Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

9.1.2017

Izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju

Tijekom prosinca 2016. Hrvatski sabor izglasao je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju koji je objavljen u Narodnim novinama broj 120/2016, a stupio je na snagu 1. siječnja 2017. Novine se odnose na pitanja izjednačavanja aktualne vrijednosti mirovine za izračun mirovina pripadajućih od 1.1.2017. za sve korisnike mirovina i mirovinskih prava neovisno je li mirovina odnosno mirovinsko primanje ostvareno prema općem propisu, Zakonu o mirovinskom osiguranju, ili prema posebnom propisu.

Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 15/113, 151/14, 33/ 15 i 93/15 - dalje: ZOMO), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014., uređuje različite aktualne vrijednosti mirovina za određivanje mirovina koje se ostvaruju isključivo prema odredbama ZOMO-a u odnosu na mirovine koje se određuju odnosno ostvaruju prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju.

Aktualnu vrijednost mirovine za mirovine ostvarene ili određene prema posebnom propisu utvrđuje odlukom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav uz prethodno mišljenje Ministarstva financija, i ovisi o realnom rastu bruto društvenog proizvoda i smanjenja deficita u prethodna tri uzastopna tromjesečja u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

S druge, pak, strane, aktualna vrijednost mirovine za usklađivanje mirovine prema općem propisu (misli se na ZOMO) ovisi o stopi promjene indeksa potrošačkih cijena i bruto plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini u odnosu na godinu koja joj prethodi.

Zbog različitog načina usklađivanja mirovina ostvarenih prema posebnim propisima u odnosu na opći propis (ZOMO), člankom 80. ZOMO-a uvedeno je, počevši od 31. prosinca 2014., razdvajanje mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima, odnosno mirovina hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji od 30. lipnja 2015., i to na dio mirovine koji pripada za staž osiguranja (koji se financira iz doprinosa osiguranika) i na dio mirovine koji pripada prema posebnom propisu (koji se financira iz državnog proračuna).

U praksi, provedba tih odredbi ZOMO-a o razdvajanju mirovina, koja je uslijedila i koja je bila popraćena donošenjem rješenja (u upravnom postupku) o ponovnom određivanju tih mirovina svim njihovim korisnicima, uz utvrđivanje svote koja pripada prema općim propisima i svote mirovine koja pripada prema posebnim propisima, izazvala je reakcije tih korisnika. Posljedično, a zbog različitog načina usklađivanja dijelova iste mirovine, u međuvremenu je došlo do izvjesnog zaostajanja mirovina određenih prema posebnim propisima u odnosu na mirovine ostvarene prema općim propisima.

Sada su ove posljednje izmjene i dopune ZOMO-au mirovinski sustav unijele novinu da će se ubuduće izjednačiti aktualna vrijednost mirovine za izračun mirovina pripadajućih od 1.1.2017. za sve korisnike mirovina i mirovinskih prava neovisno je li mirovina, odnosno mirovinsko primanje ostvareno prema općem propisu (ZOMO-u) ili prema posebnom propisu, što će imati za posljedicu izvjestan porast mirovina određenih prema posebnom propisu. Što se tiče stečenih prava,za sve zatečene korisnike mirovina i mirovinskih prava prema posebnom propisu usklađuje se i dio mirovine stečene prema posebnom propisu i mirovina od toga dana i u pogledu daljnjeg usklađivanja postaje jedinstvena cjelina, iskazana u obliku jedinstvenih osobnih bodova kao osnove za daljnje usklađivanje prema svakoj novoj aktualnoj vrijednosti mirovine, kao što je slučaj za mirovine prema ZOMO-u.

Stoga je, u skladu s ciljem da se izjednači aktualna vrijednost mirovine za izračun budućih mirovina, neovisno je li mirovina, odnosno mirovinsko primanje ostvareno prema ZOMO-u ili prema posebnim propisima, brisan dosadašnji članak 80. ZOMO-a, koji je uređivao razdvajanje mirovina ostvarenih, odnosno određenih prema posebnim propisima, jer će se praćenje visine sredstava potrebnih za namirenje prava svake pojedine kategorije korisnika mirovine prema posebnom propisu za ostvarivanje prava na mirovinu odnosno mirovinskih primanja u dijelu koji se financira iz državnog proračuna radi primjene članka 155. ZOMO-a utvrditi posebnim pravilnikom, kojega donosi ministar nadležan za mirovinski sustav uz suglasnost ministra nadležnog za financije.

Posebne mirovine, koje se ne ostvaruju prema ZOMO-u, su sljedeće mirovine:

1) mirovina hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata od 30. svibnja 1990. do 30. lipnja 1996. i obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti tih hrvatskih branitelja:

a) starosna, prijevremena starosna, invalidska i obiteljska mirovina prema općem propisu koje su povećane prema posebnom propisu

b) invalidska i obiteljska mirovina ostvarena prema posebnom propisu, kao i obiteljska mirovina ostvarena prema općem propisu nakon smrti korisnika invalidske mirovine ostvarene prema posebnom propisu

c) invalidska mirovina određena razmjerno utjecaju pojedinih uzroka na invalidnost ostvarenu prema posebnom propisu

2) mirovina pripadnika Hrvatske domovinske vojske mobilizirane od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945. i obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti tih pripadnika

3) mirovina sudionika Narodnooslobodilačkog rata i obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti tih sudionika:

a) sudionika Narodnooslobodilačkog rata prije 9. rujna 1943., odnosno 13. listopada 1943. godine

b) sudionika Narodnooslobodilačkog rata od 9. rujna 1943., odnosno 13. listopada 1943. do 15. svibnja 1945. godine

4) mirovina bivših političkih zatvorenika i obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti tih osiguranika

5) mirovina članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti tih osiguranika

6) mirovina zastupnika u Hrvatskome saboru, bivših članova Vlade Republike Hrvatske, sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i glavnog državnog revizora i obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti tih osiguranika

7) mirovina ovlaštenih službenih osoba unutarnjih poslova i pravosuđa i obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti tih djelatnika

8) mirovina bivših članova Izvršnog vijeća Sabora i administrativno umirovljenih saveznih javnih službenika i obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti tih osiguranika

9) mirovina ostvarena prema Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i pravima po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima »Tupljak« d.d. Labin i obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti tih korisnika

10) mirovina radnika profesionalno izloženih azbestu i obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti tih korisnika

11) mirovina djelatnih vojnih osoba koje su ostvarene i određene na temelju Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika koji je 8. listopada 1991. preuzet u Republici Hrvatskoj kao republički zakon

12) mirovina djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba te radnika na poslovima razminiranja, koje se ostvaruju i određuju na temelju Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Zakona o humanitarnom razminiranju i Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja i obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti tih osiguranika

13) mirovina osiguranika članova posade broda u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi i obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti tih osiguranika te

14) mirovina osiguranika kojem je u ukupan mirovinski staž uračunat i staž osiguranja navršen do 8. listopada 1991. prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika, i plaće (osobni dohodak i posebni dodaci) ostvarene u bivšoj JNA, i obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti tih osiguranika.

Što se tiče prijelaznog razdoblja,člankom 7. Zakona o izmjenama i dopuni ZOMO-a (NN, br. 120/16)propisano je da se u postupcima započetim do stupanja na snagu toga Zakona primjenjuju odredbe ZOMO-a koje su bile na snazi do stupanja izmjena ZOMO-a na snagu (odnosno, zaključno s 31.12.2016.), kako bi se izjednačio njihov pravni položaj u pogledu visine pripadajuće mirovine do 1. siječnja 2017. godine. Posljedica toga bit će da će se visina mirovina i što se tiče dijela mirovine pripadajućeg prema posebnom propisu koji je ostao neusklađen za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 1. siječnja 2017. uskladiti od 1. siječnja 2017. prema članku 88. ZOMO-a i Odluci o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2016. (Narodne novine, broj 79/16). Kada se i taj dio mirovine uskladi, kao i dio mirovine za staž osiguranja koji je usklađen prema toj aktualnoj vrijednosti mirovine, ta dva dijela kao jedinstvena cjelina temelj su za buduće usklađivanje temeljem članka 88. ZOMO-a.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite