Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

21.9.2015

Obveze poslodavaca prema radnicima u vezi pregleda vida i korektivnih pomagala za vid

Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/14) do donošenja novog propisa iz te materije, a u dijelu u kojem nije s njime u suprotnosti, i nadalje je određena primjena Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN br. 69/05). Važnost Pravilnika ogleda u se tome što se njime utvrđuju zahtjevi glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom, s tim da se njegove odredbe na odgovarajući način primjenjuju na rad kod kuće radnika ili u drugom prostoru, koji nije prostor poslodavca.

Možemo reći da se radi o podzakonskom propisu koji mnogim radnicima nije poznat. Isto tako, vjerojatno nije poznat niti poslodavcima (iako bi trebao biti), jer njegova primjena baš i nije zaživjela u praksi. Podsjećamo da se odredbe Pravilnika djelomično primjenjuju od lipnja 2007., a krajnji rok do kada su se poslodavci u cijelosti morali prilagoditi njegovim odredbama bio je lipanj 2009. Stoga, upućujemo na obveze koje ima poslodavac kada se radi o pregledu vida radnika i potrebe za nabavkom korektivnim pomagala (naočala, leća za vid), s tim da se te obveze odnose samo na radnike koje koriste računalo sa zaslonom ukupno četiri ili više sati tijekom radnog dana.

Odredbe Pravilnika ne odnose se na: a) vozačke kabine i kabine iz kojih se upravlja vozilima ili strojevima, b) računalne sustave na prijevoznim sredstvima, c) računalne sustave koji su namijenjeni javnoj uporabi, d) prenosiva računala koji nisu predviđena za stalni rad na radnom mjestu, e) računske strojeve, blagajne i opremu s malim zaslonom, koji prikazuju podatke ili rezultate mjerenja i koji su pomoćno sredstvo za određene radne operacije, f) pisaće strojeve uobičajenih konstrukcija s malim zaslonom.

Izrada procjene opasnosti

Jedna od temeljnih obveza poslodavaca u vezi s radom na računalu je ta da je on obvezan izraditi procjenu opasnosti za sva radna mjesta s računalom, imajući u vidu moguće opasnosti od narušavanja zdravlja radnika, posebice zbog vidnog, statodinamičkog i psihičkog napora. Poslodavac mora na temelju procjene opasnosti provesti mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka, pri čemu treba uzeti u obzir posebne i/ili kombinirane učinke utvrđenih opasnosti i štetnosti.

Poslodavci koji zapošljavaju do 50 radnika mogu sami izraditi procjenu opasnosti vezano uz rad s računalom, koju dostavljaju na ovjeru ovlaštenoj ustanovi odnosno trgovačkom društvu za zaštitu na radu, a poslodavci koji zapošljavaju preko 50 radnika u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene opasnosti.

Rad na siguran način i organizacija rada

Poslodavac mora osigurati da radnici budu upoznati sa svim okolnostima i zahtjevima glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom. Isto tako, poslodavac mora osigurati osposobljavanje radnika za rad na siguran način i to prilikom prvog raspoređivanja na radno mjesto, te prije provedbe svake promjene koja bi mogla utjecati na sigurnost i zdravlje na tom radnom mjestu.

Nadalje, poslodavac mora planirati aktivnosti radnika na takav način da se rad sa zaslonom tijekom rada periodički izmjenjuje s drugim aktivnostima. Ako ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, odnosno radnik nema spontanih prekida tijekom rada, poslodavac mu, ovisno o težini radnih zadataka i posljedičnog vidnog i statodinamičnog napora, tijekom svakog sata rada mora osigurati odmore u trajanju od najmanje 5 minuta i organizirati vježbe rasterećenja (tu mjeru vjerojatno malo tko provodi).

Informiranje radnika

Poslodavac mora radnicima ili njihovim predstavnicima osigurati sve potrebne informacije o sigurnosti i zdravlju pri radu na radnom mjestu, uključujući i važnost promjene aktivnosti odnosno odmora, te njegovo odvijanje, s posebnim naglaskom na specifične opasnosti tog radnog mjesta. Osim toga, poslodavac se mora savjetovati s radnicima o svim važnim pitanjima u vezi sa sigurnosti i zdravljem na radnom mjestu, na način i u opsegu koji su utvrđeni Zakonom o zaštiti na radu.

Pregled vida radnika

U okviru preventivnih pregleda poslodavac mora osigurati pregled vida radnika kod specijalista medicine rada: – prije početka zapošljavanja na radnom mjestu s računalom, – najmanje svake dvije godine za radnike koji koriste korekcijska pomagala, – na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, tj. sa zaslonom.

Radnici imaju pravo na pregled vida kod specijalista oftalmologa ako se pri pregledu vida kod specijaliste medicine rada utvrdi da je specijalistički pregled potreban. Bitno je naglasiti da trošak navedenih pregleda ne smije ići na teret radnika.

Zahtjevi koje mora ispunjavati radno mjesto za računalom

Radno mjesto s računalom obuhvaća: – računalo sa zaslonom, tipkovnicu i/ili napravu za unošenje i/ili programsku opremu, koja predstavlja vezu između uređaja i radnika, – dodatnu opremu, – vanjske jedinice koje imaju disketni ili drugi pogon, telefon, modem, pisač itd., – držač za predloške, – radni stolac, – radni stol ili radnu površinu, – okruženje koje ima neposredni utjecaj na radno mjesto, – radne zadatke radnika.

Uvjeti koje Pravilnik propisuje u vezi radnog mjesta za računalom, tiču se: opreme, radnog okoliša i programske osnove,a u nastavku donosimo njihov kraći pregled.

Oprema

Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljede ili oštećenja zdravlja radnika.

Udaljenost zaslona od očiju radnika ne smije biti manja od 500 mm, ali opet ne tolika da bi radniku stvarala teškoće pri čitanju podataka sa zaslona. Slika na zaslonu ne smije treperiti i frekvencija osvježavanja slike zaslona mora biti najmanje 75 Hz za CRT zaslone i 60 Hz za LCD zaslone. Znakovi na zaslonu moraju biti dovoljno veliki, oštri i tako oblikovani da ih se može razlikovati. Znakovi, razmaci između znakova i redova moraju biti dovoljno veliki, da ih je moguće razlikovati bez napora, ali ne preveliki kako bi tekst bio pregledan.

Osvijetljenost i kontrast na zaslonu moraju biti podesivi, tako da ih radnik bez teškoća može prilagođavati stanju u radnoj okolini. Zaslon mora biti pomičan, tako da radnik njegov smjer i nagib može prilagoditi ergonomskim zahtjevima rada. Na zaslonu ne smije biti odsjaja, jer on smanjuje čitljivost znakova i uzrokuje zamor očiju.

Radni stol ili radna površina ne smiju blještati i moraju biti izrađeni od materijala koji na dodir nije hladan. Površina stola ili radna površina moraju biti dovoljno prostrani da bude moguć primjeren razmještaj zaslona, tipkovnice, pisanih podloga i ostale opreme, te da ima dovoljno prostora za rukovanje mišem. Radni stol ili radna površina moraju biti stabilni i, ako je to moguće, podesivi po visini. Radni stolac mora biti stabilan te mora radniku omogućiti udoban položaj i neometano pomicanje.

Radni okoliš

Zahtjevi vezani za radne prostorije utvrđuju se prema posebnom propisu. Radno mjesto mora biti oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom nefiziološkom položaju. Na radnom mjestu mora biti dovoljno slobodnog prostora da radnik može lako mijenjati svoj položaj i obavljati potrebne pokrete pri radu.

Prirodna ili umjetna rasvjeta mora osiguravati zadovoljavajuću osvijetljenost već prema vrsti rada od najmanje 300 luxa. Ometajuće bliještanje i odsjaje na zaslonu potrebno je spriječiti odgovarajućim postavljanjem elemenata radnog mjesta u odnosu na razmještaj i tehničke karakteristike izvora svjetla. Radno mjesto mora biti tako oblikovano i postavljeno da izvori svjetlosti, prozori, drugi otvori ili svijetle površine ne uzrokuju neposredno bliještanje ili ometajuće zrcaljenje na zaslonu. Prozori moraju imati odgovarajuće zastore (kapke) za sprječavanje ulaza sunčeve svjetlosti na radno mjesto (ili u prostor tako da ne ometaju rad).

Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne smije ometati rad i ne smije biti veća od 60 dBA.

Mikroklimatski uvjeti moraju odgovarati zahtjevima za toplinsku udobnost pri radu bez fizičkog naprezanja (temperatura 20 – 24 °C). Sva elektromagnetska zračenja, osim vidljivog zračenja, sa stanovišta zaštite zdravlja radnika moraju biti u skladu s pozitivnim propisima.

Programska oprema

Pri oblikovanju, izboru, naručivanju i mijenjanju programske opreme i oblikovanju radnih zadataka pri radu s računalom, poslodavac mora uzeti u obzir sljedeća načela:

a) programska oprema mora biti takva da se radni zadatak može izvršiti

b) programska oprema mora biti jednostavna za uporabu i prilagođena razini znanja i iskustvu radnika

c) sustav mora radniku davati povratne informacije o izvođenju njegovih radnih zadaća

d) oblik i brzina davanja informacija sustava moraju biti prilagođeni radniku

e) programska oprema mora ispunjavati ergonomske zahtjeve, posebice pri obradi podataka

f) programska oprema mora osiguravati, ako je moguće, na zaslonu tamne znakove na svijetloj pozadini. Ako se koristi zaslon u boji, boje, a posebice pozadina, moraju biti što manje izrazite, koliko god je to moguće s obzirom na zahtjeve rada.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite