Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

7.10.2014

Osporavanje majčinstva i očinstva prema novom Obiteljskom zakonu

Osoba koja želi osporiti svoje majčinstvo odnosno očinstvo ne mora biti sigurna u to da nije majka odnosno otac djeteta, niti mora biti isključena iz majčinstva odnosno očinstva medicinskim vještačenjem (analizom DNA). Dovoljno je da postoji sumnja prije pokretanja postupka te da nije protekao rok za podnošenje tužbe kojom osporava majčinstvo odnosno očinstvo.

Zakonske odredbe koje se odnose na osporavanje majčinstva odnosno očinstva nalaze se u trećem dijelu novog Obiteljskog zakona (ObZ), članci 75. – 83., dok osmi dio novog ObZ-a sadrži odredbe koje se odnose na postupak pred sudom (članci 392. – 407.).

Majčinstvo odnosno očinstvo osporava se osobi koja je zavedena kao majka odnosno otac u matičnu knjigu rođenih. Novi ObZ precizno navodi tko je ovlašten podnijeti tužbu radi osporavanja majčinstva odnosno tužbu radi osporavanja bračnog očinstva i očinstva utvrđenog priznanjem.

Tužbu radi osporavanja majčinstva može podnijeti: dijete, žena koja je upisana u maticu rođenih kao djetetova majka i žena koja sebe smatra majkom djeteta, ako istodobno traži da se utvrdi njezino majčinstvo. Tužbu radi osporavanja bračnog očinstva može podnijeti: dijete, majčin muž i majka djeteta, dok tužbu radi osporavanja očinstva utvrđenog priznanjem može podnijeti: dijete, muškarac koji je upisan u maticu rođenih kao otac djeteta i muškarac koji sebe smatra ocem djeteta.

Dijete je ovlašteno podnijeti tužbu radi osporavanja majčinstva ženi koja je upisana u maticu rođenih kao njegova majka odnosno tužbu radi osporavanja očinstva do navršene 25 godine svog života. Ako je dijete maloljetno u trenutku podnošenja jedne od spomenutih tužbi, tužbu u njegovo ime podnosi posebno imenovani skrbnik kojeg imenuje centar za socijalnu skrb. Važno je naglasiti da je zakonodavac odredio da u tom slučaju prestaje ovlaštenje roditelja za zastupanje djeteta u postupku radi osporavanja majčinstva ženi koja je upisana u maticu rođenih kao djetetova majka odnosno u postupku radi osporavanja očinstva. Što se tiče djeteta koje je punoljetno, ali još nije navršilo 25 godina života i lišeno je poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na strogo osobna pitanja, tužbu radi osporavanja majčinstva ženi koja je upisana u maticu rođenih kao djetetova majka odnosno tužbu radi osporavanja očinstva, za njega može podnijeti djetetov skrbnik. Sud ili centar za socijalnu skrb, u cilju zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djeteta, u postupku osporavanja majčinstva ili očinstva djetetu će imenovati posebnog skrbnika.

Žena koja je upisana u maticu rođenih kao djetetova majka može podnijeti tužbu radi osporavanja svojeg majčinstva u roku od 6 mjeseci od saznanja za činjenicu koja isključuje njezino majčinstvo (prekluzivni rok), a najkasnije do navršene 7 godine života djeteta.

Žena koja sebe smatra djetetovom majkom može osporavati majčinstvo ženi koja je upisana u maticu rođenih kao majka ako istodobno traži da se utvrdi njezino majčinstvo. Tužbu može podnijeti u roku od 6 mjeseci od saznanja da je ona majka tog djeteta (prekluzivni rok), a najkasnije do navršene 7 godine života djeteta.

Muškarac koji sebe smatra ocem djeteta tužbom može osporavati očinstvo osobi koja je dijete priznala za svoje samo ako istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo, s time da tužbu može podnijeti u roku od godine dana od upisa priznanja očinstva u maticu rođenih.

U postupku osporavanja očinstva koji je pokrenuo muškarac koji sebe smatra ocem djeteta odnosno u postupku osporavanja majčinstva koji je pokrenula žena koja sebe smatra majkom djeteta, sud će i prije nego što započne raspravljati i odlučivati o zahtjevu radi osporavanja očinstva odnosno majčinstva, na trošak tužitelja odnosno tužiteljice, odrediti izvođenje dokaza medicinskim vještačenjem sukladno postignućima suvremene medicinske znanosti. Ako rezultat medicinskog vještačenja pokaže da je tužitelj otac djeteta odnosno da je tužiteljica majka djeteta, sud će nastaviti raspravljati i odlučivati o zahtjevima radi osporavanja i utvrđivanja očinstva odnosno majčinstva, ali ako medicinsko vještačenje pokaže suprotno, sud će presudom odbiti tužbeni zahtjev u cijelosti. Važno je naglasiti da će sud odluku o oba zahtjeva (osporavanje očinstva odnosno majčinstva uz istodobno utvrđivanje očinstva odnosno majčinstva tužitelja odnosno tužiteljice) donijeti u jednoj presudi.

Kad sud donese pravomoćnu odluku o osporavanju majčinstva ženi koja je kao djetetova majka upisana u matici rođenih, ujedno se smatra da je osporeno i očinstvo majčina muža, odnosno muškarca čije je očinstvo utvrđeno priznanjem.

Majčin muž koji smatra da nije biološki otac djeteta, tužbu radi osporavanja očinstva djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka ili tijekom 300 dana od prestanka braka može podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana saznanja za činjenicu koja dovodi u sumnju istinitost upisanog očinstva (prekluzivni rok), ali najkasnije do navršene sedme godine života djeteta. Međutim, kad je majčin muž lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na strogo osobna stanja, spomenutu tužbu može podnijeti njegov skrbnik.

Majka djeteta tužbu radi osporavanja očinstva djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka ili tijekom 300 dana od prestanka braka može podnijeti u roku od 6 mjeseci od rođenja djeteta. Kad je majka djeteta lišena poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na strogo osobna stanja, tužbu može podnijeti njezin skrbnik.

Muškarac koji je upisan u maticu rođenih kao otac djeteta na temelju priznanja očinstva tužbom može osporavati svoje očinstvo u roku od 6 mjeseci od dana saznanja za činjenicu koja isključuje njegovo očinstvo (prekluzivni rok), ali najkasnije do navršene 7 godine života. Priznanje očinstva koje je dano pod prisilom također se osporava tužbom koju muškarac treba podnijeti u roku od 6 mjeseci od priznanja (prekluzivni rok), a najkasnije do 7 godine života djeteta.

Ako je riječ o djetetu koje je začeto u postupku medicinski pomognutom oplodnjom bez pristanaka koji se traže prema odredbama propisa kojima se uređuje medicinski pomognuta oplodnja, žena koja je upisana u maticu rođenih kao majka djeteta i žena koja sebe smatra majkom djeteta mogu osporavati majčinstvo podnošenjem tužbe za osporavanje majčinstva u roku od 6 mjeseci od saznanja za činjenicu koja isključuje njezino majčinstvo odnosno u roku od 6 mjeseci od saznanja da je ona majka djeteta, a najkasnije do 7 godine života djeteta.

Osoba koja ima pravni interes može nastaviti postupak osporavanja majčinstva odnosno očinstva u roku od 6 mjeseci od smrti žene koja je pokrenula postupak odnosno od smrti muškarca koji je pokrenuo postupak ili u roku od mjesec dana od pravomoćnosti odluke o nasljeđivanju (članci 75., 79., 396. i 405. ObZ-a). Dakle, nasljednici ne mogu sami pokretati postupak kojim osporavaju majčinstvo odnosno očinstvo ostaviteljice odnosno ostavitelja.

Osporavanje majčinstva odnosno očinstva nije dopušteno u sljedećim slučajevima:

1) nije dopušteno osporavati majčinstvo djeteta začetog u postupku medicinski pomognutom oplodnjom ako su dani pristanci za tu vrstu oplodnje prema odredbama propisa kojima se uređuje medicinski pomognuta oplodnja;

2) nije dopušteno osporavati očinstvo djeteta začetog u postupku medicinski pomognutom oplodnjom ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: dijete je rođeno tijekom trajanja braka ili u razdoblju do 300 dana od prestanka braka te ako je majčin muž dao pristanak za tu vrstu oplodnje sukladno propisima kojima se uređuje medicinski pomognuta oplodnja. Također nije dopušteno osporavati očinstvo djeteta u postupku medicinski pomognutom oplodnjom ako je izvanbračni drug majke dao pisani pristanak za takvu vrstu oplodnje i ako je dao izjavu o priznanju djeteta sukladno propisima kojima se uređuje medicinski pomognuta oplodnja. Međutim, ako pristanci i izjava koja je potrebna za spomenutu vrstu oplodnje nisu dani, dopušteno je osporavati očinstvo tako začetom djetetu i to u roku od 6 mjeseci od dana saznanja da je dijete začeto medicinski pomognutom oplodnjom bez njegovog pristanka i izjave ako je i ona bila potrebna, odnosno do navršene 7 godine života djeteta. Kad drugi muškarac osporava očinstvo muškarcu koji je upisan kao otac djeteta u maticu rođenih, tužbu može podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana saznanja da je do oplodnje došlo bez njegova pristanka sukladno odredbama propisa kojima se uređuje medicinski pomognuta oplodnja, a najkasnije do navršene 7 godine života djeteta.

3) nije dopušteno osporavanje očinstva odnosno majčinstva utvrđenih odlukom suda;

4) nije dopušteno osporavanje očinstva odnosno majčinstva nakon djetetove smrti;

5) nije dopušteno osporavanje majčinstva i/ili očinstva nakon zasnivanja posvojenja.

Sudski postupak u kojem se osporava očinstvo odnosno majčinstvo je hitni postupak u kojem je javnost isključena te nema mirovanja postupka. Prvo ročište mora se održati u roku od 15 dana od dana kad je tužba primljena na sud. Sukladno članku 10. Zakona o parničnom postupku, sud je dužan provesti postupak bez odugovlačenja, odnosno u razumnom roku.

Treba se podsjetiti da razuman rok zakonodavac nije nigdje definirao niti pobliže odredio njegovo trajanje niti je odredio način za njegovo utvrđivanje. Ta zakonska praznina upotpunjena je općenitim stajalištem koje je zauzela sudska praksa, a prema kojem se smatra da predmet nije riješen u razumnom roku ako se vodi pred prvostupanjskim sudom dulje od 3 godine. Ako se isti predmet nakon prvostupanjskog suda nastavi voditi i pred drugostupanjskim sudom zbog podnesene žalbe, smatra se da postupak nije riješen unutar razumnog roka nakon još 3 godine, što ukupno čini vremenski period od 6 godina. O žalbi protiv odluke donesene u prvostupanjskom postupku, drugostupanjski sud mora odlučiti, sastaviti odluku i otpremiti je u roku od 60 dana od dana primitka žalbe.

U postupku radi osporavanja majčinstva odnosno očinstva sud ne može donijeti presudu na temelju priznanja, presudu na temelju odricanja, presudu zbog ogluhe niti presudu zbog izostanka. Donesenu odluku sud dostavlja matičaru radi upisa u matične knjige.

Andrea Radoš Petrlik, mag. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite