Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

26.4.2016

Doniranje hrane u Republici Hrvatskoj

Godišnje se u Republici Hrvatskoj baci gotovo 400.000 tona hrane, što je ogromna brojka, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da su tisuće ljudi gladne. Rasipanje hrane predstavlja veliki problem i u Europskoj uniji, jer milijuni tona hrane godišnje završe u kantama za smeće, što predstavlja ne samo socijalni i moralni, već i ekološki problem.

Stoga je institut doniranja hrane unesen u Zakon o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15), koji je na snazi od 18. ožujka 2015. Da bi se Zakon mogao primjenjivati, Ministarstvo poljoprivrede krajem listopada 2015. godine donijelo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (Narodne novine broj 119/15), i njime je propisalo uvjete, kriterije i načine doniranja hrane i hrane za životinje, uvjete koje mora ispunjavati posrednik i krajnji primatelj donacije te sadržaj i način vođenja Registra posrednika u doniranju hrane. Pravilnik je na snazi od 31. listopada 2015.

Od 8. prosinca 2015. ukinut je i PDV na donacije hrane (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, Narodne novine broj 130/15). Izmjenama Pravilnika o PDV-u propisano je da će se poreznim obveznicima koji doniraju hranu u svrhu sprečavanja njezinog uništavanja, zaštite okoliša ili pomoći krajnjim primateljima, u skladu s Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje, takve donacije hrane priznati kao manjak na koji se neće obračunavati PDV, pod uvjetom da vrijednost tih donacija ne prelazi 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine.

Relevantni pojmovi prema Zakonu o poljoprivredi

Prema odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o poljoprivredi doniranje hrane i hrane za životinje je davanje hrane i/ili hrane za životinje izravno ili preko posrednika krajnjem primatelju.

Posrednik u lancu doniranja hrane i hrane za životinje je fizička ili pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj i upisana u Registar posrednika koja prikuplja hranu i/ili hranu za životinje dobivenu od donatora te je daje krajnjem primatelju.

Donator je subjekt u poslovanju hranom, odnosno hranom za životinje iz članka 3. točke 3. i 6. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.).

Krajnji primatelj je osoba u potrebi koja je socijalno ugrožena osoba i/ili osoba pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama.

Sustav doniranja hrane propisan je sa svrhom i ciljem: sprječavanja uništavanja velikih količina hrane, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima.

Sukladno članku 73. Zakona o poljoprivredi, donirati se može samo hrana i hrana za životinje koja mora biti prikladna za prehranu ljudi i/ili životinja te ispunjavati sve zahtjeve sigurnosti, odnosno zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje sukladno propisima Europske unije i nacionalnim propisima. Subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje koji su sudionici u lancu doniranja hrane i hrane za životinje moraju osigurati da u fazi koja je pod njihovom kontrolom (proizvodnja, prerada, skladištenje, transport, distribucija, priprema), hrana i hrana za životinje koja se donira udovoljava propisanim zahtjevima za sigurnost, odnosno zdravstvenu ispravnost hrane i hrane za životinje.

Odredbe Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje

Kako je već spomenuto, tim se Pravilnikom propisuju detaljni uvjeti, kriteriji i načini doniranja hrane i hrane za životinje, uvjeti koje mora ispunjavati posrednik u doniranju hrane i hrane za životinje, sadržaj i način vođenja Registra posrednika.

Sukladno članku 4. Pravilnika, donirana hrana služi za podmirivanje osobnih potreba krajnjeg primatelja, a donirana hrana za životinje služi za podmirivanje potreba životinja o kojima skrbi krajnji primatelj. Doniranom hranom i hranom za životinje ne smije se trgovati, a posrednici mogu međusobno preraspodijeliti hranu i hranu za životinje u skladu s potrebama krajnjih primatelja.

Kad je riječ o primateljima hrane, hrana se može donirati samo krajnjem primatelju - osobi u potrebi koja je socijalno ugrožena osoba i/ili osoba pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama. Socijalno ugrožena osoba tako može biti korisnik prava u sustavu socijalne skrbi prema Zakonu o socijalnoj skrbi, korisnik novčanih naknada i socijalnih usluga prema općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te osoba koja donatoru odnosno posredniku učini vjerojatnim da se nalazi u potrebi, dok doniranje hrane osobi pogođenoj elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama obuhvaća davanje hrane u slučaju elementarne nepogode u smislu Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Donirati se može samo hrana koja je sigurna sukladno Uredbi (EZ) br. 178/2002 i Zakonu o hrani, kao i hrana koja nije prikladna za prodaju zbog nedostataka u kvaliteti, pakiranju, označivanju, masi ili drugih sličnih razloga, a koji ne mogu utjecati na sigurnost hrane, te hrana proizvedena/pripremljena u objektima javne prehrane i gastro odjelima u trgovinama pod uvjetom da već nije bila poslužena krajnjem potrošaču.

Hrana koja je označena „upotrijebiti do“ datumom, mora se donirati krajnjem primatelju isključivo prije isteka toga datuma. U slučaju izravnog doniranja hrane, donator mora hranu koja je označena datumom minimalne trajnosti donirati krajnjem primatelju prije isteka toga datuma, a u slučaju doniranja hrane preko posrednika, donator mora hranu koja je označena datumom minimalne trajnosti dati posredniku prije isteka toga datuma.

Posrednik može hranu ponuditi i dati krajnjem primatelju i nakon isteka datuma minimalne trajnosti pod uvjetom da je obavijestio krajnjeg primatelja o isteku datuma minimalne trajnosti i ako krajnji primatelj prihvaća doniranje hrane kojoj je istekao datum minimalne trajnosti.

Isprave koje prate doniranu hranu i vođenje evidencija

Doniranu hranu moraju pratiti isprave (otpremnica, primka), a donatori hrane mogu biti proizvođači hrane, OPG-ovi (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) upisani u Upisnik poljoprivrednika i trgovci, kao i sami građani.

Donator je dužan voditi evidenciju davanja hrane koja mora sadržavati podatke o: otpremnicama, datumu davanja odnosno otpreme hrane, nazivu, vrsti, količini i roku trajanja hrane, nabavnoj cijeni (bez PDV-a), iznosu PDV-a te podatke o posredniku odnosno u slučaju izravnog doniranja o krajnjem primatelju.

Posrednik je dužan voditi više vrsta evidencija o doniranoj hrani, i to:

- evidenciju primitka hrane od donatora odnosno građanina koja mora sadržavati podatke o: primkama odnosno potvrdama, datumu zaprimanja, nazivu, vrsti, količini i roku trajanja hrane te podatke o donatoru odnosno građaninu

- evidenciju primitka hrane od drugog posrednika koja mora sadržavati podatke o: ispravama (otpremnica, primka), datumu zaprimanja, nazivu, vrsti, količini i roku trajanja hrane te podatke o posredniku od kojeg je primljena hrana

- evidenciju ili bazu podataka krajnjih primatelja iz koje je razvidno da se radi o osobama koji ispunjavaju uvjete iz članka 5. Pravilnika

- evidenciju o vrijednosti primljene i neiskorištene hrane koju je neškodljivo zbrinuo sukladno posebnim propisima.

Uvjeti koje mora ispunjavati posrednik

Pravilnik regulira vođenje evidencija donatora i posrednika, uvjete koje moraju ispunjavati posrednici te propisuje da fizičke ili pravne osobe koje namjeravaju obavljati poslove posrednika moraju biti upisane u Registar posrednika u doniranju hrane koji vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Za upis u Registar posrednika fizička ili pravna osoba mora biti registrirana u Republici Hrvatskoj odnosno upisana u odgovarajući registar i mora raspolagati objektom koji je upisan u upisnik objekata u poslovanju hranom sukladno posebnim propisima o hrani. Posrednik mora obavljati poslove posredovanja u lancu doniranja hrane u objektu ili prostoriji objekta koja se koristi isključivo za tu namjenu.

U Registar posrednika upisuju se najmanje sljedeći podaci o posredniku: registarski broj, osobno ime / naziv i adresu / sjedište fizičke ili pravne osobe, osobni identifikacijski broj (OIB), podaci o odgovornim osobama u pravnoj osobi, o lokaciji i vrsti objekta / objekata koje posrednik koristi za skladištenje i distribuciju donirane hrane te evidencijski/odobreni broj objekta / objekata odnosno broj rješenja kojim je odobren upis u upisnik objekata u poslovanju hranom sukladno posebnim propisima. U Registar posrednika upisuju se i podaci koji se odnose na promjene, te podaci o brisanju posrednika iz Registra posrednika.

Fizičke i pravne osobe koje do dana stupanja na snagu Pravilnika obavljaju poslove koji su prema odredbama Zakona o poljoprivredi i odredbama Pravilnika poslovi posrednika u lancu doniranja hrane i hrane za životinje, bile su dužne podnijeti zahtjev za upis u Registar posrednika najkasnije u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno najkasnije do 31. siječnja 2016.

Marija Butković, dipl. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite