Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

6.6.2014

Novi Zakon o udrugama

Novim Zakonom o udrugama koji stupa na snagu 1. listopada 2014. jasnije se uređuje osnivanje, djelovanje, pravni položaj, imovina, odgovornost, financiranje, nadzor te prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe kao i upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Trenutno važeći Zakon o udrugama u primjeni je nešto više od 12 godina, konkretno, od 1. siječnja 2002. godine. Iako su njime postavljeni temelji za razvoj kriterija vezanih uz financiranje programa i projekata udruga, protekom vremena uočen je niz problema i poteškoća zbog nedovoljno jasnih odredbi koje su dovodile do različitog tumačenja u praksi.

U cilju rješavanja postojećih problema, krenulo se u izradu novog zakonskog teksta, te je 21. svibnja 2014. izglasan Konačni prijedlog Zakona o udrugama. Novi Zakon o udrugama donosi bitne izmjene u odnosu na važeći Zakon, pa ćemo se u nastavku teksta osvrnuti samo na one najvažnije.

U skladu s međunarodnim pravnim standardima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, predviđeno je da uz prethodnu ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika, osnivač udruge može biti i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova te maloljetna osoba s navršenih 14 godina života. Ovo je rješenje u skladu s odredbama članka 15. stavka 1. Konvencije UN-a o pravima djeteta koji propisuje da države stranke priznaju djetetu pravo na slobodu udruživanja i mirnog okupljanja.

Radi njihove zaštite, članstvo maloljetnih osoba i punoljetnih osoba lišenih poslovne sposobnosti te način njihova sudjelovanja i odlučivanja mora se propisati statutom, ali uz Zakonom određene uvjete. Međutim, osoba ovlaštena za zastupanje udruge može biti samo osoba s potpunom poslovnom sposobnošću (članak 11.).

Kako bi se olakšao rad tijela upravljanja i postigla veća transparentnost rada samih udruga, proširen je obvezni sadržaj statuta pa uz odredbe o članstvu, statut mora sadržavati i odredbe o područjima djelovanja prema ciljevima, odredbe o sazivanju skupštine u slučaju isteka mandata, odredbe o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge te odredbe o izboru i opozivu likvidatora.

Radi zaštite načela tržišnog natjecanja, kao obvezni sadržaj statuta predviđa se i navođenje gospodarskih djelatnosti (ako ih udruga obavlja) sukladno zakonu, odnosno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje određene djelatnosti.

Novim Zakonom utvrđena su i načela djelovanja udruge i to načela neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja udruge u javnom životu. Jasnije su propisane odredbe vezane uz upravljanje udrugom te tijelima udruge, posebno u odnosu na skupštinu (sastav, nadležnost i održavanje sjednica), te je utvrđena i ovlast osobe ovlaštene za zastupanje udruge. Isto tako, jasnije su propisane i odredbe o nazivu udruge, kao i uvjeti pod kojima se u naziv udruge može unijeti ime ili dio imena fizičke osobe, što važećim Zakonom nije propisano.

Propisana je i obveza javnosti registra, odnosno podataka upisanih u registar udruga i registar stranih udruga koji se objavljuju na internetskoj stranici Ministarstva uprave. Na ovaj bi način svi podaci upisani u te registre i statut udruge bili javni, odnosno javno dostupni. Također, predviđeno je da u registru udruga putem poveznice na Registar neprofitnih organizacija budu javno dostupna i izvješća o financijskom poslovanju udruge s propisanom dokumentacijom, što bi u značajnoj mjeri trebalo olakšati pristup udruga financiranju iz javnih izvora i pridonijeti transparentnosti njihova djelovanja za opće dobro.

Prema važećem Zakonu, Ministarstvo uprave nadležno je za vođenje Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj, a uredi državne uprave za registar udruga. Novim Zakonom o udrugama propisuje se da su oba registra središnje elektroničke baze podataka pri Ministarstvu uprave, koju vode nadležni uredi jedinstveno za sve udruge, odnosno strane udruge u Republici Hrvatskoj, svaki u području za koje su ustrojeni. Ovime se omogućava ostvarivanje pravne zaštite kroz dvostupanjsko rješavanje upravnih stvari, na način da se propisuje pravo na žalbu protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda o upisu ili upisu promjena strane udruge u navedeni registar, a o kojoj odlučuje Ministarstvo uprave.

Što se tiče odgovornosti za obveze udruge propisano je i dalje da za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom,  no dopunjena je odredba koja navodi da članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge. Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

Odredbama o prestanku postojanja udruge određuje se postupanje nadležnih ureda u slučajevima kad nastupi neki od razloga za prestanak postojanja udruge (članak 48. stavak 1.), dodatno se precizira postupak likvidacije i brisanja udruga, kao i uvjeti raspolaganja imovinom udruge u slučaju prestanka postojanja udruge.

S tim u vezi, uređuje se skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge kada većina članova upravnog (izvršnog) tijela udruge da izjavu pred javnim bilježnikom da udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze udruge i da je preostala imovina udruge raspodijeljena sukladno statutu i Zakonu. Na ovaj način udruga će moći prestati postojati po skraćenom postupku, u kojem se neće morati provoditi postupak likvidacije, a za moguće obveze udruge bit će solidarno odgovorni članovi upravnog (izvršnog) tijela, temeljem dane izjave pred javnim bilježnikom i to pet godina od dana brisanja udruge iz registra udruga (članak 51.).

Regulirana je i problematika raspodjele imovine pa je određeno da udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom. Također je uređeno i financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora koje provode udruge. Navedeno je da se posebnim propisima mogu utvrditi porezne olakšice i druge povlastice za udruge koje provode programe ili projekte od interesa za opće dobro, kao i za pravne i fizičke osobe koje financijskim sredstvima podupiru djelovanje od interesa za opće dobro.

Pitanje nadzora nad radom udruga detaljnije je uređeno kako bi se izbjegle dosadašnje nejasnoće i nepotrebna ograničenja. Primarni nadzor i dalje imaju članovi udruge, upravni nadzor Ministarstvo uprave, inspekcijski nadzor nad radom udruge nadležni uredi, inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti udruge nadležna ministarstva, odnosno druga tijela državne uprave, a Ministarstvo financija ima nadzor nad financijskim poslovanjem udruga i podnošenjem propisanih financijskih izvješća.

Novim odredbama o prestanku postojanja, likvidaciji i brisanju omogućit će se lakše brisanje udruga iz registra udruga, a time će se javnosti dati točniji uvid u stvarnu brojnost i aktivnost udruga te općenito dinamiku osnivanja i prestanka postojanja udruga u Republici Hrvatskoj. Preciznim definiranjem odredbi vezanih uz imovinu, obavljanje gospodarskih djelatnosti i financiranje udruga spriječit će se moguće zlouporabe udruga, odnosno onemogućiti oni koji za svoje poslovne potrebe zloupotrebljavaju pravni status udruge.

Također, kroz veću javnost i transparentnost rada, stvorit će se i preduvjet da primarni nadzor nad radom udruga obavljaju sami članovi, a radi mogućnosti zaštite svojih prava i pravnih interesa.

Marina Turković


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite