Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

26.9.2017

Način isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora u gotovu novcu i neoporezivi iznos(i)

U vezi načina isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora, konkretno mogućnosti isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora u gotovu novcu, u praksi su se nedavno pojavili određeni prijepori, zbog čega je Ministarstvo financija dalo svoje mišljenje. Pojašnjen je i utjecaj ovršnog postupka na mogućnost isplate regresa.

Naime, Ministarstvo financija dalo je pojašnjenje (Ministarstvo financija, mišljenje Klasa: 400-06/16-01/330 Urbroj: 513-05-02-17-8 od 4. srpnja 2017.) i tumačenje odredbi Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16, u nastavku: Zakon) i Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17, u nastavku: Pravilnik), odnosno tumačenje odredbi Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16 – Odluka USRH, u nastavku: OZ). Nakon objave mišljenja došlo je do promjene Ovršnog zakona, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17), međutim, te izmjene ne utječu na predmetnu tematiku.

Sukladno članku 9. stavak 1. točka 9. Zakona, primici do propisanih iznosa ne smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada, a odredbama članka 7. stavak 2. Pravilnika, među ostalim, propisano je da se neoporezivo mogu isplatiti i prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 2.500,00 kn godišnje.

Ako se prigodna nagrada isplaćuje radniku koji istovremeno radi kod dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju za koje se prigodna nagrada isplaćuje i/ili je tijekom poreznog razdoblja radnik imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istodobno, radnik je obvezan prije isplate prigodne nagrade svakom poslodavcu podnijeti pisanu izjavu u kojoj će navesti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca ostvario isplatu prigodne nagrade za to porezno razdoblje, u kojem iznosu, i je li po toj osnovi obračunan i uplaćen predujam poreza na dohodak. U slučaju da je prigodna nagrada već isplaćena u poreznom razdoblju, neoporezivom se može isplatiti samo razlika od propisanog iznosa (do 2.500,00 kn).

Članak 92. stavak 3. Pravilnika, među ostalim, propisuje da se u gotovu novcu mogu isplatiti primici na koje se, u skladu s člankom 9. Zakona, ne plaća porez na dohodak, kao što su primici po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka od nesamostalnog rada, odnosno plaće, do propisanih iznosa, te primici bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.

Ako bi iznos prigodne nagrade (regresa) u jednom dijelu bi oporeziv, oporezivi dio morao bi se isplatiti na račun (tekući ili žiro), a neoporezivi dio mogao bi se isplatiti u gotovu novcu. Prema navedenome, može se zaključiti da se prigodna nagrada (regres) može isplatiti gotovu novcu do 2.500,00 kn godišnje.

Na opisani način postupa se i u drugim slučajevima kada se isplaćuju primici iz članka 9. stavak 1. Zakona (jubilarne nagrade, otpremnine i sl.) koji su u cijelosti neoporezivi (isplaćuju se do iznosa propisanog čl. 7. Pravilnika) ili su u jednom dijelu neoporezivi (isplaćuje se iznos viši od iznosa propisanog čl. 7. Pravilnika) ili se isplaćuje primitak koji nije propisan odredbama toga članka i koji je u cijelosti podložan oporezivanju (npr. nagrade radnicima za navršenih pet godina radnog staža). U slučaju isplate koja je viša od neoporezivog iznosa, oporezivi dio mora se isplatiti na račun zaposlenika (tekući ili žiro), a neoporezivi mogao bi se (na zahtjev zaposlenika) isplatiti u gotovu novcu, sukladno odredbi članka 92. stavak 3. točka 5. Pravilnika.

Što se tiče regresa i odredbi Ovršnog zakona, bitno je naglasiti sljedeće:

Regres za korištenje godišnjeg odmora kao vrsta primanja nije obuhvaćen člankom 172. OZ-a (izuzeće od ovrhe) ili člankom 173. OZ-a (ograničenja ovrhe), zbog čega se navedeno primanje u cijelosti može iskoristiti za namirenje ovrhovoditelja.

Poslodavac je dužan samo iznose koji su izuzeti od ovrhe (čl. 172. i 173. OZ-a) uplatiti na poseban račun ovršenika.

U slučaju da poslodavac postupa po obavijesti Financijske agencije (FINA) u skladu s člankom 212. OZ-a i ne provodi ovrhu niti je vezan rješenjem o ovrsi te nije dužan plijeniti ovršenikova primanja (ovrhu provodi FINA), znanje poslodavca o provedbi ovrhe na novčanoj tražbini po računu nije zapreka poslodavcu da regres za korištenje godišnjeg odmora radniku isplati u gotovini isključivo na njegov zahtjev.

U slučaju do ovrhu provodi poslodavac na temelju rješenja o ovrsi kojim je ovrha određena samo (isključivo) na plaći (čl. 197. OZ-a) te se ovrha provodi samo na plaći, a ne i na drugom stalnom novčanom primanju (navedeno je u rješenju o ovrsi), poslodavac može regres za korištenje godišnjeg odmora radniku isplatiti u gotovini, isključivo na njegov zahtjev.

U slučaju da ovrhu provodi poslodavac temeljem rješenja o ovrsi kojim je ovrha određena rješenjem o ovrsi javnog bilježnika općenito na imovini (čl. 284. st. 2. OZ-a) ili rješenjem o ovrsi na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima (čl. 197. OZ-a) što podrazumijeva i plaću i regres za korištenje godišnjeg odmora (navedeno je u rješenju o ovrsi), ili poslodavac postupa u skladu s privatnom ispravom iz članka 202. OZ-a koja ima pravni učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi, a kojom je dužnik dao suglasnost za zapljenu plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja (osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe), poslodavac je dužan regres za korištenje godišnjeg odmora isplatiti na račun kojeg je ovrhovoditelj naveo u rješenju o ovrsi tj. poslodavcu je zabranjeno radniku isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora u gotovini.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite