Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

3.10.2016

Uvjeti za gradnju i postavljanje reklamnih panoa

U članku razmatramo pod kojim se uvjetima mogu graditi odnosno postavljati reklamni panoi iz Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Prema odredbi članka 136. stavka 1. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) izgrađena građevina može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon te se može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu, nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. Stavkom 2. istoga članka propisano je da se citirana odredba stavka 1. toga članka ne odnosi na građevine određene Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, broj 79/14, 41/15 i 75/15) koje nisu namijenjene obavljanju djelatnosti ili se prema posebnim propisima ne evidentiraju u katastru.

Dakle, sukladno odredbi članka 136. stavka 1. i 2. Zakona o gradnji, za reklamni pano oglasne površine veće od 12m2 i reklamni pano oglasne površine manje od 12m2 koji se gradi na površini koja nije javna, potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu ako on služi obavljanju djelatnosti oglašavanja. S tim u vezi skrećemo pozornost da se uporabna dozvola za njih ne izdaje na temelju odredbe članka 6. Pravilnika, već na temelju odredbi Zakona o gradnji.

U vezi obavijesti od kojih je javnopravnih tijela potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt za građenje reklamnih panoa, napominjemo da se treba obratiti upravnom tijelu županije, odnosno velikog grada, nadležnom za upravne poslove graditeljstva na čijem se području planira građenje reklamnog panoa.

Naime, u smislu odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o gradnji, investitor može u svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola od nadležnog upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva zatražiti da ga obavijesti od kojih je javnopravnih tijela potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt za određenu građevinu na određenoj lokaciji te o načinu provedbe toga Zakona i/ili pojedinih odredbi prostornog plana.

U smislu odredaba navedenog Pravilnika, površinom reklamnog panoa smatra se jedna strana oglasnog dijela toga panoa, odnosno ne zbrajaju se površine ako reklamni pano koristi obje oglasne površine.

Nadalje, nakon izrade glavnog projekta, koji sukladno odredbi članka 6. stavka 1. Pravilnika mora sadržavati sve potrebne potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisom i nakon prijave početka građenja, može se pristupiti građenju reklamnih panoa. To znači da se na temelju glavnog projekta koji ne sadrži sve potrebne potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisom ne može započeti s građenjem reklamnog panoa. Da bi on mogao služiti obavljanju djelatnosti oglašavanja, potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu.

Također, mogućnost građenja reklamnih panoa na površini koja nije javna, kao i na javnoj površini podrazumijeva namjenu te površine, a ne titulara njezinog vlasništva. Pri tome, površina javne namjene prema odredbi članka 3. stavka 1. podstavka 27. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.).

I na kraju, u vezi mogućnosti propisivanja odlukom o komunalnom redu uvjeta građenja reklamnih panoa i naplate naknade za njihovo građenje na površini koja nije javna, napominjemo da Zakon o komunalnom gospodarstvu ne sadrži ovlaštenje za donošenje odluke kojom bi se propisivala obveza plaćanja naknade za građenje reklamnih panoa na površini koja nije javna. Stoga za građenje reklamnih panoa na površini koja nije javna nije moguće propisivati niti naplaćivati naknadu.

Što se tiče uvjeta građenja reklamnih panoa, mišljenja smo da se uvjeti za građenje na svim površinama u naselju, uključujući i one koje nisu javne, mogu propisati odlukom o komunalnom redu, jer se radi o pitanju uređenja naselja. Naime, prema odredbi članka 16. stavka 2. podstavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, odlukom o komunalnom redu propisuju se odredbe o uređenju naselja.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite