Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

29.9.2016

Utjecaj odluke o ukidanju statusa javnog dobra - puta na pravo pristupa do kuće

Jedinica lokalne samouprave ovlaštena je uređivati i mijenjati putove u naseljima, no, u jednom slučaju u praksi postavilo se pitanje smije li se odluka o ukidanju statusa javnog dobra donijeti bez obzira na tuđe pravo na pristup do vlastite kuće ili se mora uzeti u obzir utjecaj takve odluke na pristup od kuće?

Prema članku 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
– uređenje naselja i stanovanje
– prostorno i urbanističko planiranje
– komunalno gospodarstvo
– brigu o djeci
– socijalnu skrb
– primarnu zdravstvenu zaštitu
– odgoj i osnovno obrazovanje
– kulturu, tjelesnu kulturu i šport
– zaštitu potrošača
– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
– protupožarnu i civilnu zaštitu
– promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Dakle, važni poslovi od lokalnog značaja su i poslovi uređenja naselja, stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje. U te poslove možemo svrstati i odlučivanje o statusu puta kao javnog dobra, odnosno donošenje odluke o ustanovljavanju i ukidanju statusa javnog dobra - puta.

Pritom se postavlja pitanje – smije li se odluka o ukidanju statusa javnog dobra donijeti bez obzira na tuđe pravo na pristup do vlastite kuće ili se mora uzeti u obzir utjecaj takve odluke na pristup od kuće?

O tome se raspravljalo u jednom sudskom predmetu. Riječ je o Odluci Upravnog suda u Rijeci, UsI-706/13-16 od 13. listopada 2015.

Naime, tužitelji su protiv tuženika tome Sudu podnijeli tužbu kojom osporavaju zakonitost odluke o javnom ukidanju statusa javnog dobra i natječaja za prodaju nekretnina. U tužbi u bitnome navode da su vlasnici kuće koja ima jedini kolni i pješački prilaz preko čestica kojima je predmetnom odlukom ukinuto svojstvo javnog dobra, a koje su prema zemljišnoknjižnom stanju i u naravi predstavljale put, tako da im je ukidanjem svojstva javnog dobra na predmetnim nekretninama onemogućen prilaz nekretnini.

Među strankama je u tom sporu u prvom redu bilo sporno je li tužba dopuštena i pravovremena.

Sud smatra da osoba koja koristi dobro u općoj uporabi u skladu s njezinom namjerom i uvjetima korištenja, pa tako i put kao javno dobro, korištenjem javnog dobra stječe određeno subjektivno pravo na tom javnom dobru, tako da se odlukom o ukidanju svojstva javnog dobra dira u njezino pravo ili pravni interes, stoga je Sud tužbu u dijelu u kojem se osporava odluka o ukidanju svojstva javnog dobra dopustio, s obzirom da tužitelji u blizini predmetnog puta imaju u vlasništvu kuću, čime ulaze u krug potencijalnih korisnika puta.

S obzirom na meritum spora, za rješenje stvari je, prema mišljenju Suda, odlučno jesu li tužitelji neopravdano i nezakonito lišeni postojećih prava na predmetnom putu.

Na temelju razmatranja svih činjeničnih i pravnih pitanja, Sud je utvrdio da tužbeni zahtjev nije osnovan.

Na temelju fotografija predmetnog puta koje je priložio tuženik te navoda tužitelja i tuženika, Sud je zaključio da se predmetni put nikada nije koristio kao prometnica u  smislu popisa o cestama, što tužitelji niti ne tvrde, već da se koristio kao pješački put, koji se eventualno povremeno koristio kao kolni put za prijevoz strojeva ili traktora, a s time su sukladne i javnobilježnički ovjere izjave.

Nadalje, uvidom u lokacijsku dozvolu županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša od 25. rujna 2012., katastarski plan predmetnog područja iz geodetskog elaborata parcelacije po navedenoj lokacijskoj dozvoli te katastarski plan predmetnog područja koji su dostavili tužitelji i na njemu označili svoju kuću, Sud je utvrdio da je Općina (…) pokrenula postupak gradnje puta po kojem će tužitelji moći pristupati do svoje kuće, i to kao što ukazuju sve činjenice, na isti način kako su pristupali i do sada.

Odredbom članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, a među ostalim, poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje te komunalno gospodarstvo.

Sud je mišljenja da je, prema citiranoj odredbi, jedinica lokalne samouprave ovlaštena uređivati i mijenjati putove u naseljima, ali pritom nikoga ne smije lišiti postojećih prava tako da izgubi pristup do svoje kuće. No, budući da slijedom svega navedenog proizlazi da će u tužitelji u ovom slučaju i nadalje imati pristup do svoje nekretnine iste pravne i stvarne kvalitete kao i do sada, prema mišljenju Suda, osporenom odlukom o ukidanju svojstva javnog dobra nije došlo do nezakonitog zadiranja u njihova prava.

Dakle, jedinica lokalne samouprave ovlaštena je uređivati i mijenjati putove u naseljima, ali pritom nikoga ne smije lišiti postojećih prava tako da izgubi pristup do svoje kuće.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite