Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

30.4.2014

Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom i dokazivanje statusa osobe s invaliditetom

Nedavno je donesen Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN br. 44/14), koji je stupio na snagu 15. travnja 2014. Njime je propisan sadržaj i način vođenja očevidnika zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom te uvjeti koji moraju biti ispunjeni za upis osobe s invaliditetom u očevidnik.

Očevidnik zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom (u nastavku: očevidnik) sadrži podatke o osobama s invaliditetom koje su prijavljene na mirovinsko osiguranje u skladu s propisima o mirovinskom osiguranju i koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom.

Važnost ovog Pravilnika je u tome što on definira osobe s invaliditetom, u smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13 – u nastavku: Zakon) i na taj način razrješava do tada postojeću dilemu tko se smatra, u smislu navedenog Zakona, osobom s invaliditetom, a u smislu ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju i u svezi uračunavanja invalidnih osoba u obveznu kvotu osoba s invaliditetom koje poslodavci s više od 20 osoba, uz određene iznimke, moraju zaposliti (v. članak 8. i 9. Zakona).

Očevidnik vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju prijave poslodavca i počet će se voditi od 1. siječnja 2015. godine.

Podatke iz Očevidnika HZMO mjesečno dostavlja u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom i Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, sa stanjem na zadnji dan u mjesecu.

U Očevidnik se upisuju osobe s invaliditetom koje su prijavljene na mirovinsko osiguranje na temelju radnog odnosa, odnosno samostalnog obavljanja djelatnosti, a kojima je:

1. priznat status osobe ometene u psihofizičkom razvoju prema propisima o socijalnoj skrbi (osoba kojoj je, neovisno o redovnim ili posebnim programima obrazovanja, prema propisima o socijalnoj skrbi utvrđeno: oštećenje vida, sluha, govorno – glasovne komunikacije, lokomotornog sustava, središnjeg živčanog i mišićnog sustava, drugih organa i organskih sustava, mentalno oštećenje, psihička bolest, odnosno više vrsta oštećenja

2. priznat status invalida rada prema propisima o mirovinskom osiguranju

3. priznat status invalidne osobe sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem prema propisima o mirovinskom osiguranju

4. priznat status osigurane osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem prema propisima o mirovinskom osiguranju - osoba koja ima utvrđeno najmanje: 90% tjelesnog oštećenja radi gubitka vida, 70% tjelesnog oštećenja radi gubitka sluha, 90% ukupnog tjelesnog oštećenja, u slučaju više različitih tjelesnih oštećenja, s time da najmanje jedno tjelesno oštećenje koje se zbraja iznosi 70%

5. priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

6. priznat status vojnog, odnosno civilnog invalida rata prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

7. priznat status učenika s teškoćama u razvoju prema propisima o odgojno-obrazovnoj skrbi

8. priznat invaliditet i smanjena radna sposobnost na temelju rješenja ureda državne uprave nadležnog za socijalnu skrb, a starije su od 21 godine

9. priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima koji su bili na snazi do početka obavljanja poslova vještačenja sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

10. priznato pravo na radno prilagođavanje prema propisima koji su bili na snazi do početka obavljanja poslova vještačenja sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

11. priznat status osobe s invaliditetom prema propisima drugih država članica Europske unije

12. priznata neposredna opasnost od nastanka invalidnosti prema propisima o mirovinskom osiguranju, ako je rješenje doneseno do 1.1.1999.

13. utvrđen invaliditet u odnosu na rad, bez obzira na vrstu i stupanj, temeljem nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Što se tiče sadržaja podataka koji se upisuju u Očevidnik, možemo reći da se u njega upisuju osobni podaci osobe s invaliditetom (v. članak 5. Pravilnika) te podaci o poslodavcu kod kojeg su te osobe u radnim odnosu (v. članak 6. Pravilnika).

Bitno je spomenuti sljedeće – radi utvrđivanja statusa i postojanja uvjeta za upis, Očevidnik HZMO koristi podatke iz Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom i drugih nadležnih tijela. Oni osiguranici koji nisu navedeni u popisu osoba koje se prema odredbama Pravilnika smatraju osobama s invaliditetom (članak 4. stavak 1. točka 1.-12.), da bi se upisali u Očevidnik, moraju imati nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u skladu s člankom 4. točka 13. Pravilnika. Ujedno, za osiguranika koji je stekao status osobe s invaliditetom prema propisima drugih država članica Europske unije, kao dokaz o invaliditetu za potrebe upisa u Očevidnik, poslodavac je dužan priložiti ovjereni prijevod isprave nadležnog tijela države članice Europske unije o utvrđenju invaliditeta.

Što se tiče obveza poslodavaca na koje se primjenjuje navedeni Pravilnik, treba napomenuti da su oni dužni prijaviti svaku promjenu u vezi invaliditeta osiguranika mirovinskog osiguranja iz članka 4. Pravilnika, a poslodavci koji u vrijeme stupanja na snagu Pravilnika (15. travanj 2014.) zapošljavaju osobe s invaliditetom, dužni su te osobe prijaviti HZMO-u kao osobe s invaliditetom sukladno propisanom obrascu HZMO-a i Pravilniku, u razdoblju od 1. svibnja do 31. prosinca 2014.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite