Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

8.7.2013

Osiguranje i zdravstvena zaštita na putovanju kao i dodatni osiguravateljni oblici zaštite putnika na ljetovanju

Kako u razdoblju ljetovanja, tako i kod različitih drugih poslovnih i/ili turističkih putovanja u inozemstvo tijekom cijele godine, za sigurnost putovanja i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu putnika vrlo je značajno ugovaranje putnog osiguranja, posebice na udaljenim, manje poznatim destinacijama.

Polica putnog osiguranja u pravilu je namijenjena osobama iz Republike Hrvatske koje putuju u inozemstvo i to isključivo za vrijeme dok borave u inozemstvu, te kao takva može postati itekako dragocjena u slučajevima nepredvidljivih rizičnih situacija koje mogu nastupiti kako tijekom putovanja, tako i prilikom boravka na bilo kojoj destinaciji u inozemstvu. Stoga nije čudno što pojedini organizatori putovanja zahtijevaju obligatorno zaključivanje ovakvih ugovora o osiguranju, čak štoviše, neki i sami preuzimaju obvezu osiguravanja svojih putnika sukladno odredbama stavka 2. članka 892. Zakona o obveznim odnosima.

Vjerojatno zbog svega toga, kako u razdoblju ljetovanja, tako i kod različitih poslovnih ili turističkih putovanja u inozemstvo tijekom cijele godine, značajno mjesto u osigurateljnoj ponudi zauzimaju upravo putna osiguranja.

Sastavni elementi police putnog osiguranja

 Kod putnog osiguranja, polica osiguranja uključuje odnosno obavezno se ugovara:

- dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu,

- dodatno osiguranje od nezgode (osiguranje od invaliditeta i smrti uslijed nesretnog slučaja).

Fakultativno se može uvrstiti u policu osiguranja, odnosno može se ugovoriti:

- osiguranje prtljage (kao svojevrsni oblik imovinskog osiguranja u sklopu police osobnog osiguranja),

- osiguranje od otkaza putovanja.

Pri tome treba napomenuti da prva dva obvezna oblika osigurateljne zaštite, po svojoj pravnoj prirodi spadaju isključivo u osobna osiguranja kao i npr. životno ili rentno osiguranje, te se na taj dio putnog osiguranja primjenjuju odredbe Općih i Posebnih uvjeta osiguranja osoba, a koji moraju biti u skladu sa člankom 966. do 989. ZOO-a. Ostala dva fakultativna oblika osiguranja pružaju isključivo zaštitu u slučaju eventualnog nastupa rizika štete na imovini, te kao takva pripadaju u klasične oblike imovinskih osiguranja regulirane odredbama članka 948. do 965. ZOO-a.

Putno zdravstveno osiguranje

Srž putnog osiguranja čini dobrovoljno zdravstveno osiguranje putnika koje ujedno i predstavlja osnovni dio osigurateljne zaštite i obligatorni konstitutivni dio svake police putnog osiguranja. Tim oblikom osiguranja osigurava se zapravo pružanje zdravstvene zaštite uslijed iznenadne bolesti kod putovanja ili izbivanja u inozemstvu, kao i pružanje medicinske pomoći prilikom različitih nezgoda do kojih tom prigodom može vrlo lako doći, npr. prometne nezgode, skijaške nezgode i dr. To u ostalom i jest prvenstvena svrha putnog osiguranja, a osiguranik – putnik na taj način amortizira financijski udar koji mogu predstavljati troškovi liječenja i pružanja medicinske zaštite u inozemstvu.

Treba napomenuti da većina osiguratelja isplaćuje naknadu navedenih troškova izravno, a ne po principu refundacije, što je za osiguranika vrlo bitno s obzirom da se nalazi u stranoj državi i u izvanrednim okolnostima.

Uz klasične oblike liječničke zaštite, putnim osiguranjem pokriveni su i troškovi operacije, medicinskih pomagala, stomatološkog zahvata u svrhu otklanjanja akutne zubobolje, te ostalih usluga predviđenih u Općim i Posebnim uvjetima svakog pojedinog osiguravatelja.

Osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja

Dodatno osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja (uz putno zdravstveno osiguranje), predstavlja zapravo osobno osiguranje za slučaj trajnog invaliditeta, do kojeg je došlo uslijed nezgode na putovanju. Po svom osigurateljnom obujmu ono se nadopunjuje s putnim zdravstvenim osiguranjem i u svakom slučaju oportuno ga je ugovoriti, pogotovo za duža ili rizičnija putovanja. Osigurane svote se za ovu vrst osigurateljne zaštite kreću od 10.000,00 €, pa do 50.000,00 €, ovisno o osiguravatelju i destinaciji.

Fakultativni oblici osigurateljne zaštite od odgovornosti i štete na imovini putnika

Osiguranjem prtljage nadoknađuje se nestanak prtljage do kojega može doći prilikom putovanja ili boravka u inozemstvu. Važno je napomenuti da takvo osiguranje kod većine osiguravatelja pokriva i prenosive tehničke aparate poput mobilnih telefona, video-kamera, pa čak i prijenosnih računala. Također, neki osiguravatelji isplaćuju i naknadu (iako bitno manju) za nabavu zamjenske prtljage u slučaju kada predana prtljaga nije zbog kašnjenja stigla na odredište na vrijeme, odnosno istodobno kada i osiguranik-putnik. Osigurane svote kreću se za osiguranje prtljage obično između 500,00 -2.000,00 €, a cijena odnosno premija osiguranja za 15 dana putovanja iznosi uglavnom oko 10,00 – 20,00 €.

Od iznenadnog otkaza putovanja također se kod većine osiguravateljnih kuća može osigurati u sklopu police putnog osiguranja, te se na taj način može vratiti i do 90% uplaćenog iznosa za putovanje od kojega je osiguranik-putnik morao odustati zbog nepredviđenih okolnosti (npr. iznenadna bolest, radna obveza, elementarna nepogoda i dr.).

Od odgovornosti prema trećim osobama, odnosno kod nekih osiguravatelja moguće je u sklopu police putnog osiguranja ugovoriti fakultativno i osiguranje od odgovornosti putnika/osiguranika prema trećim osobama za štetu koju im eventualno počini tijekom putovanja. Osigurane svote kod osiguranja od odgovornosti prilično su visoke odnosno od 25.000,00 – 150.000,00 €, no ovakvo dodatno osiguranje predviđaju samo neki osiguravatelji u sklopu police putnog osiguranja, a premije se tada kreću za ovakav dodatni oblik osiguravateljne zaštite između 15,00 – 30,00 €.

Što određuje visinu premije i visinu osigurane svote kod police putnog osiguranja?

Izračun premije putnog osiguranja za svako pojedinačno putovanje ovisi o više čimbenika, kao što su: visina osigurane svote, trajanje putovanja, odredište putovanja i boravka u inozemstvu (udaljenost, manje ili više rizična destinacija), dob putnika, broj osiguranih osoba (radi li se o pojedincu ili obitelji ili dr.), cijeni putovanja (samo kod ugovaranja osiguranja od otkaza putovanja), broju ugovorenih dodatnih oblika osigurateljne zaštite, a koji se mogu ugovoriti uz putno zdravstveno osiguranje.

Navedene značajke osnovni su razlog što se tarife različitih osigurateljnih društava, premda donekle različite, ipak u bitnome podudaraju, kako po obujmu osigurateljne zaštite, tako i po cijeni odnosno visini premije.

Prije svega važno je istaknuti kako većina osigurateljnih društava predviđa razliku u visini premije i s obzirom na to radi li se o polici čije se osigurateljno pokriće proteže samo na zemlje EU, ili na zemlje članice EU i ostale zemlje svijeta uz izuzetak SAD-a, Kanade i Japana ili jednostavno s obzirom na to proteže li se osigurateljna zaštita na sve zemlje svijeta uključivši i ove tri potonje.

Kako su predviđene osigurane svote za policu putnog osiguranja, važeću u zemljama izvan Europske Unije (najčešće je to SAD i Kanada), znatno veće i kreću se oko 35.000,00 – 50.000,00 €, logično je da je i premija osiguranja za tu vrstu polica također znatno viša.

Što se tiče europskih zemalja, osigurane svote kreću se od 10.000,00 – 30. 000,00 €, ovisno o osiguratelju i obimu osigurateljne zaštite, a premiju za dvotjedno putovanje pojedinac će u prosjeku platiti od 25,00 – 35,00 €, dok četveročlana obitelj s dvoje malodobne djece plaća oko 50,00-70,00 €. To sve naravno bez dodatnih premija za eventualno, po želji ugovaratelja, osiguranje prtljage, osiguranje od otkaza putovanja ili osiguranje od odgovornosti putnika/osiguranika prema trećim osobama tijekom putovanja.

Popusti koje pri obračunu premije osiguravatelji odobravaju odnose se uglavnom na malodobnu djecu ili na veće grupacije putnika, a eventualni doplatci predviđeni su samo ako je riječ o sportašima koji putuju na natjecanja ili treninge odnosno ako se radi o osiguraniku čija životna dob prelazi 60 ili 65 godina. Razlozi posebnog pristupa osiguravatelja kod sklapanja osiguranja s osobama iz ovih dviju rizičnijih kategorija sami su po sebi razumljivi i temelje se na aktuarskim tablicama rizičnosti pojedinih skupina osiguranika.

Europska kartica zdravstvenog osiguranja i putno osiguranje

S obzirom na ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013., zaključno se možda treba osvrnuti i na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja koja se često u posljednje vrijeme počela poistovjećivati s komercijalnim putnim osiguranjem (za put u države članice EU naravno).

Međutim, Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO, odnosno EHIC, prema engleskom izvorniku European Health Insurance Card) omogućava nositelju kartice, kada putuje u zemlje Europske unije, dobivanje samo najnužnije i osnovne medicinske pomoći.

Inače, Europska kartica zdravstvenog osiguranja dostupna je putem matičnih Zavoda za zdravstveno osiguranje država članica, i to besplatno, svim osiguranicima iz zemalja EU plus Islanda, Švicarske, Norveške i Lihtenštajna.

Ipak, još uvijek postoje prilično velika odstupanja u obuhvatu zdravstvenih usluga pokrivenih osnovnim osiguranjem pojedinih zemalja Europske unije i stoga mogu izazvati neočekivane troškove putniku bez obzira na posjedovanje spomenute kartice, a osim toga usluga u inozemstvu mora tada biti zatražena i pružena isključivo i samo u zdravstvenim ustanovama u državnom vlasništvu (i to uz plaćanje svih propisanih eventualnih liječničkih participacija u državi članici), a nikako u privatnim klinikama.

Upravo stoga smatramo da EKZO nije alternativa putnom osiguranju, posebice s obzirom da ne pokriva sve što i putno osiguranje, poput plaćenog povratka u zemlju, osiguranja od nezgode i slično.

Daniel Sever, mag. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite