Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

1.6.2017

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Odredbe članka 44. i 45. te odredbe članka 48., 49., 50. i 51. Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (u nastavku: Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji) u dijelu koji se odnosi na sadržaj i oblik svjedodžbe o državnoj maturi i potvrde o položenim ispitima državne mature, stupaju na snagu danom početka ljetnoga ispitnog roka državne mature u školskoj godini 2017./2018.

Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji propisuje se sadržaj i oblik svjedodžbi u školskim ustanovama, zatim sadržaj i oblik javnih isprava kojima se dokazuje završetak strukovnog obrazovanja i uvjerenja za stjecanje zdravstvenih kvalifikacija.

Detaljnije, Pravilnikom se propisuje:

a) sadržaj i oblik svjedodžbe, uvjerenja i potvrdnice te obrazac pedagoške dokumentacije i evidencije, uključujući i obrazac evidencije ustanova koje provode posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju,

b) sadržaj i oblik javnih isprava kojima se dokazuje da je završetkom strukovnoga obrazovanja polaznik stekao kvalifikaciju određene razine, obujma, profila i kvalitete,

c) sadržaj i oblik uvjerenja koje se izdaje polaznicima programa za stjecanje zdravstvenih kvalifikacija nakon završenoga dvogodišnjega općeobrazovnog dijela obrazovanja,

d) sadržaj i oblik dokumentacije i evidencije o obavljanju praktične nastave i vježbi kod poslodavca koje vode ustanove za strukovno obrazovanje.

Također, Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji propisuje da škole koje vode alternativne ili međunarodne programe dodatno vode pedagošku dokumentaciju i evidenciju sukladno standardima međunarodnog odnosno alternativnog programa koji provode na temelju rješenja Ministarstva nadležnog za obrazovanje (međunarodni ili alternativni program u školskoj ustanovi provodi se u skladu sa člankom 30. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).

Matična knjiga

Prema novom Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji, obrasci pedagoške dokumentacije i evidencije koje se obvezno vode u školskim ustanovama, ovise o vrsti škole. Stari Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (Narodne novine, broj 32/10, 50/11, 145/11, 85/12 i 104/13, u nastavku: Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi) razlikovao je Matičnu knjiga učenika (matica učenika), i Matičnu knjiga učenika u učeničkome domu.

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji razlikuje, ovisno o vrsti škole:
– osnovne škole (MATIČNA KNJIGA A),
– ustanove koje provode posebne programe obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju u sustavu osnovnog obrazovanja (MATIČNA KNJIGA B),
– osnovne glazbene i plesne škole (MATIČNA KNJIGA C),
– gimnazije (MATIČNA KNJIGA D),
– srednje strukovne škole, škole likovne i primijenjene umjetnosti te srednje plesne škole (MATIČNA KNJIGA E),
– program obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (MATIČNA KNJIGA F),
– srednje glazbene škole (MATIČNA KNJIGA G).

Razlika je i u dimenzijama Matične knjige pa se tako Matična knjiga vodi na obrascu (arku) veličine 29 cm x 40 cm i u pravilu sadrži 200 brojčano označenih stranica, a do sada je veličina bila 29,5x 42.

Također, promjena je i u odnosu na razrednu knjigu, pa tako uz svaku matičnu knjigu ide i razredna knjiga s pripadajućom oznakom. Razredna knjiga vodi se za razredni odjel i odgojno-obrazovnu skupinu i grafički se oblikuje za:
– razredne odjele od I. do IV. razreda osnovne škole (RAZREDNA KNJIGA A),
– razredne odjele od V. do VIII. razreda osnovne škole (RAZREDNA KNJIGA B),
– kombinirane razredne odjele, razredne odjele s produženim boravkom (od I. do IV. razreda) ili cjelodnevnom nastavom (od I. do VIII. razreda) u osnovnim školama (RAZREDNA KNJIGA K),
– odgojno-obrazovne skupine posebnoga programa (RAZREDNA KNJIGA O),
– razredne odjele u zdravstvenoj ustanovi (RAZREDNA KNJIGA Z),
– razredne odjele gimnazija, a prema potrebi razredne odjele plesnih škola i škola likovne i primijenjene umjetnosti (RAZREDNA KNJIGA G),
– razredne odjele strukovnih škola, ovisno o modelu i trajanju obrazovanja (RAZREDNA KNJIGA S),
– razredne odjele III./IV./V. razreda programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (RAZREDNA KNJIGA M).

Razredna knjiga je službena evidencija u koju se upisuju podaci o učenicima, učiteljima/nastavnicima i nastavnim predmetima/odgojno-obrazovnim područjima te o odgojno-obrazovnome radu i drugim aktivnostima u razrednom odjelu/odgojno-obrazovnoj skupini tijekom jedne školske godine. Razredna knjiga može se voditi u elektroničkom obliku, a one škole koje Razrednu knjigu vode u elektroničkom obliku nisu je obvezne voditi u pisanom obliku.

Knjige evidencije učenika

Novi Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji propisuje i Knjige evidencije učenika i razlikuje:

- Knjige evidencije učenika koji nastavljaju obrazovanje na višu razinu kvalifikacije (vodi je škola u kojoj učenik nastavlja obrazovanje na višu razinu)

- Knjiga evidencije učenika koji pohađaju nastavu vjeronauka izvan škole - Knjiga evidencije vodi se i čuva u prostorijama vjerske zajednice u kojoj se održava nastava vjeronauka. Vjerska zajednica dužna je školi u kojoj se učenik obrazuje, tijekom i na kraju odgojno-obrazovnog razdoblja, dostaviti podatke o postignućima učenika, kao i podatke o odgojno-obrazovnome radu, drugim aktivnostima i izostancima (članak 21. Pravilnika). Škola u kojoj se navedeni učenik redovito obrazuje ima pravo uvida u Knjigu evidencije.

- Knjiga evidencije učenika u nastavi materinskog jezika i kulture (Model C) - Knjiga evidencije vodi se i čuva u prostorijama škole u kojoj se održava nastava materinskoga jezika i kulture (Model C). Škola u kojoj se održava nastava materinskoga jezika i kulture (Model C) dužna je matičnoj školi u kojoj se učenik redovito obrazuje, tijekom i na kraju odgojno-obrazovnoga razdoblja, dostaviti podatke o postignućima učenika, kao i podatke o odgojno-obrazovnome radu, drugim aktivnostima i izostancima. Škola u kojoj se navedeni učenik redovito obrazuje ima pravo uvida u Knjigu evidencije.

Ispisnica iz školske ustanove

Novina u Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji je obrazac ispisnice (članak 30. Pravilnika) iz Školske ustanove. Ispisnica iz školske ustanove je dokument pomoću kojega se učenik ispisuje iz osnovne škole, srednje škole te učeničkoga doma. Ispisnica sadrži:

– naziv, sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) školske ustanove iz koje se učenik ispisuje,
– školsku godinu ispisa te razred i razredni odjel iz kojega se ispisuje,
– podatke o učeniku: ime i prezime; osobni identifikacijski broj (OIB); datum, mjesto i državu rođenja te državljanstvo; matični broj učenika iz Matične knjige,
– podatke o učenikovim roditeljima/skrbnicima: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresu,
– druge podatke (razlog ispisa, podaci o školi u koju se upisao, datum upisa u novu školu i dr.),
– izjavu i potpis roditelja/skrbnika kojima se potvrđuje ispis učenika iz školske ustanove,
– ime, prezime i potpis razrednika i ravnatelja te mjesto za pečat,
– mjesto i datum izdavanja ispisnice te klasifikacijsku oznaku (KLASA i URBROJ).

Učenička mapa i dosje učenika

Kao novina uvedena je i učenička mapa i dosje učenika. Učenička mapa je skup dokumenata: preslika određenih javnih isprava učenika, potvrda, izjava, prijavnica, upisnice, ispisnice i slično, koja se formira za svakog učenika razrednog odjela.

Dokumentaciju za učeničku mapu prikupljaju razrednici tijekom učenikova obrazovanja.

Dosje učenika u školi je dosje koji formiraju stručni suradnici za svakog učenika kojemu se pruža dodatna potpora u radu i on sadrži zdravstvenu i ostalu dokumentaciju sa specifičnim podacima o učeniku (članak 40. Pravilnika).

Svjedodžbe, potvrde i uvjerenja

Školske ustanove, na temelju javnih ovlasti, izdaju javne isprave: svjedodžbe, potvrde i uvjerenja. Svjedodžba je javna isprava koja se izdaje nakon završetka razreda osnovne i srednje škole (razredna svjedodžba), kao i na završetku srednje škole (svjedodžba o položenoj državnoj maturi i svjedodžba o završnome radu).

Svjedodžba osmoga razreda je isprava o završetku osnovne škole, svjedodžba o državnoj maturi je isprava o završetku programa gimnazije, a svjedodžba o završnome radu je isprava o završetku srednjeg obrazovanja u strukovnom ili umjetničkom programu.

Potvrde i uvjerenja su javne isprave koje školske ustanove ili druga nadležna javnopravna tijela izdaju temeljem službene evidencije koja se vodi o učeniku (članak 41. Pravilnika).

Javne isprave, koje se izdaju u školskim ustanovama, tiskaju se na obrascima od broja 1 do 9 i čine sastavni dio Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji (članak 48. Pravilnika).

Obrasci razrednih svjedodžbi, Svjedodžba o završnome radu te Uvjerenje o završenome dvogodišnjem općeobrazovnom programu za stjecanje zdravstvene kvalifikacije, ispisuju se iz informacijskoga sustava e-Matica u nadležnosti Ministarstva, a izdaje ih školska ustanova.

Svjedodžba o državnoj maturi i potvrde o položenim ispitima državne mature ispisuju se iz Središnjeg registra državne mature, a prema dosadašnjem Pravilniku o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava izdavao ih je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Jadranka Bando, dipl. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite