Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

17.3.2014

Postupanje komunalnih redara u provođenju nadzora u vezi s izlaganjem energetskog certifikata u zgradama javne namjene

Prema članku 42. Zakona o građevinskoj inspekciji, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2014., poslove nadzora koje na temelju njegovih odredbi obavlja upravno tijelo provode komunalni redari koji imaju ovlasti obavljanja nadzora propisane tim Zakonom.

Tako prema članku 51. Zakona o građevinskoj inspekciji (NN, br. 153/13) u provedbi nadzora komunalni redar ima pravo i obvezu u skladu s njegovim odredbama strankama narediti poduzimanje sljedećih mjera:

– uklanjanje ruševine zgrade

– otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija

– uklanjanje građevine

– usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje

– uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje

– privremenu obustavu izvođenja radova

– dovršenje vanjskog izgleda zgrade

– izlaganje energetskog certifikata.

U provedbi nadzora komunalni redar ovlašten je utvrditi zakonitost građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje iz nadležnosti upravnog tijela te narediti mjere propisane Zakonom, pri čemu je u provedbi nadzora ovlašten zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica i sl.), na temelju kojih može utvrditi identitet stranke, kao i drugih osoba nazočnih nadzoru, ući na građevnu česticu, odnosno pripadajuće zemljište zgrade ili druge građevine, gradilište, privremeno gradilište, šumska, poljoprivredna i druga zemljišta, bez obzira na njihovu namjenu, te ih pregledati, narediti investitoru, odnosno vlasniku da u nužnom opsegu odstrani drveće, drugo raslinje, životinje i druge stvari, ako ometaju obavljanje pregleda, uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi kao i od drugih osoba nazočnih nadzoru, zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru, prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapis i sl.) te obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Propisano je da je komunalni redar, ako tijekom nadzora uoči nezakonitosti u vezi s kojima nije ovlašten postupati, odnosno u vezi s kojima je nadležno postupati drugo tijelo vlasti, obvezan o tome odmah obavijestiti nadležno tijelo, a ako u nadzoru utvrdi povredu propisa kojima se uređuje gradnja ili prostorno uređenje u dijelu u kojem ih je ovlašten nadzirati, ima pravo i obvezu podnijeti optužni prijedlog odnosno kaznenu prijavu. Kada u postupku povodom prijave utvrdi da nije povrijeđen propis tj. da nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, u roku od osam dana od utvrđenja činjeničnog stanja o tome će pisanim putem obavijestiti podnositelja prijave.

Obveza je javnopravnih tijela i stranaka omogućiti komunalnom redaru provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad, a propisana je i obveza policije da, sukladno svojim ovlastima, pruži pomoć upravnom tijelu ako se prilikom nadzora, odnosno izvršenja pruži fizički otpor ili se on osnovano očekuje.

Komunalni redari, među ostalim, provode nadzor koji se odnosi na obvezu izlaganja energetskog certifikata u zgradama javne namjene, kako je to propisano odredbama Zakona o gradnji (NN br. 153/13). Podsjetimo, člankom 25. stavak 1. toga Zakona propisano je da vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m2 mora izložiti energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade. Spomenimo i da vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 250 m2 mora izložiti energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade (no, ova obveza postoji tek od 9. srpnja 2015.).

Ako se radi o zgradi javne namjene ukupne korisne površine preko 500 m2, komunalni redar obavlja nadzor u vezi energetskog certifikata od 1. siječnja 2014. godine.

Ako utvrdi da vlasnik zgrade javne namjene nije izložio energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi javne namjene koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade ili ga uopće nije izložio, komunalni redar donosi rješenje o izlaganju energetskog certifikata zgrade.

To rješenje sadrži:

1. naredbu o izlaganju energetskog certifikata zgrade

2. rok za izlaganje

3. upozorenje vlasniku da će ga se na izvršenje naredbe o izlaganju energetskog certifikata prisiljavati izricanjem novčanih kazni (prema članku 171. Zakona o gradnji novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba kao vlasnik zgrade ako javno ne izloži energetski certifikat zgrade javne namjene).

Nakon što rješenje o izlaganju energetskog certifikata postane izvršno, komunalni redar obavlja kontrolni pregled i utvrđuje je li vlasnik postupio po naredbi iz rješenja. Ako je vlasnik postupio po rješenju u određenom mu roku, komunalni redar donosi rješenje o obustavi postupka. Ako vlasnik nije postupio po rješenju u određenom mu roku, komunalni redar donosi rješenje o novčanoj kazni.

Nakon što rješenje o novčanoj kazni postane izvršno, komunalni redar obavlja kontrolni pregled i utvrđuje je li vlasnik nakon zaprimanja rješenja o novčanoj kazni izložio energetski certifikat. Ako vlasnik i dalje nije izložio energetski certifikat, komunalni redar donosi novo rješenje o novčanoj kazni. Rješenja o novčanoj kazni donose se sve dok vlasnik ne izloži energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade, a nakon što ga vlasnik izloži, komunalni redar donosi rješenje o obustavi postupka.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite