Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

14.9.2016

Uvjeti za postavljanje bazne stanice mobilnog operatera u naseljenom mjestu

U praksi primjene propisa iz područja graditeljstva javljaju se razna pitanja i dvojbe. Jedno od pitanja odnosi se na uvjete za postavljanje bazne stanice mobilnog operatera na privatnoj obiteljskoj kući usred naseljenog mjesta, na udaljenosti od 10 metara od susjedne obiteljske kuće, što eventualno štetno utječe na zdravlje građana koji žive u blizini. Dakle, pod kojim uvjetima je postavljanje takvih antenskih stanica legalno?

Prema odredbi članka 1. stavka 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, broj 79/14 - u nastavku: Pravilnik), u projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova određenih tim Pravilnikom, investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se one ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom. Tek iznimno, glavni projekt za rekonstrukciju zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti koja je ozakonjena kao završena s ravnim krovom, a koja rekonstrukcija se sastoji u izvođenju kosog ili zaobljenog krova bez nadozida, može se izraditi protivno prostornom planu.

Prema odredbi članka 4. podstavka 15. Pravilnika, bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, može se graditi antenski stup elektroničke komunikacijske opreme, uključujući i elektroničku komunikacijsku opremu. Prema odredbi članka 5. podstavka 7. Pravilnika, bez građevinske dozvole, u skladu s glavnim projektom, mogu se izvoditi radovi na postojećoj građevini kojima se postavlja elektronička komunikacijska oprema (antenski prihvat). Prema, pak, odredbi članka 6. stavka 1. Pravilnika glavni projekti iz članka 4. i 5. toga Pravilnika za građenje građevina za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola (građevine namijenjene obavljanju djelatnosti ili građevine koje se prema posebnim propisima evidentiraju u katastru), osim projekta iz članka 5. podstavaka 5. i 6. Pravilnika, moraju sadržavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima.

Prema stavku 2. toga članka, na izdavanje potvrda iz stavka 1. toga članka i na utvrđivanje posebnih uvjeta koje prethodi izdavanju tih potvrda, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o gradnji kojima je uređeno utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanje potvrda glavnog projekta za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola. Investitor je dužan prijaviti početak građenja građevina iz članka 4. Pravilnika i izvođenja radova iz članka 5. Pravilnika sukladno Zakonu o gradnji. Stručni nadzor građenja provodi se nad građenjem građevina iz članka 4. Pravilnika i nad izvođenjem radova iz članka 5. Pravilnika, za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola (građevine namijenjene obavljanju djelatnosti ili građevine koje se prema posebnim propisima evidentiraju u katastru). Prema članku 58. stavak 1. podstavak 1. Zakona o gradnji, nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, tim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Sukladno odredbi članka 136. Zakon o gradnji, za građenje antenskog stupa elektroničke komunikacijske opreme, uključujući i elektroničku komunikacijsku opremu, te za izvođenje radova na postojećoj građevini kojim se postavlja elektronička komunikacijska oprema (antenski prihvat), s obzirom na to da se radi o građevinama i radovima na postojećoj građevini koje su namijenjene za obavljanje djelatnosti, potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu.

Slijedom navedenog, u gradnji predmetnih građevina i izvođenju predmetnih radova na postojećoj građevini u potpunosti je osigurano poštivanje svih propisanih pravila uključujući i posebnih uvjeta iz područja zaštite zdravlja i to upravo na način da glavni projekt mora sadržavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima, pa tako, među ostalim, i potvrdu Ministarstva zdravlja. Također, prethodno spomenuto ostvaruje se i propisivanjem stručnog nadzora građenja, ishođenjem uporabne dozvole, te na način da su se, prilikom projektiranja i građenja predmetnih građevina te izvođenja predmetnih radova na postojećoj građevini, investitor, projektant i izvođač dužni pridržavati svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje, te da se takve građevine i takvi radovi na postojećoj građevini ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite