Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

23.6.2015

Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama stupio je na snagu 11. lipnja 2015. U nastavku donosimo pregled novina kojima je glavna svrha daljnje usklađivanje Zakona o sigurnosti prometa na cestama s pravnom stečevinom Europske unije.

Važeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama (u nastavku teksta: ZSPC) stupio je na snagu prije gotovo sedam godina, točnije 17. lipnja 2008., objavljen je u Narodnim novinama br. 67/08, a nakon toga je u više navrata mijenjan i dopunjavan, i to Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama iz 2011. (Narodne novine br. 74/11), istoimenim Zakonom iz 2013. (Narodne novine br. 80/13) i istoimenim Zakonom iz 2014. (Narodne novine br.  92/14), kao i Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-3084/2008, U-I-3419/2008 od 7. travnja 2010. (Narodne novine br. 48/10) te Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-323/2009 i dr. od 20. prosinca 2013. (Narodne novine br. 158/13), kojima su pojedine odredbe ZSPC-a i ukinute. Međutim, unatoč takvim višekratnim izmjenama i dopunama ukazala se potreba za dodatnim intervencijama u tekst ZSPC-a, što je imalo za posljedicu donošenje najnovijeg Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u nastavku teksta: ZIDZSPC, objavljenog u Narodnim novinama br. 64/15), koji je stupio na snagu 11. lipnja 2015.

Analizirajući odredbe ZIDZSPC-a, nameće se zaključak da je njegov osnovni cilj daljnje usklađivanje ZSPC-a s pravnom stečevinom Europske unije.

Tako su redefinirani pojmovi „moped“, „motocikl“ i „motorni tricikl“ iz odredbe članka 2. stavka 1. točke 38., 39. i 40. ZSPC-a, na način da je najveća, odnosno najmanja brzina kretanja koju moped, odnosno motocikl i motorni tricikl mogu razviti na ravnoj cesti smanjena s prijašnjih 50 km/h na 45 km/h. Isto tako, dodani su novi pojmovi „natjecateljsko vozilo“ i „turističko vozilo“, a sve kako bi se turističkim djelatnicima i sportskim udrugama omogućio nesmetani rad i korištenje navedenih kategorija vozila, koja se prije poradi svojih specifičnih tehničkih karakteristika i opreme nisu mogla razvrstati niti u jednu propisanu kategoriju vozila. Propisano je da će se tehnički uvjeti i uvjeti uporabe tih kategorija vozila podrobnije propisati posebnim pravilnikom.

Isto tako, radi usklađivanja s odredbama Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (Preinaka) (SL L 403, 30.12.2006.), mijenjaju se odredbe članka 199. stavak 1., članka 222. stavak 4. i članka 232. stavak 1. ZSPC-a na način da se formulacija „kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje“ zamjenjuje formulacijom „koji upravlja vozilom u profesionalne svrhe“.

Promijenjen je i članak 217. ZSPC-a, pa tako sada, umjesto motokultivatora, u AM kategoriju spadaju laki četverocikli, uz napomenu da je motokultivator dodan u pojam „radni stroj“, što znači da je izvršena rekategorizacija motokultivator koji sada spada u G kategoriju. U istom članku mijenja se i definicija kategorije C na način da u tu kategoriju sada spadaju motorna vozila, uz propisanu iznimku, čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg, dok je prije bilo propisano 7.500 kg.

Posebno značajna novina je brisanje stavka 3. članka 221. ZSPC-a, odnosno ograničenja prema kojem mladi vozači koji su položili ispit za B kategoriju nisu smjeli upravljati osobnim vozilom čija snaga motora prelazi 80 kW. Sukladno tome, brisana je i kažnjiva odredba kojom je za postupanje suprotno stavku 3. toga članka bila zapriječena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna. Brisana je i odredba članka 285. stavak 1. točka 3. ZSPC-a koja je propisivala isključenje iz prometa mladog vozača koji je upravljao vozilom čija snaga motora prelazi 80 kW.

Članak 222. stavak 2. ZSPC-a propisivao je da se vozačka dozvola poslije navršene 65. godine ne može produžiti bez podvrgavanja zdravstvenom pregledu za vozača, s time da je, dakako, egzistirala i obveza zdravstvenog pregleda ako je takva obveza utvrđena zdravstvenim uvjerenjem. Takvo pravno rješenje uvedeno je predzadnjim izmjenama i dopunama ZSPC-a iz 2014. godine. Promjena je bila obrazložena time da je nelogično da prilikom prvog ishođenja vozačke dozvole osoba mora priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te ako u tom zdravstvenom uvjerenju nema ograničenja da ne mora praktički sve do duboke starosti prilikom produljenja vozačke dozvole prilagati zdravstveno uvjerenje, iako je sasvim izvjesno da je protekom godina zdravstveno stanje osobe podložnije promjenama. Međutim, i unatoč takvom, mogli bismo reći racionalnom obrazloženju, dio javnosti bio je kritičan prema toj izmjeni, ocijenivši je diskriminirajućom u odnosu na vozače starije životne dobi, pri čemu je bitno napomenuti da u Republici Hrvatskoj ima oko 221.000 vozača starijih od 65 godina. Očito je predlagatelj imao sluha za kritike javnosti, pa je ZIDZSPC mijenjao navedenu odredbu na način da se liječnički pregled više ne mora obaviti prilikom produljenja valjanosti vozačke dozvole, osim u slučaju ako je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana.

U članku 224. ZSPC-a dodan je stavak 2. koji propisuje da se protiv rješenja u svezi izdavanja vozačke dozvole ne može izjaviti žalba, ali da se može pokrenuti upravni spor. Isto takvo pravno rješenje sada sadrži i novi stavak 6. članka 241. koji se odnosi na rješenje u svezi izdavanja izvoznih pločica, zatim izmijenjena odredba članka 250. stavak 4. ZSPC-a koja se odnosi na rješenje o ukidanju registracije vozila, te novi stavak 12. članka 252. i dodani stavak 6. članka 284. Takvo pravno uređenje posljedica je činjenice da Ministarstvo unutarnjih poslova nije ustrojeno na način koji bi omogućavao drugostupanjsku kontrolu pravilnosti i zakonitosti upravnih akata donesenih u prvom stupnju.

Nadalje, u članku 236. stavku 3. ZSPC-a krug ovlaštenih osoba za obavljanje operativnih mjerenja, odnosno kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama proširen je i na inspektore cestovnog prometa i inspektore cesta.

Bitno je izmijenjena i odredba članka 250. stavak 3. ZSPC-a, prema kojoj je sada isključivo novi vlasnik u obvezi u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, s time da će u protivnom ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano, rješenjem ukinuti registraciju vozila. Time je riješen problem koji se javio u praksi tijekom primjene ZSPC-a, kada raniji vlasnik registriranog vozila, koji je bio u obvezi odjaviti vozilo, to nije mogao učiniti jer više nije bio u posjedu prometne dozvole i registarskih pločica, koje je bio dužan predati prilikom odjave vozila.

Željko Kudrić, dipl. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite