Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

9.12.2014

Propisana upotreba tvrtke trgovačkog društva

Tvrtka trgovačkog društva je odabrano ime pod kojim se odvija poslovanje određenog trgovačkog društva i pod kojim ono sudjeluje u pravnom prometu, a određuje se izjavom o osnivanju društva, društvenim ugovorom ili statutom društva koji usvajaju osnivači pri samom osnivanju društva ili naknadno kad te akte mijenjaju.

Tim aktima propisuje se i način mijenjanja tvrtke društva, a sve promjene vezane uz tvrtku društva također se upisuju u sudski registar. Nerijetko se pojam „tvrtka“ upotrebljava kao sinonim za društvo/kompaniju u cjelini, što je pogrešno i nije u skladu s odredbom članka 11. Zakona o trgovačkim društvima.

Tvrtka trgovačkog društva upisuje se u sudski registar pri nadležnom trgovačkom sudu, uz izričito pravilo da u sudskom registru kod istog registarskog suda nije dozvoljeno postojanje dvaju identičnih tvrtki čiji bi sastojci stvarali zabunu glede predmeta poslovanja trgovačkog društva, njegovog identiteta ili povezanosti s drugim društvom, vrijeđali industrijsko ili intelektualno vlasništvo ili prava drugih osoba. Ako je u tvrtki sadržano ime člana trgovačkoga društva koje je jednako ranije upisanoj tvrtki drugoga društva ili imenu druge osobe sadržanome u ranije upisanoj tvrtki drugoga društva, u tvrtku koja se kasnije upisuje moraju se unijeti dodaci kojima se osigurava da se te tvrtke jasno razlikuju. Ukratko, tvrtka trgovačkoga društva mora se jasno razlikovati od tvrtke drugog trgovca upisane u sudski registar kod istog registarskog suda, sve u skladu s načelom razlikovanja tvrtki propisanog člankom 14. Zakona o trgovačkim društvima.

Sadržaj tvrtke društva

Zakon o trgovačkim društvima u članku 13. detaljnije određuje i sadržaj tvrtke trgovačkog društva pa tako uz naznaku imena društva, tvrtka mora sadržavati i naznaku predmeta poslovanja društva. Navedeni podaci moraju biti u skladu s načelom istinitosti sadržanom u članku 12. Zakona. Pored navedenog, ovisno o vrsti trgovačkog društva, tvrtka mora sadržavati i riječi „javno trgovačko društvo“ ili naznaku „j.t.d.“, „komanditno društvo“ ili oznaku „k.d.“, „dioničko društvo" ili oznaku „d.d.", „društvo s ograničenom odgovornošću" ili oznaku „d.o.o." te „gospodarsko interesno udruženje“ ili oznaku „GIU“. Primjerice: “SAVJETNIK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i poslovno savjetovanje”.

Tvrtki trgovačkog društva koje je u stečaju ili u likvidaciji dodaje se oznaka "u stečaju" ili "u likvidaciji", te se tako upisuje u sudski registar. Trgovačko društvo može upotrebljavati i skraćenu tvrtku. Skraćena tvrtka mora sadržavati karakteristični dio tvrtke i naznaku oblika trgovačkoga društva i također se upisuje u sudski registar. Primjer skraćene tvrtke: “SAVJETNIK d.o.o.”.

Naznaka imena tvrtke trgovačkog društva mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na službenom jeziku države članice Europske unije i latiničnom pismu (ova je izmjena Zakona zaživjela nakon ulaska Hrvatske u EU), a mogu se koristiti i arapski brojevi. Ostali sastojci tvrtke moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Tvrtka trgovačkoga društva može sadržavati pojedine strane riječi drugih jezika ako one čine ime, odnosno tvrtku člana društva ili robni ili uslužni žig člana zaštićen u Republici Hrvatskoj, odnosno njegova društva registriranog u Republici Hrvatskoj, ili ako su uobičajene u hrvatskom jeziku, ili ako za njih nema odgovarajuće riječi u hrvatskom jeziku, ili ako se radi o riječima na mrtvom jeziku. Tvrtka se može upisati u sudski registar i u prijevodu na jedan ili više jezika.

Na tvrtku trgovca pojedinca i tvrtku podružnice na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima o tvrtki trgovačkoga društva.

Upotreba tvrtke društva

Upotreba tvrtke trgovačkog društva propisana je člankom 21. Zakona o trgovačkim društvima, te je predviđen cijeli niz pravila koje jedno trgovačko društvo treba poštovati u vezi ispravne upotrebe tvrtke/naziva društva. Tako je tvrtku i skraćenu tvrtku trgovačko društvo dužno upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojemu je upisana u sudskom registru.

Ako je uz tvrtku ili skraćenu tvrtku u sudski registar upisana i tvrtka ili skraćena tvrtka u prijevodu na strani jezik i pismo, tvrtku ili skraćenu tvrtku na stranom jeziku i pismu trgovačko društvo može upotrebljavati samo zajedno s tvrtkom na hrvatskom jeziku i latiničkom pismu.

Tvrtka ili skraćena tvrtka mora se istaknuti na poslovnim prostorijama trgovačkoga društva, a na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u trgovački registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva.

Na poslovnom papiru i internetskoj stranici društva kapitala moraju se uz netom navedene podatke navesti i:

1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen i

2. ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva,

3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.

Na dopisima koje upućuje osobama s kojima se nalazi u poslovnom odnosu ili s kojima je već započeo prijepisku, trgovac može upotrebljavati poslovni papir na kojemu su otisnuti samo njegova tvrtka ili skraćena tvrtka i sjedište.

Prekršaji vezani uz upotrebu tvrtke društva

Sukladno članku 630. Zakona o trgovačkim društvima, prekršaj čini pravna osoba ako u poslovanju ne upotrebljava tvrtku onako kako je upisana u trgovačkom registru ili na poslovnom papiru odnosno na internetskoj stranici društva ne navede propisane podatke (članak 21. Zakona o trgovačkim društvima).

Za takav prekršaj može se izreći novčana kazna najviše do iznosa od 50.000,00 kuna, i to:

1) Za prekršaj kaznit će se član društva, član uprave odnosno izvršni direktor ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora ili likvidator koji je po odredbama Zakona o trgovačkim društvima ili statuta, odnosno društvenog ugovora trgovačkog društva odgovorna osoba u društvu glede radnje učinjene kao prekršaj novčanom kaznom do iznosa od 7.000,00 kuna, a ako je učinjena teža povreda propisa radi stjecanja protupravne imovinske koristi novčanom kaznom do iznosa od 50.000,00 kuna.

2) Za prekršaj kaznit će se i trgovac pojedinac novčanom kaznom do iznosa od 50.000,00 kuna.

Marija Butković, dipl. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite