Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

19.7.2013

Izdavanje lokacijske dozvole za građenje na nekretnini u suvlasništvu

Odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji uređuju izdavanje lokacijske dozvole kada je ishođenje te dozvole potrebno. Jedno od pitanja koje se postavilo u praksi je što priložiti uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, ako je nekretnina na koju se ta dozvola odnosi u suvlasništvu više osoba.

Prema članku 103. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom, ako tim Zakonom nije određeno drukčije.

Lokacijska dozvola je upravni akt koji se izdaje na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji i propisa donesenih na temelju toga Zakona te u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima.

Bitno je naglasiti da se sukladno članku 104. Zakona, lokacijska dozvola izdaje za sve građevine osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400m2, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600m2 te građevine, radove i druge zahvate u prostoru određene pravilnikom iz članka 209. stavka 5. Zakona (jednostavne građevine i radovi, druge građevine i radovi te drugi zahvat u prostoru čijem se građenju, izvođenju, odnosno provođenju može pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje i/ili bez lokacijske dozvole, a koji su određeni Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima (Nar. nov., br. 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12 i 68/13).

Nadalje, prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole investitor treba priložiti:

– izvod iz katastarskoga plana, odnosno njegovu presliku,

– tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi, kopiji katastarskog plana, Hrvatskoj osnovnoj karti (M 1:5000), odnosno na ortofotokarti odgovarajućeg mjerila,

– izjavu projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola,

– pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima,

– dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

Ako je nekretnina na kojoj se namjerava graditi u suvlasništvu više osoba, u postupku izdavanja lokacijske dozvole dostatno je da investitor dostavi suglasnost za izdavanje lokacijske dozvole jednog od suvlasnika nekretnine u odnosu na koju se lokacijska dozvola izdaje jer se lokacijskom dozvolom određuju samo uvjeti pod kojima je moguće izvesti odgovarajući zahvat u prostoru.

Prilikom ishođenja odgovarajućeg odobrenja za gradnju (primjerice, građevinske dozvole, potvrde glavnog projekta), moraju biti riješeni imovinskopravni odnosi budući da je u tom postupku investitor dužan dokazati da ima pravo graditi na nekretnini za koju se izdaje akt na temelju kojeg se može graditi.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite