Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

4.8.2014

Način pečaćenja prostora u postupcima inspekcije rada

Jedan od novijih propisa koji se tiču radnih odnosa je i Zakon o Inspektoratu rada, čijim su stupanjem na snagu, 20. veljače 2014., prestale važiti odredbe Zakona o Državnom inspektoratu koje se odnose na inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu te na inspektore rada.

Prema članku 36. Zakona o Inspektoratu rada (NN 19/14) ako je tim ili drugim zakonom predviđeno da se u slučaju utvrđene nezakonitosti izriče, odnosno određuje odgovarajuća upravna mjera ili nalaže kakva radnja, inspektor rada dužan je izreći, odnosno odrediti takvu mjeru ili naložiti takvu radnju. Ako navedenim Zakonom ili drugim zakonom nije drukčije propisano, inspektor rada će upravnu mjeru donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana završetka nadzora s utvrđenim činjenicama odlučnim za donošenje te mjere, ali nedonošenje mjere do toga roka ne isključuje obvezu njezina donošenja.

Kada se upravna mjera donesena na temelju Zakona o Inspektoratu rada ili drugih zakona, temeljem rješenja koje je postalo izvršno (kojim se smatra i usmeno rješenje u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru i rješenje upisano u knjigu nadzora), izvršava pečaćenjem, ta mjera provodi se sukladno Naputku o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem (NN 59/14), koji je stupio na snagu 22. svibnja 2014.

Prema tom Naputku, pečaćenje se obavlja na najpogodniji način tako da se prostorije, postrojenja, strojeve, uređaje i drugu opremu za rad ne može koristiti, a da se prethodno ne povrijedi službeni pečat/žig ili znak koji je inspektor rada stavio radi izvršenja rješenja.

Kada se izvršenje provodi pečaćenjem, stranci se nalaže da isprazni poslovne prostorije koje se pečate od svih roba i predmeta koji bi se za vrijeme privremene obustave poslovanja mogli pokvariti, kao i da poduzme i osigura sve sigurnosne i druge mjere u poslovnim prostorijama i na sredstvima rada kako ne bi došlo do bilo kakve štete (isključi struju, plin, vodu, osigura protupožarne mjere i sl.). Usmenim rješenjem u zapisniku kojim je određeno pečaćenje ili rješenjem u knjizi nadzora utvrdit će se da je stranka dužna osigurati da sve osobe napuste poslovne prostorije koje se pečate te poduzimanje navedenih sigurnosnih i drugih mjera.

Kad se izvršenje provodi pečaćenjem na temelju usmenog rješenja u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru, a pečate se vozila, pokretni uređaji ili druga pokretna oprema (šator, miješalice, radni strojevi i sl.), inspektor rada će od izvršenika zatražiti da se takva vozila, uređaje i opremu, prije pečaćenja premjesti na mjesto gdje se ne ometa promet ili poslovanje drugih poslovnih subjekata. Treba reći da ako stranka nije vlasnik poslovnih prostorija, odnosno sredstava rada, akt kojim se određuje mjera pečaćenja (rješenje) dostavlja se na znanje i vlasniku poslovnih prostorija odnosno sredstava rada ako je za trajanja inspekcijskog nadzora inspektor rada utvrdio tko je osoba nositelj vlasničkih ovlaštenja (vlasnik) na poslovnim prostorijama, odnosno sredstvima rada.

Što se tiče samog načina i sredstava pečaćenja, oni su definirani člankom 6. i 7. Naputka, a nakon što je obavio pečaćenje ulaza u poslovne prostorije, odnosno sredstva rada, inspektor rada će na vidnome mjestu zapečaćenih ulaznih vrata ili zapečaćenih sredstava rada istaknuti obavijest u kojoj će istaći naziv akta na temelju kojega je pečaćenje provedeno uz isticanje KLASE, URBROJA i datuma donošenja toga akta te upozorenje o kaznenom djelu skidanja i povrede službenog pečata ili znaka (članak 317. Kaznenog zakona, NN 125/11 i 144/12). Sadržaj obavijesti propisan je člankom 9. Naputka.

Treba reći da ako je iz opravdanih razloga (primjerice radi iznošenja lako pokvarljivih namirnica, otklanjanja kvara na instalacijama ili radi poduzimanja nekih drugih radnji u vezi sa sigurnošću, zaštitom okoliša ili sprječavanjem nastanka štete) nakon pečaćenja potrebno nakratko otpečatiti poslovne prostorije ili sredstva rada, dok mjera zabrane obavljanja djelatnosti traje, inspektor rada će stranci ili njezinom predstavniku to dopustiti, a novo pečaćenje obavit će inspektor rada koji vodi postupak, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, drugi nadležni inspektor rada, uz obavezno sastavljanje zapisnika o provedenim radnjama.

Što se prestanka pečaćenja tiče, valja reći da je inspektor rada, nakon što utvrdi da je obveza iz rješenja izvršena, po proteku vremena za koje je mjera donesena ili ako je odobrio zahtjev stranke da se skine pečat, dužan otpečatiti poslovne prostorije odnosno sredstva rada i o tome sastaviti poseban zapisnik.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite