Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

20.6.2017

Novi Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

Na temelju članka 4. stavka 12. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ministar nadležan za rad donio je novi Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem koji je stupio na snagu 10. lipnja 2017.

Novim Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem uređeni su uvjeti i način obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje radi povećanja zapošljivosti radne snage kada te djelatnosti obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: Zavod), s tim da se djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem smatra i posredovanje za obavljanje poslova i usluga bez zasnivanja radnog odnosa. No, posredovanjem pri zapošljavanju, u smislu novog Pravilnika, ne smatra se oglašavanje ponuda i potražnje za obavljanje poslova i usluga putem tiska i elektroničkih medija, koju objavu zatraže tražitelji zaposlenja odnosno poslodavci bez poduzimanja drugih aktivnosti usmjerenih na spajanje ponude i potražnje.

Preuzimanje već objavljenih oglasa ponuda i potražnje za obavljanje poslova i usluga putem drugog tiska i elektroničkih medija, dozvoljeno je na način i u rokovima koji su uređeni pisanim sporazumom sklopljenim između oglašivača i oglašivača preuzimatelja, a kriterije i uvjete za sklapanje navedenog sporazuma o preuzimanju oglasa ponuda i potražnje za obavljanje poslova i usluga objavljenih od strane Zavoda utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

Ako u provedbi inspekcijskog nadzora središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu utvrdi da oglašivač preuzimatelj oglašava ponude i potražnje za obavljanje poslova i usluga koje su već objavljene putem drugog tiska i elektroničkih medija bez navedenog sporazuma, zabranit će takvo preuzimanje dok oglašivač i oglašivač preuzimatelj ne sklope sporazum.

Bitno je naglasiti da djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem mogu obavljati pravne osobe kao trgovačka društva, a fizičke osobe kao samostalnu djelatnost. To mogu činiti i strane fizičke i pravne osobe sa sjedištem u državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora.

Što se tiče posredovanja za rad učenika, te aktivnosti mogu obavljati srednjoškolske ustanove (srednje škole i učenički domovi prema posebnim propisima) i to za povremeni rad svojih redovitih učenika u zemlji, a iznimno i za redovite učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji, na temelju pisanog sporazuma koji su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad. O povremenom radu redovitog učenika sklapa se ugovor koji nosi naziv Ugovor o povremenom radu redovitog učenika (u nastavku: ugovor). Ugovor, u četiri primjerka, sklapaju maloljetni redoviti učenik uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelja posla, a uz posredovanje srednjoškolske ustanove. Novim Pravilnikom također su propisani i uvjeti rada za maloljetnog učenika.

Također, vrijedi spomenuti da srednjoškolske ustanove imaju pravo i dužnost zaštititi redovitog učenika kod potraživanja zarade za obavljeni rad, a nakon što naručitelj valjano potvrdi obavljanje rada, srednjoškolske ustanove solidarno s naručiteljem odgovaraju za obveze naručitelja prema redovitom učeniku.

Sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem odnosno sve srednjoškolske ustanove koje posreduju u radu učenika moraju se upisati u odgovarajuću evidenciju ministarstva nadležnog za rad.

Pravne i fizičke osobe obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem za tražitelje zaposlenja bez naknade te djeluju nepristrano u odnosu na tražitelje zaposlenja i poslodavce, a uslugu za obavljene djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem mogu naplatiti samo od poslodavca, s tim da cijene usluga moraju biti utvrđene u fiksnim iznosima i ne mogu se odrediti kao postotak od ugovorene plaće između poslodavca i radnika za kojeg su pravne i fizičke osobe posredovale.

Novim Pravilnikom propisana je i obveza pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem da vode evidenciju o osobama koje traže zaposlenje, poslodavcima koji traže zaposlenike, traženim radnicima i zaposlenim radnicima, a dokumentaciju o posredovanju i evidencije moraju čuvati na način i u rokovima utvrđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva s posebnim popisom roka i načina čuvanja Zavoda.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite