Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

11.10.2013

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Od 1. listopada 2013. cijena police za sve osiguranike dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi 70,00 kuna mjesečno. U ovom članku osvrnut ćemo se na ugovaranje i raskid ugovora o dopunskom osiguranju, te na brojne propise koji uređuju dopunsko zdravstveno osiguranje.

Dopunsko zdravstveno osiguranje je dobrovoljno i osobno zdravstveno osiguranje koje se ugovara dugoročno, u trajanju od najmanje godine dana, a mogu ga uplaćivati sve osobe koje su zdravstveno osigurane na obvezno zdravstveno osiguranje. Kako bi ostvarili ovu vrstu osiguranja, potrebno je ispuniti Ponudu za sklapanje ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju koja se može naći na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje: Zavod) ili je možete dobiti u svakom područnom uredu i ispostavi područnog ureda Zavoda. Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju sklapa se između ugovaratelja osiguranja i osiguravatelja, odnosno Zavoda, a sastoji se od police i Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju.

U skladu s odredbama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, ugovarateljem dopunskog zdravstvenog osiguranja smatra se osiguranik, odnosno pravna ili fizička osoba, tijelo državne vlasti ili drugo tijelo koje je za osiguranika sklopilo ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju i koje se obvezalo na uplatu premije osiguranja.

Osiguranik dopunskog zdravstvenog osiguranja je fizička osoba koja je sklopila ili za koju je, na temelju njezine suglasnosti, sklopljen ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju te koja koristi prava utvrđena ugovorom o osiguranju. Napominjemo, to može biti samo osoba koja ima utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju što posljedično znači kako se gubitkom statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju gubi i status osiguranika u dopunskom zdravstvenom osiguranju.

Osiguranici koji plaćaju dopunsko zdravstveno osiguranje oslobođeni su sudjelovanja u troškovima tijekom korištenja zdravstvene zaštite (tzv. participacije), odnosno ovim osiguranjem osigurava se pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 19. stavak 3. i 4. i članka 20. stavak 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Ovo se odnosi na sudjelovanje u bolničkom ili ambulantnom liječenju, dijagnostiku u bolnici, ortopedska pomagala, specijalističke stomatološke usluge, fizikalne rehabilitacije u kući, kod liječenja u inozemstvu te kod izdavanja lijekova na recept.

Od 18. srpnja 2013. na snazi je Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja, kojom se propisuje vođenje financija prikupljenih iz uplata dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Također, ovom Odlukom propisuje se i dužnost Zavoda da prati naplatu ugovorenih premija. U slučaju nemogućnosti naplate redovnim putem, Zavod je dužan protiv ugovaratelja te premije pokrenuti ovršni postupak koji se u pravilu provodi na plaći, mirovini ili na drugom stalnom novčanom primanju ovršenika, no ako se ne može naplatiti tim putem, ovrha se može provesti i na drugim predmetima ovrhe (pokretnine, nekretnine).

Potraživanje koja ne premašuje iznos od 20,00 kuna po ugovorenoj premiji za razdoblje od godine dane, Zavod će otpisati kao i potraživanja nenaplativa iz objektivnih razloga (smrt fizičke osobe, nedostatak imovine, iscrpljena pravna sredstva, likvidacija pravne osobe i sl.).

Pravilima uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja propisuje se stjecanje statusa osiguranika, način korištenja prava, važenje police, obveze Zavoda te ostvarivanje prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju može se sklopiti u svim regionalnim uredima, područnim službama Zavoda i njihovim ispostavama, no bitno je napomenuti da se onda i svi ostali poslovi poput davanja ponude i izdavanja police, obavljaju u tom područnom uredu u kojem je sklopljen ugovor. Osiguraniku koji je sklopio ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju Zavod izdaje policu, a najkasnije u roku od 30 dana od izdavanja police i iskaznicu na temelju koje osiguranik ostvaruje prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Izgled iskaznice kojom se potvrđuje da smo korisnici dopunskog zdravstvenog osiguranja propisan je Odlukom o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja. Rok važenja police i iskaznice počinje teći nakon proteka roka od 30 dana od dana sklapanja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju. Nakon proteka ugovorenog osiguravateljnog razdoblja od jedne godine, rok važenja police i iskaznice produžava se pod istim uvjetima za naredno razdoblje od godinu dana, osim ako se osiguranik/ugovaratelj u roku od najkasnije 60 dana prije isteka ugovorenog razdoblja pisano ne izjasni da ne želi produljenje sklopljenog ugovora.

Iznimno, za osiguranike koji ostvaruju policu na teret sredstava državnog proračuna, rok važenja police i iskaznice neće se automatski produžavati za naredno osiguravateljno razdoblje, već će Zavod po službenoj dužnosti, prije isteka ugovora ponovno utvrđivati postojanje uvjeta za stjecanje prava na policu na teret državnog proračuna. Ako su ovi podaci Zavodu nedostupni, dokaz o ispunjenju uvjeta za policu na teret državnog proračuna dužan je predočiti osiguranik i to najkasnije do isteka tekućeg osiguravateljnog razdoblja. Primjerice, redovni studenti i učenici s navršenih 18 godina života, dokazuju svoje pravo na policu na teret državnog proračuna, potvrdom o redovnom školovanju odnosno studiranju.

Polica i iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja dostavljaju se na kućnu adresu osiguranika, osim ako osiguranik želi policu dobiti odmah, pa se u tom slučaju može osigurati na šalterima područnih ureda ili ispostava.

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja, do dana izdavanja iskaznice, osiguranik dopunskog zdravstvenog osiguranja svoj status dokazuje policom.

Odredbe kojima se određuje tko i na koji način ima pravo na plaćanje premije dopunskog osiguranja na teret državnog proračuna propisane su Pravilnikom o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna.

Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju može prestati i prije ugovorenog roka trajanja i to u slučaju smrti osiguranika, raskida ugovora zbog neplaćanja premije, gubitkom statusa osigurane osobe Zavoda (danom gubitka statusa), otkazom ugovora, odustankom od ugovora te gubitkom prava na policu na teret državnog proračuna.

Osiguranik koji je unaprijed uplatio premiju osiguranja za cijelu osiguravateljnu godinu, ima pravo na povrat preplaćene premije osiguranja za one dane u mjesecu, odnosno mjesece tijekom kojih više nije imao svojstvo osiguranika. U slučaju prijevremenog prestanka ugovora zbog smrti osiguranika, njegovi nasljednici mogu zatražiti od Zavoda povrat dijela unaprijed plaćene premije.

Odlukom o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja, koja je stupila na snagu 1. listopada 2013., utvrđena je jedinstvena cijena police za sve osiguranike u iznosu od 840,00 kuna godišnje, odnosno 70,00 kuna mjesečno.

Pošto je nedugo izmijenjena cijena police koja je sada ujednačena za sve osiguranike, onim osiguranicima koji su unaprijed platili premiju za cijelu osiguravateljnu godinu, obračunat će se pretplata te će dobiti obavijest koliko ona iznosi. Na temelju toga, osiguranici imaju mogućnost umanjiti buduću obvezu plaćanja premije ili zatražiti povrat preplaćenog iznosa.

Tražbine osiguranika/ugovaratelja te tražbine Zavoda iz ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju zastarijevaju za tri godine računajući od prvog dana poslije proteka kalendarske godine u kojoj je tražbina nastala.

Marina Turković


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite