Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

26.10.2010

Prava vlasnika nekretnina u blizini odlagališta otpada

Zakonom o otpadu propisano je da vlasnik zakonito izgrađene stambene i stambeno-poslovne građevine, koja se nalazi na udaljenosti do 500 metara od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada, ima pravo na novčanu naknadu zbog umanjenja vrijednosti nekretnine.

Pravo na naknadu bilo je ustanovljeno i prijašnjim Zakonom o otpadu iz 1995. (NN, broj 34/95), sukladno kojem je pravo na naknadu imao vlasnik nekretnine u čijoj su se neposrednoj blizini nalazile građevine namijenjene skladištenju, obrađivanju ili odlaganju otpada.

Zakonom o otpadu donesenim 2004. preciznije su utvrđeni kriteriji prema kojima osobe, ovlaštenici prava na naknadu, stječu navedeno pravo. Postupak i način određivanja naknade vlasnicima takvih nekretnina, propisan je Pravilnikom o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave, koji je na snazi 6. lipnja 2006.

Ovlaštenici naknade

Pravo na naknadu umanjene tržišne vrijednosti nekretnine ima vlasnik stambene ili stambeno-poslovne građevine koja se nalazi na udaljenosti do 500 metara od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada. Vlasnik ostvaruje pravo na naknadu ako je nekretninu stekao prije početka gradnje, odnosno sanacije ili rekonstrukcije građevine namijenjene zbrinjavanju otpada, te ako je nekretnina zakonito sagrađena.

Visina naknade

Prema članku 5. Pravilnika, vlasnik ima pravo na razliku između tržišne vrijednosti nekretnine i umanjene vrijednosti nekretnine. Razlika se izračunava tako da se tržišna vrijednost nekretnine pomnoži sa koeficijentom umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine koji iznosi 0,15. Obveznik plaćanja naknade je vlasnik ili nositelj drugih stvarnih prava na građevini namijenjenoj zbrinjavanju otpada (članak 24. stavak 2. Zakona o otpadu).

Propisana odredba u suglasju je i s odredbom članka 15. Zakona o zaštiti okoliša kojim je propisano da onečišćivač snosi troškove nastale onečišćavanjem okoliša te troškove poduzimanja mjera prevencije od onečišćivanja okoliša, bez obzira na to jesu li ti troškovi nastali kao rezultat propisane odgovornosti za onečišćavanje okoliša, odnosno ispuštanjem emisija u okoliš ili kao naknade utvrđene odgovarajućim financijskim instrumentima.

Međusobne odnose s vlasnikom nekretnine jedinica lokalne samouprave uređuje ugovorom. Razlika utvrđena između tržišne vrijednosti i umanjene vrijednosti nekretnine isplaćuje se tijekom pet godina u tromjesečnim obrocima kojima se dodaje kamata po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke, računajući od dana dospijeća prvog obroka. Prvi obrok dospijeva na naplatu dva mjeseca nakon zaključenja ugovora.

U slučaju spora koji mogu nastati u provedbi odredbi Pravilnika odlučuje sud. Sukladno članku 6. stavak 4. Pravilnika, pravo na razliku između tržišne vrijednosti nekretnine i umanjene vrijednosti nekretnine vlasnik nekretnine može ostvariti samo jedan put.

Zahtjev za naknadu

Vlasnik nekretnine dužan je uz zahtjev za naknadu dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje pravni osnov potraživanja umanjene vrijednosti nekretnine. Nastavno, ovlaštenik prava na isplatu naknade prilaže:

- dokaz o vlasništvu nekretnine,

- dokaz da je građevina zakonito izgrađena,

- dokaz da je nekretninu stekao prije početka gradnje odnosno sanacije ili rekonstukcije građevine namijenjene zbrinjavanju otpada, i

- dokaz da se nekretnina nalazi na udaljenosti do 500 m od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada.

Uvidom u sadržaj javne objave - poziva tijela lokalne samouprave razvidno je da iste od vlasnika traže i dokazivanje činjenice da nekretnina predstavlja stambeno ili stambeno–poslovni objekt (rješenje o komunalnoj naknadi, prijava prebivališta, rješenje nadležnog javnopravnog tijela o obavljanju djelatnosti i sl.). Pravilnik ne predviđa obeštećenje vlasnicima zbog umanjene tržišne vrijednosti zemljišta, koje bez obzira ima li poljoprivrednu ili građevinsku namjenu gubi na svojoj stvarnoj vrijednosti.

Odluka o utvrđivanju naknade vlasnicima nekretnine u zoni utjecaja otpada

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o utvrđivanju naknade vlasnicima nekretnine u zoni utjecaja otpada. Odlukom se utvrđuje iznos naknade za namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnina koje se nalaze u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada, odnosno građevine za zbrinjavanje otpada, način uplate i isplate naknade vlasnicima nekretnina, te granice područja zone utjecaja odlagališta komunalnog otpada.

Nadalje, odlukom se preciznije utvrđuju mjerila, postupak i način utvrđivanja naknade koju nositelj stvarnog prava na građevini namijenjenoj zbrinjavanju otpada plaća općini ili gradu.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za gospodarenje okolišem, dalo je mišljenje KLASA: 351-02/09-04/16, URBROJ: 531-08-3-1-2-09-2, od 21. svibnja 2009., (povodom upita Grada Čakovca), prema kojemu je grad ovlašten donijeti odluku o isplati naknade i onim vlasnicima stambenih ili stambeno-poslovnih građevina koje se nalaze izvan obveznih 500 metara od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada i trpe štetne utjecaje.

Rokovi za podnošenje zahtjeva na umanjenu vrijednost nekretnine

Prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika propisan je rok od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika (6. lipnja 2006.), odnosno od izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije građevine namijenjene zbrinjavanju otpada, u kojem ovlaštenici prava na isplatu naknade za umanjenu vrijednost nekretnine mogu podnijeti zahtjev za isplatu.

mr. sc. Kate BagovićOcijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite