Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

30.7.2014

Sudjelovanje stranke u upravnom postupku

U upravnom postupku stranka sudjeluje putem izjašnjavanja o odlučnim činjeničnim i pravnim pitanjima, sudjelovanjem u dokaznom postupku, te na druge propisane načine. Obveza javnopravnog tijela koje vodi postupak je stranci omogućiti propisanu razinu sudjelovanja u postupku, neovisno o tome hoće li stranka tu mogućnost iskoristiti.

Također, omogućavanje izjašnjavanja stranke mora biti cjelovito, na način da prije donošenja odluke obuhvati mogućnost izjašnjenja o svim relevantnim činjeničnim i pravnim pitanjima/okolnostima. Razina prava stranke na sudjelovanje u pojedinom postupku primarno je uređena procesnim odredbama posebnih zakona, a u preostalom dijelu odredbama Zakona o općem upravnom postupku (dalje: ZUP).

Davanje mogućnosti stranci da sudjeluje u postupku predstavlja jedan od temeljnih procesnih postulata upravnog postupka, okosnicu kojeg čine odredbe članka 30. Zakona o općem upravnom postupku, ali i više drugih odredaba ZUP-a, poput članka 47. (utvrđivanje činjeničnog stanja), članaka 48.-50. (pretpostavke za neposredno rješavanje upravne stvari), članka 52. (prava i dužnosti stranke u ispitnom postupku), članka 54. (usmena rasprava), i dr. Navedenim su odredbama nerijetko komplementarne odredbe vezane uz načelo pomoći stranci (članak 7. ZUP-a).

Sudjelovanje stranke u postupku nije samo sebi svrha, već je u funkciji ostvarivanja prava i pravnih interesa stranke, kao i javnog interesa, koji se ovdje očituje kroz povećanje vjerojatnosti utvrđivanja materijalne istine na razini koja omogućuje pravilno rješavanje upravne stvari.

Stranka u postupku sudjeluje putem:

1) izjašnjavanja o odlučnim činjeničnim i pravnim pitanjima, i to:

1.1. pisano, u podnescima (zahtjevu kojim se postupak pokreće, očitovanjima na akte kojima javnopravno tijelo od stranke traži određena izjašnjenja, u višestranačkim stvarima i u očitovanjima na podneske drugih stranaka, i sl.),

1.2. usmeno, u pravilu u okviru usmene rasprave;

2) sudjelovanja u dokaznom postupku, na način da stranka:

2.1. predlaže izvođenje pojedinih dokaza,

2.2. javnopravnom tijelu dostavlja dokaze kojima raspolaže,

2.2. prisustvuje izvođenju dokaza (primjerice, saslušanju svjedoka ili vještaka, očevidu, uvidu u isprave),

2.3. daje izjavu (supsidijarno dokazno sredstvo iz članka 70. ZUP-a);

3) sudjelovanja u ostalim procesnim radnjama (npr. razgledavanje spisa predmeta upravnog postupka).

Kad god je odredbama ZUP-a ili postupovnim odredbama posebnih propisa normirano pravo stranke da na određeni način sudjeluje u postupku, javnopravno tijelo dužno je stranci omogućiti sudjelovanje, ali na stranci je hoće li tu mogućnost iskoristiti. Ako je ne iskoristi, nema mjesta prigovoru o povredi prava na sudjelovanje u postupku.

U praksi, dio javnopravnih tijela formalistički pristupa odredbama članka 30. ZUP-a, pogrešno smatrajući da se, npr., već sâmim omogućavanjem izjašnjavanja stranke putem davanja izjave na zapisnik, ispunjava obveza voditelja postupka iz normi članka 30. ZUP-a, neovisno o opsegu sadržaja u odnosu na koji je stranci omogućeno izjašnjavanje. Primjerice, ako je za rješavanje upravne stvari odlučno ukupno pet činjeničnih i pravnih pitanja/okolnosti, a stranka se prilikom davanja izjave pozove da se izjasni o dva ili tri odlučna pitanja, ne može se govoriti o potpunoj i pravilnoj primjeni odredaba članka 30. ZUP-a. Također, ako nakon izjašnjavanja stranke, makar to izjašnjavanje u odnosnoj fazi postupka bilo cjelovito, u spis predmeta upravnog postupka uđu dodatni dokazi, ili javnopravno tijelo utvrdi postojanje dodatnih relevantnih pravnih pitanja, prije rješavanja upravne stvari službena osoba dužna je stranci omogućiti izjašnjenje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima koja utječu na rješavanje stvari.

Dodajmo da se odredbe članka 30. ZUP-a primjenjuju tijekom cijelog upravnog postupka, pa i prilikom eventualnog upotpunjavanja postupka od strane drugostupanjskog tijela (članak 115. stavak 3. ZUP-a).

Kao i uvijek u upravnome procesnom pravu, u svakom konkretnom slučaju potrebno je utvrditi je li – ovdje na području sudjelovanja stranke u postupku - posebnim zakonom derogirana pojedina odredba ZUP-a, bilo u korist, bilo na štetu stranke (npr. donošenje inspekcijskog rješenja bez saslušanja stranke – članak 286. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji).

Kod povrede prava stranke na sudjelovanje u postupku, u svakom slučaju ponaosob potrebno je utvrditi i je li riječ o povredi koja je utjecala na rješavanje stvari, imajući u vidu odredbe članka 116. točka 2. ZUP-a, odnosno članka 57. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima.

dr. sc. Alen Rajko


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite