određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

A. stambene zgrade: s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat, s dva ili više stanova i zgrade za stanovanje zajednica (domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički domovi, zatvori, vojarne i slično).

B.1. nestambene zgrade: uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene; školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove; bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi; hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak; sportske građevine; zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima); druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (zgrade za promet i komunikacije, terminali, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost, muzeji i knjižnice).

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine. Zgrade javne namjene koje imaju ukupnu korisnu površinu veću od 1000 m2 imaju obavezu javnog izlaganja energetskog certifikata na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade.

Za određene zgrade odnosno građevine izdavanje energetskog certifikata nije potrebno, a ta izuzeća propisana su u članku 8. Pravilnika.

Energetski razredi zgrada

Energetski razred zgrade jest indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke, svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade. Za nestambene zgrade izražava se preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje.

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Referentni klimatski podaci prema kojima se određuje energetski razred zgrade određeni su posebno za kontinentalnu i za primorsku Hrvatsku u odnosu na broj stupanj dana grijanja. Ocjena energetskog razreda ovisi o godišnjoj potrošnji energije po jedinici površine – kvadratnom metru (kWh/m2).

Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada

Energetski pregled građevine, energetsko certificiranje zgrada i kontrolu izvješća o energetskim pregledima i izdanih certifikata može obavljati samo fizička ili pravna osoba koja je ishodila ovlaštenje ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva. Ovlaštenje se izdaje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (Nar. nov. br. 81/12), a za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina i provođenje energetskih pregleda javne rasvjete.

Energetski certifikat izdaje ovlaštena fizička ili pravna osoba. Pritom fizičke osobe mogu provoditi samo energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. Pravne osobe, ovisno o vrsti ovlaštenja, mogu izdavati energetski certifikat za zgrade sa složenim ili s jednostavnim tehničkim sustavom.

Osobe koje ne mogu obaviti energetski pregled ili izdati energetski certifikat

Prema članku 23. stavak 3. Zakona, ovlaštena osoba ne smije obaviti energetski pregled ili izdati energetski certifikat za naručitelja pravnu osobu u kojoj drži dionice ili poslovne udjele, za koju je u sudjelovala u izradi projekta, kontroli projekta, stručnom nadzoru građenja, građenju ili održavanju građevine za koju se obavlja energetski pregled, te u kojoj je osoba ili njegov bračni drug ili njegov srodnik član nadzornog odbora, član uprave, prokurist, opunomoćenik ili zaposlenik.

Također, ovlaštena osoba za energetski pregled ne smije obaviti energetski pregled ili izdati energetski certifikat za naručitelja fizičku osobu za koju je u sudjelovala u izradi projekta, kontroli projekta, nostrifikaciji projekta, stručnom nadzoru građenja, građenju ili održavanju građevine te s kojom je u bračnoj zajednici ili srodnik.

Osoba ovlaštena za kontrolu izvješća o energetskom pregledu ili energetskog certifikata ne smije obaviti kontrolu izvješća o energetskom pregledu ili energetskog certifikata u čijoj je izradi sudjelovala ili koji su izrađeni u pravnoj osobi u kojoj je zaposlena.

mr. sc. Kate Bagović


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite