Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

24.8.2018

Novi Zakon o šumama

Novim Zakonom o šumama (Narodne novine br. 68/18) uređuje se sustav i način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima na načelima održivoga gospodarenja, ekonomske i ekološke prihvatljivosti te socijalne odgovornosti. Zakon je stupio na snagu 4. kolovoza 2018.

Općim odredbama Zakona o šumama uređuju se načela prema kojima Vlada Republike Hrvatske upravlja šumama i šumskim zemljištima u interesu Republike Hrvatske: načelo javnosti, načelo predvidljivosti, načelo učinkovitosti i načelo odgovornosti - što se sve zasniva na načelu održivog gospodarenja prirodnim resursom.

Načelom održivog gospodarenja, kao temeljnim načelom za šume i šumska zemljišta te njegovom primjenom ostvaruje se:

- održivo gospodarenje šumama i višenamjenska uloga šuma, pri čemu se mnogobrojne robe i usluge isporučuju odnosno pružaju na uravnotežen način te se osigurava zaštita šuma

- učinkovito korištenje resursa, pri čemu se optimizira doprinos šuma, sektora šumarstva i sa šumom povezanih sektora ruralnom razvoju, rastu i otvaranju radnih mjesta

- odgovornost za šume na globalnoj razini, pri čemu se promiču održiva proizvodnja i potrošnja šumskih proizvoda, stvara se dugoročni zakonski okvir za ostvarenje optimalne mjere između gospodarenja šumama s jedne strane i zaštite šuma s druge strane, a sve usmjereno prema ruralnom razvoju kao strateškoj potrebi s obzirom na demografska kretanja.

Zakonom se ustanovljuje Registar šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske koji će se voditi u elektroničkom obliku kao objedinjeni sustav upisnika i registara podataka. Registar omogućuje, u vezi provedbe uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva (sustav sljedivosti drva i proizvoda od drva) sukladno Zakonu o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva (Narodne novine, br. 25/18), preko upisnika doznake bolju kontrolu sljedivosti, što se nadovezuje na načelo održivog gospodarenja u smislu nadzora nad ostvarenjem doprinosa šuma, sektora šumarstva i sa šumom povezanih sektora ruralnom razvoju, rastu i otvaranju radnih mjesta.

Određivanjem jedinstvene definicije šumoposjednika kao i podjelom privatnih šumoposjednika prema veličini posjeda, želi se postići kvalitetnije normiranje prava i obveza šumoposjednika u cjelini te ih se želi osloboditi određenih troškova da bi se omogućio njihov opstanak i zaštitili mali šumski posjedi.

Šumoposjednikom se smatra svaka pravna ili fizička osoba koja kao vlasnik i/ili posjednik gospodari šumom i/ili šumskim zemljištem. Sukladno tome, šumoposjednici su:

- javni - pravne osobe koja su ovlaštene za gospodarenje šumom i/ili šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

- pravne osobe sa statusom javne ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska i njezine znanstveno-nastavne sastavnice koje svoju znanstveno-nastavnu djelatnost i znanstveno-istraživački rad obavljaju iz područja šumarstva

- privatni - pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici šume i/ili šumskog zemljišta te posjednici na temelju pravnog posla, koji će prema površini šume i šumskog zemljišta moći biti: mali šumoposjednik s površinom šuma i/ ili šumskog zemljišta do 20 ha, srednji šumoposjednik s površinom šuma i/ili šumskog zemljišta većom od 20 ha, a manjom od 300 ha te veliki šumoposjednik s površinom šuma i/ili šumskog zemljišta većom od 300 ha.

Imovinsko-pravni odnosi raspolaganja šumama i šumskim zemljištima

Kod raspolaganja šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, postupci raspolaganja uređeni su i usklađeni s temeljnim propisima iz područja raspolaganja i upravljanja državnom imovinom, strateških investicijskih projekata, zaštite okoliša i prirode te iz prostornog uređenja tako da je davanje mišljenja na prostorne planove preduvjet za izdvajanje šuma i šumskih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su prostornim planom u obuhvatu građevinskog područja i/ili izdvojenog građevinskog područja. Ujedno je objedinjen postupak osnivanja prava služnosti i prava građenja na šumama i šumskim zemljištima čime bi administrativni postupci trebali znatno pojeftiniti i ubrzati se u svrhu izgradnje infrastrukture kao i za druge projekte.

Kod raspolaganja uređuje se i postupak izdvajanja pojedinog šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje je po načinu uporabe u katastru opisano kao: oranica, vrt, livada, pašnjak, voćnjak, maslinik, vinograd, trstik i močvara, iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske, i to u svrhu poljoprivredne uporabe te postupak uključivanja pojedinog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje neće biti privedeno poljoprivrednoj proizvodnji, u šumskogospodarsko područje, što omogućava da se kontinuirano provode postupci uređivanja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na način da se pojedina zemljišta privode stvarnim stanjima na terenu odnosno uporabi za koju ima interesa da se i ostvari, sve uz suglasnost stručnjaka šumarske i agronomske struke.

Šume i šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je prostornim planom u obuhvatu građevinskog područja i/ili izdvojenog građevinskog područja, može se izdvojiti iz šumsko-gospodarskog područja RH, pod uvjetom da nadležno Ministarstvo da pozitivno mišljenje na prostorne planove.

Naknada za općekorisne funkcije šuma zadržana je u visini 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka pravnih i fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dobit te fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna.

Započeti postupci i privremeno postupanje

Upravni i drugi postupci započeti prema odredbama prijašnjeg Zakona o šumama (Narodne novine, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) dovršit će se prema odredbama toga Zakona i njegovih provedbenih propisa. Iznimno od navedenog, postupci uplate i povrata naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za razdoblje do uključivo 2013. godine, u korist ili na teret posebnog računa javnog šumoposjednika (društva Hrvatske šume d.o.o.), izvršit će se sukladno odredbama Zakona o šumama (Narodne novine, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/15, 68/12 i 148/13) i Pravilnika o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Narodne novine, br. 84/10 i 39/12).

Ugovori o zakupu koji su sklopljeni sukladno odredbama prijašnjeg Zakona o šumama, Uredbe o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 108/06 i 73/09) i Uredbe o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 76/14) do stupanja na snagu novog Zakona o šumama, a koji su na snazi, uskladit će se u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu novog zakona.

Poslove licenciranja osoba za izvođenje šumarskih radova, izdavanja čekića i teretnih listova (popratnica), provođenja stručnih ispita za ovlaštene inženjere, priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija te vođenje imenika ovlaštenih inženjera obavljat će Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije kao javnu ovlast.

Alan Vajda, mag. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite