Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

20.1.2016

Uporabna dozvola i donošenje rješenja za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu

U članku razmatramo koji se akti mogu prihvatiti kao dokaz da se građevina može koristiti, odnosno koji dokaz o uporabljivosti građevine treba tražiti od stranke prilikom podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja za obavljanje djelatnosti.

Prema odredbi članka 136. stavak 1. Zakona o gradnji (NN br. 153/13 – dalje: ZG) izgrađena odnosno rekonstruirana građevina može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon te se može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu, nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. Pitanje izdavanja uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole uređeno je odredbama članka 144. stavak 1. ZG-a, a za građevinu izgrađenu na temelju glavnog projekta odredbama stavka 2. toga članka.

Također, odredbama članka 182. do 192. istoga Zakona uređeno je izdavanje uporabnih dozvola za određene građevine. To su uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007., uporabna dozvola za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968., uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu ili saniranu u provođenju Zakona o obnovi, uporabna dozvola za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja i uporabna dozvola za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan.

Osim toga, odredbom članka 175. stavak 6. ZG-a propisano je da se uporabnom dozvolom u smislu tog Zakona smatraju i akti i dokumenti iz stavka 1. toga članka tj. akti za uporabu građevine, akti za ozakonjenje, akti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom te dokumenti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom, koji su izdani odnosno pribavljeni na temelju Zakona koji je važio prije stupanja na snagu ZG-a, a koji su akti i dokumenti primjerice pobrojani odredbama stavka 2., 3., 4. i 5. istoga članka.

Ti akti i dokumenti su:

1) akti za uporabu građevine (uporabna dozvola, potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera, uvjerenje za uporabu, pravomoćna građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije, dozvola za upotrebu i rješenje o promjeni namjene),

2) akti za ozakonjenje (rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja),

3) akti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom (uvjerenje katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izrađena do 15. veljače 1968. i uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968.) i dokumenti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom, tj. dokumenti iz članka 332. stavaka 1., 2. i 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13).

Svi navedeni akti moraju biti izdani odnosno prikupljeni do stupanja na snagu ZG-a tj. do 1. siječnja 2014. godine ili njihovo izdavanje, odnosno prikupljanje mora, s obzirom na odredbu članka 173. stavka 1. ZG-a, biti započeto do tog datuma. Za građevine za koje je izdan koji od navedenih akata, odnosno za koju je prikupljena navedena dokumentacija, nije potrebno izdavanje uporabne dozvole niti uporabna dozvola za određene građevine jer se, kako je to propisano ZG-om, smatra da je za njih izdana uporabna dozvola.

Također, prema odredbi članka 177. stavak 3. ZG-a postojeća građevina za koju nije izdana uporabna dozvola, a koja je rekonstruirana na temelju građevinske dozvole ili drugog akta za građenje, odnosno za čiji je nezakonito rekonstruirani dio izdano rješenje o izvedenom stanju ili potvrda izvedenog stanja na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 90/11) ili rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12), smatra se u smislu ZG-a građevinom za koju je izdana uporabna dozvola.

Osim toga, prema odredbi članka 151. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) postojeća građevina odnosno njezina samostalna uporabna cjelina za koju je izdana dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine može se početi koristiti za novu namjenu, te se za obavljanje djelatnosti u toj građevini može donijeti rješenje prema posebnom zakonu. Prema, pak, odredbi članka 33. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12 i 143/13), zgrada odnosno dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu, odnosno završeni dio zgrade, može se rabiti te se za obavljanje djelatnosti u toj zgradi, odnosno dijelu zgrade, može donijeti rješenje na temelju posebnog zakona.

Slijedom navedenog, činjenica da uporabna dozvola, uporabna dozvola za određene građevine, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu, odnosno završeni dio zgrade ili koji od spomenutih akata odnosno dokumenata postoji u postupku donošenja rješenja za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, utvrđuje se uvidom u tu dozvolu, akt, odnosno dokumente. Također, imajući u vidu navedeno, kao i načelo povjerenja i načelo istinitosti zemljišnih knjiga, predmetna činjenica može se u navedenim postupcima utvrđivati i uvidom u izvadak iz zemljišne knjige iz kojega je vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena koja od spomenutih dozvola, rješenje, akt ili dokument.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite