Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

25.7.2019

Zakonska obveza vođenja registra udruga i stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Ovim tekstom prikazujemo zakonsku obvezu vođenja registra udruga i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske, te registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 5/15.).

I. Uvod

Člankom 22. stavkom 5. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14.) propisana je obveza Ministarstva uprave Republike Hrvatske da donesene Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj. Tim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj registra udruga i registra stranih udruga, zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, zahtjeva za upis promjena u registar udruga i registar stranih udruga, sadržaj izvatka iz registra udruga i registra stranih udruga, razvrstavanje udruga, način podnošenja zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga te način upisa i vođenja registra udruga i registra stranih udruga, zbirki isprava, prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

II. Registar udruga Republike Hrvatske

Udruge se upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske koji se vodi u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge na teritoriju Republike Hrvatske.

Registar udruga vode uredi državne uprave u županijama, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave, gdje se upisuje udruge i to prema sjedištu pojedine udruge.

III. Kriteriji razvrstavanja udruga

Udruge se u registru udruga u Republici Hrvatskoj razvrstavaju prema:

a) obliku udruživanja,

b) ciljanim skupinama

c) djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi propisani Statutom udruge.

Stoga se u registru udruga prema obliku udruživanja one razvrstavaju na:

a) udruge,

b) ustrojstveni oblik udruge s pravnom osobnošću (podružnice, ogranci, klubovi i slično),

c) savez udruga.

IV. Sadržaj registra udruga

S obzirom da se udruge upisuju u Registar udruga, za svaku udrugu se upisuju sljedeći podaci: 1) registarski broj, 2) OIB udruge, 3) oblik udruživanja, 4) datum upisa (datum izvršnosti rješenja o upisu), 5) datum održavanja osnivačke skupštine, 6) datum donošenja odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga, 7) statut i datum donošenja statuta, 8) naziv, 9) skraćeni naziv, ako je utvrđen statutom udruge, 10) sjedište (mjesto, ulica i broj), 11) ciljana skupina, 12) područje djelovanja sukladno ciljevima, 13) ciljevi udruge, 14) djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi, 15) gospodarske djelatnosti, ako su propisane statutom, 16) osobna imena i svojstvo osoba ovlaštenih za zastupanje (OIB) i trajanje mandata, 17) osobno ime ili naziv likvidatora udruge (OIB), prebivalište ili adresa sjedišta, 18) datum izborne skupštine, 19) datum i rok održavanja redovne skupštine.

V. Promjene u registru udruga

Međutim, što se tiče statusnih promjena u poslovanju udruga, u registar udruga se za svaku udrugu, upisuju podaci koji se odnose na promjene: 1) statuta, 2) naziva (naziva na stranom jeziku), 3) skraćenog naziva (skraćenog naziva na stranom jeziku), 4) sjedišta i adrese sjedišta, 5) ciljane skupine, 6) područja djelovanja sukladno ciljevima udruge, 7) ciljeva udruge, 8) djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi, 9) gospodarskih djelatnosti, ako su propisane statutom, 10) izbora osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata, 11) izbora i opoziva likvidatora i 12) datuma izvršnosti rješenja o upisu promjene.

S obzirom da se u registar udruga upisuju i podaci o prestanku postojanja udruge, likvidaciji i stečaju udruge razlikujemo slijedeće pravne situacije:

a) u slučaju prestanka postojanja udruge upisuju se razlozi za prestanak djelovanja: odluka skupštine o prestanku udruge, pripajanje, spajanje i podjela (statusne promjene), protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge, pokretanje stečajnog postupka, smanjenje broja članova ispod potrebnog broja za osnivanje udruge.

b) u slučaju likvidacije u registar udruga upisuje se: rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju postupka likvidacije, promjena naziva udruge obzirom na oznaku »u likvidaciji«, datum obavijesti likvidatora sudu o pokretanju stečajnog postupka, rješenje o brisanju.

c) u slučaju stečaja u registar udruga upisuju se: pokretanje stečaja i brisanje udruge iz registra udruga.

d) u slučaju prestanka postojanja udruge po skraćenom postupku u registar udruga upisuju se: rješenje o brisanju, upis osobnih imena i prebivališta članova tijela udruge uz njihov OIB, s naznakom solidarne odgovornosti za obveze udruge.

VI. Registarski broj udruge

Registarski broj udruge predstavlja broj koji se svakoj udruzi dodjeljuje pri upisu u Registar udruga pri nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba za poslove opće uprave, s time da se pojedinoj udruzi može odrediti samo jedan registarski broj koji se ne mijenja i koji se po prestanku postojanja udruge ne može odrediti nekoj drugoj udruzi.

VII. Postupak upisa udruga u registar udruga

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge, u ime osnivača, podnosi prema sjedištu udruge nadležnom uredu u županiji ili uredu grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave, zahtjev za upis u registar udruga.

VIII. Ustrojstveni oblici udruga u Republici Hrvatskoj

Ustrojstveni oblici udruge, koji imaju pravnu osobnost utvrđenu statutom udruge, podnose zahtjev za upis u registar udruga uz koji se prilažu dokazi koji su sastavni dio zahtjeva za upis u registar udruga, kao i odluka ovlaštenog tijela udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik koji se upisuje u registar udruga.

IX. Postupak upisa promjena u registar udruga

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nadležnom uredu podnijeti prijavu promjene: statuta, naziva (naziva na stranom jeziku), skraćenog naziva (skraćenog naziva na stranom jeziku), sjedišta i adrese sjedišta, ciljeva, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskih djelatnosti, ako su propisane statutom, osobe ovlaštene za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata, izbora i opoziva likvidatora i prestanka postojanja udruge.

X. Izvadak iz registra udruga

Ured državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave, na zahtjev svake zainteresirane osobe, izdaje izvadak iz registra udruga, neovisno o sjedištu udruge i to u obliku računalnog ispisa.

Izvadak iz registra udruga sadrži podatak o nazivu, skraćenom nazivu na stranom jeziku udruge i teritorij na kojem udruga djeluje, ako su utvrđeni statutom udruge, te ako su upisani u registar udruga, s time da navedeni izvadak ovjerava ovlaštena osoba svojim potpisom i pečatom.

XI. Registar stranih udruga

Strane udruge se upisuju u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj koji se vodi u elektroničkom obliku jedinstveno za sve strane udruge u Republici Hrvatskoj pri nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave i to prema sjedištu strane udruge u Republici Hrvatskoj.

XII. Podnošenje zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga

Što se tiče podnošenja zahtjeva za upis u registar udruga, odnosno registar stranih udruga, obrasci zahtjeva za upis i obrasci zahtjeva za upis promjena u registar udruga i registar stranih udruga, podnose se u dva primjerka i moraju biti usklađeni s odredbama statuta, odnosno odlukama nadležnih tijela udruge ili strane udruge.

Ujedno ističemo da su oba registra i to Registar udruga i Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj javni, a pravo uvida u zbirke isprava ima svaka osoba koja dokaže postojanje svojeg pravnog interesa.

Podaci upisani u registre te statut udruge i izvod iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge predstavljaju su javan podatak te se objavljuju na mrežnoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za opću upravu zajedno sa poveznicom na javno objavljene podatke iz Registra neprofitnih organizacija.

XIII. Rokovi čuvanja zbirki isprava

Zbirke isprava propisane odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske, te registra stranih udruga smatraju se ispravama trajne vrijednosti, te je ovlaštena osoba zadužena za vođenje registra udruga i registra stranih udruga dužna čuvati zbirke isprava na način da se zaštite od zloporabe, oštećenja ili uništenja, time da je Ministarstvo uprave dužno osigurati sigurnosnu kopiju registra udruga i registra stranih udruga u elektroničkom obliku, kopiranjem na prijenosni informatički medij ili na drugi prikladan način.

Alan Vajda, mag. iur.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite