Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

3.8.2015

Kronološki prikaz ostvarivanja uvjeta za započinjanje obavljanja djelatnosti dadilje

U Republici Hrvatskoj je Zakonom o dadiljama i njegovim podzakonskim propisima postavljen zakonodavni okvir za obavljanje djelatnosti dadilje. Jednogodišnje prijelazno razdoblje u kojemu su osobe, koje su prije stupanja na snagu Zakona o dadiljama obavljale djelatnost i poslove dadilje u okviru registrirane djelatnosti na drugi način, bile dužne uskladiti obavljanje djelatnosti s odredbama toga Zakona, završeno je 5. travnja 2014.

Dakako, kvantiteta obavljanja djelatnosti dadilje ovisit će i o troškovima postupaka koje je prethodno potrebno poduzeti da bi se udovoljilo svim propisanim uvjetima za započinjanje obavljanja djelatnosti dadilje, kao i sama složenost takvih prethodnih propisanih postupaka. U tom smislu u nastavku teksta kronološki navodimo postupke kojima se ostvaruju uvjeti za započinjanje obavljanja djelatnosti dadilje:

1. Stjecanje stručne osposobljenosti

- dadilja stručnu osposobljenost stječe završavanjem programa osposobljavanja za poslove dadilje

- program osposobljavanja mogu provoditi ustanove za obrazovanje odraslih

- program osposobljavanja sastavni je dio Odluke o donošenju Programa osposobljavanja za poslove dadilje

- iznimno, stručnu osposobljenost za dadilje imaju i osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije studij socijalnog rada i studij sestrinstva, uz uvjet pohađanja dijela programa osposobljavanja za poslove dadilje (Odluka o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva)

- iznimno, stručnu osposobljenost za dadilje imaju osobe koje imaju završen studij predškolskog odgoja, pa tako nisu obvezne pohađati program stručnog osposobljavanja

- osobe koje su prije stupanja na snagu Zakona završile stručno osposobljavanje za dadilju prema programu koji je odobrilo ministarstvo nadležno za obrazovanje, mogu obavljati djelatnost odnosno poslove dadilje bez obveze pohađanja programa stručnog osposobljavanja propisanog Zakonom, uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz Zakona.

2. Upis obrta u Obrtni registar

- pravno regulirano odredbama Zakona o obrtu

- obrt se upisuje u Obrtni registar na temelju rješenja koje izdaje mjesno nadležni ured državne uprave u županiji (Ured za gospodarstvo), odnosno nadležni ured Grada Zagreba, a koji ujedno izdaje i obrtnicu u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva za izdavanje obrtnice

- upisom obrta u Obrtni registar obrtnik je dužan početi s obavljanjem obrta u roku od godine dana od dana izdavanja obrtnice

- obrtnik je dužan najkasnije osam dana prije početka obavljanja obrta prijaviti obavljanje obrta mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom uredu Grada Zagreba

- u razdoblju od 2. siječnja 2015. do 1. siječnja 2016. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene (200,00 kuna) za izdavanje obrtnice (članak 6. Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice – Narodne novine br. 159/13 i 151/14)

3. Upis u Imenik dadilja

- podnosi se zahtjev za upis u imenik dadilja na propisanom obrascu nadležnom centru za socijalnu skrb (obrazac se nalazi u prilogu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja)

- uz zahtjev je potrebno priložiti izvod iz matice rođenih, presliku osobne iskaznice ili drugi dokaz o prebivalištu ili odobrenom boravku u Republici Hrvatskoj, potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi o općoj zdravstvenoj sposobnosti za rad, svjedodžbu odnosno diplomu školovanja na hrvatskom jeziku ili odgovarajuću ispravu nadležne obrazovne ustanove kojom se dokazuje poznavanje jezika odnosno dokaz o poznavanju, dokaz o najmanje srednjoškolskom obrazovanju, dokaz o završenom osposobljavanju za dadilju ili dokaz da je podnositelj zahtjeva koji ima državljanstvo države članice EU ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru osposobljen za obavljanje poslova dadilje te dokaz o stručnom usavršavanju (nije obavezan)

- u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva nadležni centar za socijalnu skrb donijet će rješenje o upisu u imenik dadilja i vrši upis u isti imenik.

4. Pribavljanje rješenja o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru

- obrtnik mora prostor imati u vlasništvu, suvlasništvu, najmu ili zakupu, s tim da ugovor o najmu odnosno zakupu prostora mora biti sklopljen u trajanju od najmanje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta

- zahtjev se podnosi uredu državne uprave u županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba, nadležnom prema mjestu gdje se stambeni ili poslovni prostor nalazi, a nakon čega isto tijelo donosi rješenje kojim utvrđuje jesu li ispunjeni prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje propisani Pravilnikom o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje

- protiv rješenja može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja

- u slučaju kada se djelatnost dadilje namjerava obavljati u stambenom prostoru, obrtnik mora dostaviti pisani pristanak svih punoljetnih članova kućanstva (potpis ovjeren kod javnog bilježnika)

- ako se prostor nalazi u suvlasništvu, obrtnik mora dostaviti pisani pristanak svih suvlasnika (potpis ovjeren kod javnog bilježnika).

5. Sklapanje ugovora o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti dadilje

- obrtnik je dužan kod osiguratelja u Republici Hrvatskoj ili kod osiguratelja u državi članici Europske unije i državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu.

6. Pribavljanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

- zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje podnosi se nadležnom centru za socijalnu skrb

- obrtnik je dužan uz zahtjev podnijeti: akt o upisu obrta u obrtni registar, rješenje o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, rješenje o upisu obrtnika u imenik dadilja, ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti dadilje te dokaz o pravu korištenja poslovnog ili stambenog prostora u kojemu se djelatnost namjerava obavljati (nije potrebno ako će se djelatnost dadilje obavljati samo u stambenom prostoru roditelja), kao i pisanu izjavu obrtnika o sastavu kućanstva (ako će se djelatnost obavljati u stambenom prostoru)

- o zahtjevu nadležni centar za socijalnu skrb odlučuje rješenjem protiv kojeg se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

7. Dostavljanje pravomoćnog rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba

8. Započinjanje obavljanja djelatnosti dadilje

- potrebno je sklopiti ugovore s roditeljima djece i voditi evidenciju o sklopljenim ugovorima

- voditi adresar djece i za svako dijete izraditi informacijske kartice za hitne slučajeve

- obnavljati ugovor o osiguranju od odgovornosti

- svaku promjenu okolnosti, odnosno podataka, koji se evidentiraju u Registar ili upisuju u imenik dadilja prijaviti nadležnom centru za socijalnu skrb u roku od 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene.

Željko Kudrić, dipl. iur.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite