Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

20.11.2017

Upravni spor – glavne razlike u odnosu na upravni postupak i parnični postupak

Raščlanjene su ključne razlike između upravnog spora, s jedne strane, te upravnog postupka, odnosno parničnog postupka, s druge strane.

Upravni spor specifična je vrsta pravnog postupka, koja se ne može do kraja usporediti ni s upravnim postupkom (na koji se vremenski nastavlja), ni s drugim vrstama sudskih postupaka (uključujući parnični, dio čijih instituta se podredno primjenjuje u upravnom sporu).

Za razliku od upravnog postupka, upravni spor je sudski postupak, ne može biti pokrenut po službenoj dužnosti (niti u tom smislu sud ima ovlasti instancijskog tijela u upravnom postupku u pogledu pokretanja postupka po izvanrednim pravnim lijekovima), a ne može biti ni nastavljen u slučaju povlačenja tužbe. Pored toga, upravni spor nužno je višestranački - u svakome upravnom sporu postoje barem tužitelj i tuženik, a ponekad i više tužitelja te jedna ili više zainteresiranih osoba, pri čemu stranke imaju međusobno ravnopravan položaj, za razliku od nadređenog položaja javnopravnog tijela u upravnom postupku.

Upravni spor čini komplementarnu cjelinu s upravnim postupkom (osim u vrlo rijetkim slučajevima kada je spor vezan uz zaštitu od postupanja pružatelja javnopravnih usluga – članak 157.-158. Zakona o općem upravnom postupku – ZUP, vezano uz članak 3. stavak 1. točku 2. Zakona o upravnim sporovima - ZUS), ali upravni spor nije nastavak upravnog postupka. Pored toga, u upravnom sporu, za razliku od upravnog postupka, predmet ne mora biti definitivno riješen, već sudskom presudom može biti vraćen nadležnome javnopravnom tijelu na ponovni postupak.

U odnosu na parnični postupak, sljedeće su glavne razlike.

Upravni spor ne vodi se između dviju privatnopravnih stranaka odnosno stranaka koje nastupaju u privatnopravnom svojstvu (svojstvo tuženika u upravnom sporu uvijek slijedi iz njegovih javnopravnih ovlasti), a javnopravni kontekst naglašen je i normiranjem cilja upravnog spora (čl. 2. st. 2. ZUS-a), koji je dvojak: osigurati (1) zakonitost (u smislu objektivne zakonitosti), te (2) sudsku zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka povrijeđenih pojedinačnim odlukama ili postupanjem javnopravnih tijela. Navedena dvojakost među razlozima je veće razine oficioznih ovlasti upravnog u odnosu na parnični sud.

Upravni spor ima zasebno konstitucionalno utemeljenje – odredbu članka 19. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, kojom je zajamčena sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti. Spomenuto predstavlja oblik propisane uzajamne provjere nositelja vlasti (ovdje: provjere izvršno-upravne vlasti od strane sudbene vlasti), kao elementa načela diobe vlasti (čl. 4. Ustava), te ima šire implikacije u konstrukciji i funkcioniranju demokratske države.

Odlučivanje o upravnoj stvari, uključujući dokazni postupak, ne započinje u sudskom postupku (ovdje: upravnom sporu), nego je već provedeno (ili je trebalo biti provedeno) u upravnom postupku, dok se u upravnom sporu ocjenjuje zakonitost pritom donesene odluke, odnosno propuštanja donošenja odluke.

I u odnosu na parnicu postoji razlika koja se sastoji u tome da u upravnom sporu sud ne mora definitivno odlučiti o predmetu stvari (bilo odbijanjem tužbenog zahtjeva – što ima učinak potvrde osporavanoga upravnog akta, bilo donošenjem anulacijske presude u meritornoj/reformacijskoj varijanti), već ima i ovlast poništavanja osporavane pojedinačne odluke i vraćanja predmeta tuženiku ili prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak (anulacijska presuda u kasacijskoj inačici).

Dodajmo i da je vremenska dimenzija odlučnog stanja stvari u znatnom dijelu različita u odnosu na parnični postupak. Naime, upravni sudovi ocjenjuju zakonitost rada javnopravnih tijela u segmentu rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku, te ostalih upravnih postupanja u odnosu na koje se sudska zaštita ostvaruje u upravnom sporu, prema materijalnom pravu važećem u vrijeme donošenja pojedinačne odluke čija se zakonitost ocjenjuje, te – u pravilu (tj. uz rijetke iznimke, razvijene primarno kroz ustavnosudsku praksu) – prema činjenicama postojećima u vrijeme donošenja osporavane odluke, ili u vrijeme koje kao referentno za utvrđivanja stanja stvari proizlazi iz posebnih propisa.

Spomenuto referentno razdoblje tijekom trajanja upravnog postupka utvrđuje se ovisno o prirodi upravne stvari i normativnom okviru mjerodavnom za rješavanje odnosne vrste stvari (npr. prema stanju na dan podnošenja zahtjeva, provedbe nadzora ili neke druge radnje u postupku, donošenja prvostupanjskoga ili drugostupanjskog rješenja i sl.), pri čemu najkasnije razdoblje postojanja odlučnih činjenica u odnosu na koje razdoblje se ocjenjuje zakonitost pojedine vrste upravnog akta može biti dan donošenja (eventualno i dan otpreme) drugostupanjskog rješenja, odnosno prvostupanjskog rješenja u jednostupanjskim postupcima.

dr. sc. Alen Rajko


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2018

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite