Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

16.2.2016

Program osposobljavanja za upravljanje biciklom

Nakon više od deset godina ponovno je stvoren formalni okvir za institucionalno obavljanje osposobljavanja djece za samostalno upravljanje biciklom na cesti, a time i uvjeti za izdavanje potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom. Preduvjet za to bilo je donošenje Odluke o donošenju Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom i biciklističkog ispita te Obrazac potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom koja je stupila na snagu 23. siječnja 2016.

U svojim osnovnim odredbama Zakon o sigurnosti prometa na cestama (u nastavku: ZSPC) propisuje da su državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne i fizičke osobe, te sudionici u prometu dužni, u postupanju prema odredbama toga Zakona, osobito štititi zdravlje i život djece. Izdvajanjem djece u posebnu skupinu sudionika u prometu na cesti ZSPC prepoznaje problematiku takve skupine kao jedne od najugroženijih u prometu na cestama, a što je i razumljivo s obzirom na mentalne i fizičke predispozicije djece.

Djeca, kao posebna skupina, u prometu na cesti mogu sudjelovati kao pješaci, uz određene uvjete i kao vozači, i to isključivo bicikala i zaprežnih vozila, te kao putnici u vozilu ili na vozilu, pa konačno čak i kao goniči odnosno vodiči stoke.

Bez obzira na to u kojem svojstvu djeca sudjeluju u prometu na cesti, od bitne je važnosti stečena prometna kultura koja se stječe od najranije životne dobi. U tom smislu ZSPC, također u svojim osnovnim odredbama, određuje da je ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja dužno u odgojno-obrazovne programe, počevši od predškolskih ustanova, uvrstiti sadržaje primjerene uzrastu, koji imaju za cilj osposobljavanje za sigurno sudjelovanje u prometu te promicanje i podizanje razine prometne kulture.

Glede kategorije vozača, djeca se u tom kontekstu pojavljuju u najvećem broju kao vozači bicikla, te u takvoj dvostrukoj ulozi pripadaju najranjivijoj skupini u prometu.

Zanimljiv je podatak da se do 2004. godine u osnovnim školama, u suradnji s HAK-om, provodila edukacija djece s ciljem da ih se osposobi za samostalno upravljanje biciklom na cesti, nakon čega su uspješnima na provjeri znanja izdavane potvrde o osposobljenosti. Međutim, nakon 2004. godine pa do danas, a zbog nepostojanja formalnog programa, takva osposobljavanja nisu obavljana institucionalno, već su neki subjekti samo provodili edukaciju i provjere znanja, ali bez izdavanja potvrda o osposobljenosti.

S obzirom da je u fokusu našeg razmatranja upravljanje biciklom, bitno je dati definiciju bicikla, pa je tako prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 49. ZSPC-a bicikl vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača ili koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale (tzv. elektrobicikl). 

Do navršenih devet godina života djeca ni na koji način ne mogu sudjelovati u prometu na cesti kao vozači bicikala, pa tako niti na nerazvrstanim cestama (seoski, poljski i šumski putovi). Djeca s navršenih devet godina, prema odredbi članka 215. stavak 2. ZSPC-a, smiju samostalno upravljati biciklom na cesti samo ako su u školama osposobljena za upravljanje biciklom i za to im je izdana potvrda, a u drugim slučajevima smiju upravljati biciklom na cesti samo u pratnji osobe koja je navršila 16 godina. Tek kada osoba navrši 14 godina, smije samostalno i bez dodatnih uvjeta upravljati biciklom na cesti.

Odredbom članka 215. stavak 3. ZSPC-a propisano je da program osposobljavanja za vožnju biciklom, program biciklističkih ispita i obrazac potvrde o osposobljenosti propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja. Tako je temeljem navedene odredbe, kao i članka 27. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio Odluku o donošenju Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom i biciklističkog ispita te Obrazac potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom (Narodne novine, br. 5/16), koja je stupila na snagu 23. siječnja 2016.

Navedenom Odlukom određeno je da se Program osposobljavanja za upravljanje biciklom (dalje: Program) provodi u osnovnim školama, te da ga mogu pohađati i učenici u ustanovama koje provode odgoj i obrazovanje djece i mladih i/ili organizaciju slobodnog vremena djece i mladih koje ispunjavaju uvjete za izvođenje Programa, no da se biciklistički ispit isključivo polaže u osnovnoj školi.

Program je ponajprije namijenjen učenicima petih razreda osnovne škole koji se za njega opredijele, što znači da nije obvezan, s tim da se iznimno u Program može uključiti i učenik od šestog do osmog razreda koji se u njega nije mogao uključiti u petom razredu osnovne škole, a u pravilu ga provodi učitelj tehničke kulture ili drugi učitelj koji je prošao odgovarajuću edukaciju agencije nadležne za odgoj i obrazovanje. Određeno je da se Program provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, HAK-om i agencijom nadležnom za odgoj i obrazovanje, a financira se sredstvima koja će osigurati lokalna zajednica, autoklubovi, sponzori na lokalnoj razini, sredstvima Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa itd.

Program se izvodi u trajanju od 16 školskih sati i sastavni je dio školskog kurikuluma osnovne škole ili programa rada ustanove koja provodi odgoj i obrazovanje djece i mladih i/ili organizaciju slobodnog vremena djece i mladih, koja se za njega opredijeli i u kojoj su stvoreni preduvjeti za njegovo izvođenje. U školama se izvodi kao izvannastavna aktivnost, a učitelj je dužan učenike i roditelje ili staratelje obavijestiti o mogućnostima uključivanja u Program te o važnosti stjecanja dodatnog znanja, vještina i sposobnosti koje doprinose sigurnom sudjelovanju djeteta u prometu. Za uključivanje djeteta u Program potrebna je potpisana pisana suglasnost roditelja ili staratelja. Učenici uključeni u Program ne ocjenjuju se ocjenom, nego nakon položenog ispita dobivaju Potvrdu o osposobljenosti za upravljanje biciklom, s tim da se učenik može uključiti u Program i bez obveze polaganja ispita, ali u tom slučaju neće dobiti Potvrdu.

Program se sastoji od dva modula, od kojih se svaki izvodi osam školskih sati. U prvom modulu, nakon utvrđivanja početnog znanja i vještina za vožnju biciklom, učenici prepoznaju i opisuju elemente prometa u okolici škole. Za izvođenje ovoga modula bitno je osigurati uvjete i sredstva za izvođenje, primjerice učionicu, bicikl, priručnike, filmove, animacije i dr. Na kraju toga modula učenik prepoznaje i opisuje elemente prometa u okolici škole, identificira prednost prolaska na raskrižjima poštujući prometne propise i pravila. Drugi modul usmjeren je na stjecanje praktičnih vještina vožnje biciklom, a na kraju bi učenik trebao samostalno i točno voziti bicikl na poligonu po zadanim uvjetima.

Po završetku drugog modula ostvareni ishodi provjeravaju se polaganjem ispita, i to, ponavljamo, isključivo u osnovnoj školi.  Ispit se sastoji od dva dijela:

- pisana provjera znanja u učionici (pisani test ili on line provjera znanja)

- vožnja bicikla koja se izvodi na poligonu (obuhvaća demonstraciju i praktičnu vožnju bicikla na poligonu po zadanim uvjetima, uz analizu slučajeva i diskusiju).

Pisane testove i nacrte poligona izrađuje HAK, s tim da predstavnik nadležne agencije za odgoj i obrazovanje daje stručno mišljenje za njihovu provedbu, dok pisanu provjeru znanja i polaganje praktične vožnje bicikla na poligonu provode policijski službenik i zaposlenik HAK-a ili autokluba, uz nazočnost učitelja koji nema pravo utjecaja na ishod ispita.

Učenik mora ostvariti najmanje 70% očekivanih ishoda u pisanom i praktičnom dijelu ispita da bi položio ispit, a nakon uspješno položenog ispita dodjeljuje mu se Potvrda o osposobljenosti za upravljanje biciklom.

Dakle, imamo adekvatan formalni okvir za institucionalno obavljanje osposobljavanja djece za samostalno upravljanje biciklom na cesti, a što je preduvjet za izdavanje potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom, te ostaje još samo da u školama i započne realizacija Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom, pa se nadamo da ćemo uskoro na cestama, a nakon više od deset godina, viđati „petaše“ kako „legalno“, sukladno članku 215. stavku 2. ZSPC-a, samostalno upravljaju biciklima u prometu na cesti.

Željko Kudrić, dipl. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite