Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

5.5.2016

Sukob prednosti pri zapošljavanju hrvatskog branitelja i osobe s invaliditetom

Budući da zakonom nije propisano kako postupiti kada se na natječaj javi i hrvatski branitelj i osoba s invaliditetom, koji prema zakonu imaju pravo na prednost pri zapošljavanju i ispunjavaju sve natječajne uvjete, postavlja se pitanje kome od njih poslodavac treba dati prednost.

Hrvatski pravni sustav određenim kategorijama osoba koje traže zaposlenje jamči prednost pri zapošljavanju. To su:

- hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

- pripadnici nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina

- osobe s invaliditetom, sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te

- vojni i civilni invalidi rata, sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U praksi je vjerojatno najzastupljenije pozivanje hrvatskih branitelja i osoba s invaliditetom na prednost pri zapošljavanju. U vezi hrvatskih branitelja, člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisano je da su tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: tijela javne uprave), obvezna prilikom zapošljavanja na neodređeno vrijeme službenika i namještenika temeljem javnog natječaja i prilikom zapošljavanja na određeno vrijeme temeljem oglasa, dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom i to sljedećim redoslijedom:

– djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja i djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

– HRVI iz Domovinskog rata

– članu obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– dragovoljcu iz Domovinskog rata

– hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata.

Isto tako, javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima (u nastavku: pravne osobe), koje su prilikom zapošljavanja obvezne raspisati javni natječaj ili oglas temeljem zakona, drugog propisa ili kolektivnog ugovora, obvezne su prilikom tog zapošljavanja također dati prednost hrvatskom branitelju odnosno drugim navedenim osobama, i to prema izloženom redoslijedu, ako ispunjava uvjete propisane člankom 35. navedenog Zakona, te uvjete iz javnog natječaja odnosno oglasa.

S druge strane, prednost pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, odnosno dužnost zapošljavanja tih osoba u određenoj kvoti imaju, sukladno članku 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih radionica i zaštitnih radionica, i to na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju. Broj osoba s invaliditetom koje navedeni moraju zaposliti, odnosno kvota može biti različita, ali ne može biti manja od 2% niti veća od 6% od ukupnog broja zaposlenih radnika kod poslodavca koji je obveznik kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Također, prema članku 9. istog Zakona, tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima dužni su prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na javni natječaj ili oglas pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Navedeni Zakon, za razliku od Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, propisuje kako postupiti ako se na natječaj jave dvije ili više osoba s invaliditetom. Tako je člankom 9. stavak 4. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom propisano da u slučaju kada dvije ili više osoba ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem ili oglasom, a ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema tom Zakonu, poslodavac samostalno donosi odluku o izboru kandidata, uzimajući u obzir potrebe posla, rezultate postignute u postupku ocjenjivanja kandidata te interes i motivaciju kandidata.

Međutim, takve odredbe u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja nema, iako je utvrđen redoslijed prava na zapošljavanje, tako da će, primjerice, dijete smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja ili dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi imati prednost pri zapošljavanju pred hrvatskim braniteljem. No, navedenim Zakonom nije propisano kome će poslodavac dati prednost pri zapošljavanju ako se, primjerice, na natječaj jave dva hrvatska branitelja koji ispunjavaju sve natječajne uvjete.

Isto tako nije propisano kako postupiti kada se na natječaj javi i hrvatski branitelj i osoba s invaliditetom, koji prema Zakonu imaju pravo na prednost pri zapošljavanju i koji ispunjavaju sve natječajne uvjete? Kome poslodavac treba dati prednost?

Prema neslužbenim informacijama, inspekcija rada je stajališta da je u slučaju sukoba prednosti pri zapošljavanju hrvatskog branitelja i osobe s invaliditetom, koje u potpunosti ispunjavaju sve natječajne uvjete, diskrecijsko pravo poslodavca odabrati jednoga od njih prema svojim preferencijama, i u tom se slučaju ne smatra da je povrijeđen zakon i nečija prednost pri zapošljavanju.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite