Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

16.10.2009

Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Važnost Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja očituje se u tome što ovlašteni arhitekt koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, te poslove može započeti obavljati samo ako ima suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja.
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, koji je donesen na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, na snagu je stupio 8. listopada 2009.

1. Uvjeti za davanje suglasnosti

Prema Pravilniku postoje tri vrste suglasnosti:

- suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta dokumenata prostornog uređenja i nacrta izvješća o stanju u prostoru te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem dokumenata prostornog uređenja (daje se samo pravnoj osobi - uvjeti za takvu suglasnost propisani su člankom 2.),

- suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta provedbenih dokumenata prostornog uređenja (detaljnih planova uređenja i urbanističkih planova uređenja) i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem provedbenih dokumenata prostornog uređenja (koja se daje pravnoj osobi - uvjeti za nju propisani su člankom 3.),

- suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta provedbenih dokumenata prostornog uređenja (detaljnih planova uređenja i urbanističkih planova uređenja) i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem provedbenih dokumenata prostornog uređenja (koja se daje fizičkoj osobi – ovlaštenom arhitektu – uvjeti za takvu suglasnost propisani su člankom 4.).

2. Zahtjev za davanje suglasnosti

Zahtjevu za davanje suglasnosti podnositelj zahtjeva prilaže dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to:

- za ovlaštenog arhitekta (članak 5.): fotokopiju rješenja o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata, fotokopiju radne knjižice, fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, popis prostornih planova u čijoj je izradi sudjelovao iz kojega je vidljivo svojstvo u kojemu je sudjelovao (koordinator, odnosno voditelj i dr.) s dokazom o tome,

- za druge zaposlenike:  fotokopiju diplome,  fotokopiju radne knjižice i  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za osobu iz članka 2. podstavka 2. Pravilnika.

3. Sadržaj suglasnosti

Suglasnost, ako su ispunjeni svi uvjeti za njezino izdavanje, obavezno sadržava:

– naziv Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

– klasu, urudžbeni broj i datum suglasnosti

– temelj davanja suglasnosti

– tvrtku odnosno ime, prezime i adresu osobe kojoj se suglasnost daje

– stručne poslove prostornog uređenja za obavljanje kojih se suglasnost daje

– ime i prezime ovlaštenog arhitekta (ili više njih) za kojeg je utvrđeno da ispunjava uvjete iz članka 2. podstavka 1., članka 3., odnosno članka 4. Pravilnika

– ime i prezime osoba za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete iz članka 2. podstavka 2. i 3. Pravilnika

– potpis osobe ovlaštene za davanje suglasnosti i pečat Ministarstva.

4. Evidencija suglasnosti

O danim suglasnostima vodi se evidencija, koju vodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Osoba koja ima suglasnost dužna je Ministarstvu dostaviti obavijest i dokumentaciju o promjeni uvjeta iz članka 2., 3., odnosno 4. Pravilnika, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Zanimljivo je da se podaci o osobama kojima je dana i oduzeta suglasnost objavljuju na web-stranicama Ministarstva.

5. Prijelazni režim

Članci 8. i 9. Pravilnika predstavljaju prijelazne odredbe, kojima je uređeno priznavanje stručnog ispita za obavljanje poslova u graditeljstvu položenog do 1. listopada 2005., odnosno stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova prostornog i urbanističkog planiranja, položenog prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (NN 82/05).

Nadalje, člankom 9. Pravilnika propisana je pravna sudbina pravnih osoba registriranih za obavljanje poslova prostornog uređenja i ovlaštenog arhitekta koji samostalno obavlja te poslove, a koji su dobili suglasnost prema ranije važećem Pravilniku.

Takve pravne osobe i ovlašteni arhitekti mogu nastaviti raditi i temeljem ovog novog Pravilnika, a oni od njih koji su dobili suglasnost za izradu nacrta detaljnih planova uređenja i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem detaljnih planova uređenja ili su u pogledu mogućnosti nastavka rada izjednačeni s tim osobama, mogu obavljati poslove iz članka 3. i 4. Pravilnika.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite