Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

1.7.2016

Novim pravilnikom uređena je suradnja između nadležnih tijela u postupku prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

Pravilnikom se propisuje način postupanja i suradnje tijela i osoba u tim tijelima koja sudjeluju u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta, odnosno standardizirani postupak koji osigurava jedinstveno i ujednačeno postupanje, kao i uvjeti za učinkovitu provedbu ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta.

Obiteljski zakon (NN 103/15) u članku 91. propisuje da roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, u svrhu zaštite i promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti. Pravo na susrete i druženja roditelja s djecom subjektivno je pravo izvedeno iz roditeljske skrbi. Kada roditelji ne žive zajedno, sud je dužan donijeti odluku o tome s kojim će roditeljem dijete stanovati. Na temelju te odluke suda može se provesti ovrha radi predaje djeteta.

Odluka suda o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta s roditeljem mora sadržavati detaljne podatke o načinu, vremenu i mjestu preuzimanja, odnosno povratka djeteta, a po potrebi i troškovima ostvarivanja osobnih odnosa roditelja s djetetom. U obrazloženje te odluke sud će unijeti pisano upozorenje o pravnim posljedicama nepoštivanja obveze omogućavanja ostvarivanja osobnih odnosa djeteta s drugim roditeljem, i to: 1. mogućnost izricanja novčane kazne u iznosu do trideset tisuća kuna, 2. mogućnost izricanja zatvorske kazne od jednog dana do šest mjeseci te 3. mogućnost promjene odluke s kojim će roditeljem dijete stanovati (članak 417. Obiteljskog zakona).

Pravobraniteljica za djecu naglašava da se kod prisilnog oduzimanja i predaje djeteta mora voditi računa o njegovoj zaštiti i najboljem interesu. Stručni radnik centra za socijalnu skrb iz odjela za djecu, mlade i obitelj te policijski službenik za mlade koji sudjeluju u ovrhama moraju imati stručno znanje i iskustvo u radu s djecom.

Kao što je uvodno istaknuto, način postupanja i suradnje tijela koja sudjeluju u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta, odnosno standardizirani postupak koji osigurava jedinstveno i ujednačeno postupanje, kao i uvjeti za učinkovitu provedbu ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta propisani su novim Pravilnikom o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika Centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta. Pravilnik je stupio na snagu 2. lipnja 2016.

Ovrhu radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta provode sud i centar za socijalnu skrb uz pomoć policije, odnosno policijskog službenika za mladež. Pravilnik naglašava da se ovršne radnje mogu poduzimati samo ako je to u skladu s temeljnim načelom o prvenstvenoj zaštiti dobrobiti i prava djeteta. Koordinaciju tijela obavlja sud po ovršnom sucu, odnosno sudskom ovršitelju kojem je spis dodijeljen u rad, a postupak se mora poduzimati žurno.

Koordinacija podrazumijeva prethodnu provjeru jesu li ispunjeni uvjeti za uredovanje radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta, povezivanje tijela i osoba u tim tijelima, usuglašavanje o vremenu i mjestu uredovanja, održavanje koordinacijskog sastanka prije samog provođenja postupka radi razmjene informacija bitnih za uspješnu realizaciju ovršnog postupka na kojem će se usuglasiti pojedinačne zadaće tijela i osoba koja sudjeluju u postupku, razmotriti raspoložive informacije o djetetovom fizičkom i psihičkom stanju, razmotriti je li potrebna nazočnost doktora medicine odnosno ekipe hitne medicinske pomoći te druge aktivnosti kojima se postiže sklad u postupanju u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta.

Postupak pokreće sud tako da najmanje 8 dana prije dana određenog za izvršenje akta kojim se određuje prisilno oduzimanje i predaja djeteta, načelniku nadležne policijske uprave uputi zahtjev za pružanjem pomoći. U istom roku sud će kontaktirati ravnatelja CZSS odnosno predstojnika podružnice nadležnog za izvršenje akta. U hitnim slučajevima rok može biti kraći od 8 dana. Ovršni sudac u pravilu osobno i neposredno provodi ovrhu radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta, a pojedine radnje u postupku može naredbom povjeriti sudskom ovršitelju.

Ovršni sudac odnosno sudski ovršitelj ima na raspolaganju niz mjera i ograničenja kojima se osigurava provedba ovrhe i vodi računa o dobrobiti, najboljem interesu i dostojanstvu djeteta. Po potrebi može naložiti uporabu sredstava prisile od strane policije prema osobi koja ometa ovrhu ili ugrožava dobrobit djeteta. Uporaba sredstava prisile iznimno je moguća i prema djetetu radi čije se predaje provodi ovrha. Prisila se poduzima uz mišljenje stručnog radnika CZSS i mora biti razmjerna potrebi. Ovršni sudac, odnosno sudski ovršitelj dužan je pri provedbi ovrhe voditi računa o zaštiti djeteta radi čije se predaje provodi ovrha od narušavanja njegove privatnosti putem medijskog izvještavanja kojim bi se izravno ili neizravno mogao otkriti identitet djeteta i svakog oblika kršenja prava kojim bi na drugi način mogla biti ugrožena dobrobit djeteta. O provedenom uredovanju sastavlja se zapisnik prema pravilima ovršnog postupka.

U provedbi postupka ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta sudjeluju stručni radnici CZSS koji obavljaju poslove za djecu, mlade i obitelj (psiholog, socijalni radnik, pravnik, socijalni pedagog). Njihova je uloga pružanje savjetodavne potpore u provedbi postupka i poduzimanje nužne mjere pomoći i podrške djetetu i drugim osobama koje sudjeluju u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta. CZSS je obvezan izravno komunicirati s ovršnim sucem, odnosno sudskim ovršiteljem koji provodi ovrhu radi predaje djeteta, a po nalogu ovršnog suca, odnosno sudskog ovršitelja izravno komunicira i s policijom, ovrhovoditeljem, odnosno osobom kojoj će se predati dijete te drugim osobama.

Na temelju procjene rizika naloga ovršnog suca policijski službenici u postupku izrađuju plan pružanja pomoći radi zaštite sigurnosti osoba, zaštite javnog reda i mira i imovine te sprječavanja i otkrivanja prekršaja i kaznenih djela. Planom se određuje rukovoditelj pružanja pomoći kao i angažman potrebnog broja policijskih službenika. Za postupanja prema djetetu u postupku ovlašten je policijski službenik za mladež, po mogućnosti istog spola kao dijete koje se prisilno oduzima. U skladu s planom policijski službenici postupaju na temelju naloga ovršnog suca, odnosno sudskog ovršitelja i propisa kojima se uređuje primjena policijskih poslova i ovlasti.

Tijela koja sudjeluju u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta dužna su uspostaviti što žurniju suradnju prema načelima tajnosti i zaštite osobnih podataka, hijerarhije i subordinacije, samoprocjene, odgovornosti i učinkovitosti te neposredne i usmene komunikacije. Svako tijelo dužno je voditi svoj predmet o ovrsi i u predmetu uredno voditi službene bilješke o ostvarenoj suradnji.

Ako suradnja u provedbi ovrhe nije bila na zadovoljavajućoj razini, tijelo će sačiniti izvješće o uočenim nedostacima i predložiti mjere za njihovo uklanjanje. Primjerak izvješća dostavit će se predsjedniku suda koji je provodio ovrhu. Predsjednik suda dužan je razmotriti izvješće o uočenim nedostacima i pokušati ih otkloniti s ovlaštenim osobama nadležnog tijela. Kod učestalih nedostataka u suradnji nadležnih tijela i nemogućnosti njihovog otklanjanja predsjednik svakoga suda dužan je podnijeti izvješće ministru pravosuđa.

Izvješća pravobraniteljice za djecu ukazuju da je tijekom prošle godine bilo 337 odluka suda o oduzimanju djeteta, a ovrha je bilo 43. Pravobraniteljica smatra da je sustav zaštite djeteta uspio prevenirati većinu potencijalno rizičnih izdvajanja te upozorava da ovrhe nad djetetom moraju biti krajnja mjera, a kad se provode, nadležne ih institucije moraju dobro pripremiti i provesti do kraja. Odustajanjem od ovrhe zbog loše pripremljenosti šalje se pogrešna poruka i potkrepljuje nezakonito ponašanje roditelja. Pravobraniteljica od novog Pravilnika očekuje da će detaljno propisane uloge i ovlasti svake službene osobe u postupku poštedjeti djecu od štetnih posljedica stresa i traume.

Željko Čižmek, mag. act. soc.

Literatura:
Žagar, A. (2012). Ovrha radi ostvarivanja susreta i druženja roditelja s djetetom. Zagrebačka pravna revija. 2(1), 77-105.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite