Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

6.10.2010

Novine u reguliranju rada maloljetnika

Donošenjem novog Zakona o radu utvrđena je i obveza na donošenje određenog broja pravilnika radi provedbe njegovih normi. Krajem svibnja ove godine nadležni ministar donio je, uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik i Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati.

Osim novina u načinu rada maloljetnika, koje proizlaze iz novih Pravilnika, određene novine na tom području unesene su i u sam Zakon o radu, koji je usklađen, između ostalog, i s Direktivom Vijeća 94/33/EZ od 22. lipnja 1994., o zaštiti mladih ljudi na radu. Oba Pravilnika stupila su na snagu 29. svibnja 2010.

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

Navedenim Pravilnikom se, radi zaštite maloljetnika od posebnih opasnosti za njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj, utvrđuju poslovi na kojima se, zbog nedostatka iskustva prilikom obavljanja poslova, zbog nedostatka svijesti o postojećim ili mogućim opasnostima prilikom obavljanja poslova ili činjenice da još uvijek nije u potpunosti zreo, ne smije zaposliti maloljetnik.

Popis poslova na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik, a zbog zaštite od posebnih opasnosti, određeni su člankom 2. Pravilnika, s time da su poslovi, koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada, i svi oni poslovi koji uključuju ili bi mogli uključivati posebne opasnosti za maloljetnika zbog rada uz štetno izlaganje fizikalnim, biološkim i kemijskim agensima utvrđenim Prilogom 1. Pravilnika, kao i zbog obavljanja postupaka i rada utvrđenih Prilogom 2. Pravilnika.

U odnosu na bivše uređenje, navedeni Prilozi istovjetni su onima iz Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti malodobnik i o poslovima na kojima može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, osim što je kao opasnost kod kemijskih agensa sada dodano „može izazvati rak ako se udiše (R 49)“.

Kao i do sada, a radi zaštite ćudoređa, maloljetnika se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima, noćnim klubovima i sličnim poslovima koji potencijalno mogu ugroziti ćudoređe maloljetnika.

Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnosti u kojima smije sudjelovati

Navedenim se Pravilnikom radi zaštite zdravlja, sigurnosti i razvoja, utvrđuju poslovi na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova, te način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i druga pitanja važna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika. Također, po prvi puta Pravilnikom se definiraju aktivnosti u kojima, uz prethodno odobrenje inspektora rada, smije uz naplatu sudjelovati osoba mlađa od petnaest godina ili osoba s petnaest i starija od petnaest, a mlađa od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje.

A) Poslovi na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova

Kao i do sada, maloljetnik može, osim na poslovima na kojima se sukladno posebnom propisu ne smije zaposliti, raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova. Zdravstvena sposobnost utvrđuje se zdravstvenim pregledom prije početka rada te tijekom rada, najkasnije protekom godine dana rada maloljetnika, a i prije isteka toga roka kada to ocijeni izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili nadležni specijalist medicine rada ili kada to zatraži maloljetnik, odnosno njegov zakonski zastupnik. Do sada se zdravstvena sposobnost utvrđivala najkasnije svakih 6 mjeseci.

Člankom 3. Pravilnika propisano je da se zdravstveni pregled maloljetnika obavlja na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1), a koja sadržava podatke o poslu na kojemu će maloljetnik raditi ili radi, trajanju posla te opasnostima i štetnostima kojima tijekom posla maloljetnik može biti izložen.

Zdravstveni pregled za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika obavlja se prema doktrini i kriterijima medicine rada, a sadržaj toga pregleda određuje nadležni specijalist medicine rada, ovisno o poslovima koje maloljetnik obavlja. Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda izdaje se svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika za obavljanje određenih poslova (Obrazac MA-2).

Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika izdaje zdravstvena ustanova koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatna ordinacija medicine rada ili trgovačko društvo koje u svom sastavu ima djelatnost medicine rada i s poslodavcem ima ugovor za obavljanje specifične zdravstvene zaštite sukladno posebnom propisu. U svjedodžbi se naročito navodi na kojim poslovima maloljetnik može raditi kao i rok za ponovnu provjeru zdravstvene sposobnosti (članak 4. Pravilnika).

Člankom 5. Pravilnika detaljno se uređuje pravo maloljetnika odnosno poslodavca na žalbu na ocjenu zdravstvene sposobnosti.

B) Aktivnosti u kojima maloljetnik smije sudjelovati uz prethodno odobrenje inspektora rada

Kao potpuna novina u podzakonskom aktu koji regulira rad maloljetnika, uvedeno je poglavlje o aktivnostima u kojima uz prethodno odobrenje inspektora rada smije uz naknadu sudjelovati osoba mlađa od petnaest godina ili osoba s petnaest i starija od petnaest, a mlađa od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje. Ta novina je također posljedica usklađivanja s Direktivom Vijeća 94/33/EZ.

Stoga je sada Pravilnikom propisano da navedeni maloljetnici smiju uz prethodno odobrenje inspektora rada uz naplatu sudjelovati u snimanju filmova, pripremanju i izvođenju umjetničkih, scenskih ili drugih sličnih djela, na način, u opsegu i na poslovima koji ne ugrožavaju njihovo zdravlje, sigurnost, ćudoređe, školovanje ili razvoj. Odobrenje inspektor rada izdaje na temelju zahtjeva zakonskog zastupnika maloljetnika, a primjerak istoga dostavlja i nadležnom centru za socijalnu skrb. Taj zahtjev zakonski zastupnik maloljetnika podnosi u roku petnaest dana prije početka sudjelovanja maloljetnika u aktivnostima, a inspektor rada dužan ga je riješiti u roku osam dana od dostave zahtjeva (članak 7.).

Također, Pravilnikom je propisano da ukupno razdoblje trajanja aktivnosti te odmori za vrijeme trajanja tih aktivnosti ne smiju ugrožavati zdravlje, ćudoređe, školovanje ili razvoj maloljetnika te ne smiju biti nepovoljniji od prava koja su u propisima o radu za maloljetnike propisana odgovarajućim odredbama o radnom vremenu, stanci, dnevnom i tjednom odmoru.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite