Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

11.5.2015

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, koji stupa na snagu 14. svibnja 2015., utvrđuju se zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u RH. Elementi i kriteriji propisani Pravilnikom koriste se i za upis u međunarodne programe.

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole ministar znanosti obrazovanja i sporta donio je na temelju članka 22. stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prijašnjih godina Ministar je donosio Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

Prema Pravilniku, pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi Ministar.

Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije. U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina.

Pravilnik uvodi novinu kojom je omogućen upis za kandidate starije od 18 godina uz odobrenje Ministarstva. Prijave i upis kandidata u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o upisu. U svakom upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja pod uvjetom da ispunjava uvjete propisane Pravilnikom. Kandidat strani državljanin iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjava propisane uvjete, može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik uz obvezu plaćanja troškova školarine, ako ima reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca. Iznimno, osnivač može, na prijedlog školskoga odbora, donijeti odluku kojom učenika oslobađa obveze plaćanja troškova školarine.

Pravilnikom je omogućeno da prilikom prijave programa obrazovanja, kandidat može odabrati učenje prvog stranog jezika kojeg nije učio u osnovnoj školi, ali uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja tog stranog jezika kao prvog stranog jezika. Provjeru znanja stranog jezika kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu u druge škole koje uvjetuju znanje istog stranog jezika. Za upis u I. razred srednje škole prijavljenom kandidatu vrednuju se i boduju zajednički, dodatan i poseban element.

Zajednički element vrednovanja za upis kandidata u sve srednjoškolske programe obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Dodatni element vrednovanja kandidata čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata, a poseban element vrednovanja kandidata čini vrednovanje uspjeha kandidata sa zdravstvenim teškoćama, kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim i odgojnim čimbenicima, kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine i kandidata hrvatskih državljana čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime RH bili upućeni na rad u inozemstvo.

Srednje škole mogu, uz suglasnost Ministarstva, provoditi provjere posebnih znanja iz nastavnih predmeta posebno važnih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja. Provjera znanja nije eliminacijska. Ova mogućnost stupa na snagu u trenutku započinjanja postupaka za upis u školsku godinu 2016./2017. Posebna vrednovanja uspjeha provode se radi upisa u programe likovne umjetnosti i dizajna, glazbene umjetnosti, plesne umjetnosti, radi upisa u razredne odjele za sportaše i posebno vrednovanje iznimno darovitih učenika.

Vrednuju se i boduju rezultati kandidata postignutih na sportskim natjecanjima i državnim natjecanjima iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo te međunarodnim natjecanjima koje verificira Agencija za odgoj i obrazovanje.

Kod vrednovanja rezultata kandidata, postignutih na natjecanjima iz znanja, dodatno se nagrađuje i potiče izvrsnost te je povećan broj bodova i dodatno se vrednuje sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima. Pravilnikom su jasnije propisane odredbe vrednovanja uspjeha kandidata s teškoćama u razvoju za koje se formiraju zasebne ljestvice poretka, a na temelju ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja i sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Moraju zadovoljiti na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.

Kandidat koji se upisuje u programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno obvezno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, pri upisu u te programe mora dostaviti potvrdu nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti za propisani program ili liječničku svjedodžbu medicine rada. Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja radi održavanja standarda kvalitete i slično.

Ljestvica poretka kandidata utvrđuje se na osnovi zajedničkoga, dodatnoga i posebnog elementa vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno.

Sandra Tomić Ilić dipl. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite