Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

11.7.2013

Donesen Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa

Posljednjom Novelom Zakona o radu (Narodne novine, br. 73/13), u njegov tekst unesen je članak 291.a, koji je stupio na snagu 26. lipnja 2013., a prema kojem je tijelo nadležno za vođenje podataka o osiguranicima prema posebnom propisu o mirovinskom osiguranju (HZMO) dužno u okviru elektroničke baze podataka o osiguranicima voditi elektroničke zapise s podacima osiguranika koji to svojstvo imaju po osnovi radnog odnosa.

Poslodavac je dužan Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) u elektroničku bazu podataka dostaviti podatke o radniku s kojim je zaključio ugovor o radu, kao i sve promjene podataka do kojih dođe tijekom trajanja radnog odnosa, u roku od osam dana od dana početka rada, odnosno nastale promjene. Tim je člankom ujedno propisano da će ministar pravilnikom propisati sadržaj, način upisivanja podataka o radniku i njihovu razmjenu između tijela s javnim ovlastima, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Na temelju članka 291.a Zakona o radu, ministar nadležan za rad donio je 26. lipnja 2013. Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa, koji se primjenjuje od 1. srpnja 2013.

Njime se propisuje sadržaj elektroničkog zapisa, izdavanje elektroničkog zapisa, ispravak podataka na elektroničkom zapisu, razmjena podataka između tijela s javnim ovlastima i vođenje evidencije o izdanim elektroničkim zapisima.

Dakle, elektronički zapis sadrži sljedeće podatke o radniku:

1. ime i prezime osobe/osiguranika

2. dan, mjesec i godinu rođenja

3. državljanstvo osobe/osiguranika

4. osobni broj osiguranika

5. osobni identifikacijski broj (OIB) osobe/osiguranika

6. temeljno obrazovanje: a) naziv i sjedište obrazovne ustanove, b) obrazovni program, c) stečena kvalifikacija, d) stupanj stručne spreme, e) klasa i urudžbeni broj svjedodžbe/diplome

7. dodatno obrazovanje: a) naziv i sjedište ustanove, b) opis dodatnog obrazovanja, c) klasa i urudžbeni broj dokumenta, d) prestanak važenja

8. naziv i sjedište poslodavca/obveznika doprinosa

9. OIB poslodavca/obveznika doprinosa

10. registarski broj obveznika doprinosa

11. osnova osiguranja

12. početak osiguranja

13. prestanak osiguranja

14. radno vrijeme (broj sati dnevno)

15. stvarna stručna sprema

16. potrebna stručna sprema

17. općina rada/prebivalište

18. ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom

19. trajanje staža osiguranja.

HZMO će podatke koji se odnose na državljanstvo osobe/osiguranika, temeljno i dodatno obrazovanje preuzeti od drugih nadležnih tijela odnosno osiguranika, druge fizičke ili pravne osobe i tijela s javnim ovlastima, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka, dok se ne osigura preuzimanje podataka iz temeljnog registra, elektroničkim putem.

HZMO i Hrvatski zavod za zapošljavanje neposredno evidentiraju podatak o temeljnom obrazovanju na osnovi izvornika svjedodžbi i diploma nadležnih obrazovnih ustanova, a podatak o dodatnom obrazovanju na osnovi izvornika dokumenata kojima se dokazuje neko dodatno obrazovanje. U elektroničkom zapisu prikazuju se razdoblja osiguranja stečena po svim obveznim osnovama osiguranja i produženo osiguranje.

Pod uvjetima određenim u članku 3. Pravilnika, elektronički zapis može se i izdati na zahtjev:

1. osiguranika fizičke osobe, hrvatskog ili stranog državljanina koji je obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, u skladu s posebnim propisima koji uređuju mirovinsko osiguranje,

2. fizičke osobe koja u Zavodu nema priznato svojstvo osiguranika iz točke 1.

3. tijela s javnim ovlastima, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Zahtjev za izdavanje elektroničkog zapisa ovlašteni tražitelji podnose HZMO-u u elektroničkom obliku, preko korisničkih stranica HZMO-a, s time da se on izdaje odmah nakon podnesenog zahtjeva i sadrži podatke u trenutku izdavanja elektroničkog zapisa.

Što se tiče načina dostave elektroničkog zapisa, propisano je da se on dostavlja podnositelju zahtjeva preko korisničkih stranica Zavoda, odnosno elektroničkom poštom, a vjerodostojnost elektroničkog zapisa može se provjeriti korištenjem kontrolnog broja, odnosno bar-koda na internetskoj stranici HZMO-a.

U slučaju da podnositelj zahtjeva smatra da podaci na elektroničkom zapisu nisu točni ili potpuni, može zahtijevati od HMZO-a da izda potvrdu iz evidencija u propisanom postupku.

HZMO, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, može razmjenjivati podatke s drugim nadležnim tijelima koja vode evidenciju o osobnim podacima i evidenciju o drugim podacima koji se obrađuju radi obavljanja zakonom određenih zadataka tijela s javnim ovlastima.

I na kraju treba reći da HZMO vodi evidenciju u elektroničkom obliku o podnesenim zahtjevima i izdanim elektroničkim zapisima. U evidenciji se vode podaci o podnositelju zahtjeva, datumu i vremenu podnošenja zahtjeva te datumu i vremenu izdavanja elektroničkog zapisa.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite