Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

26.11.2010

Veća transparentnost kod pružanja i prikupljanja humanitarne pomoći

Novi Zakon o humanitarnoj pomoći donosi primjereniju regulaciju koja je u skladu s postojećim potrebama u društvu za pružanjem i primanjem ovakve pomoći, a cilj mu je uređivanje novih oblika humanitarne pomoći, nadzor nad pravnim osobama koje se njome bave, omogućavanje veće dostupnosti ove pomoći korisnicima te osiguravanje transparentnosti u njezinom prikupljanju i pružanju pomoću cjelovite evidencije na području RH.

U povijesti suvremene Hrvatske prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći prvi je puta pravno uređeno Zakonom o humanitarnoj pomoći iz 1992. godine, u vrijeme Domovinskog rata kada su brojne organizacije primale humanitarnu pomoć od iseljenih Hrvata, međunarodnih humanitarnih organizacija i dr.

Postepeno je veći dio javnosti počeo iskazivati sumnje u transparentnost procesa raspodjele prikupljene pomoći. S ciljem veće kontrole nad procesom prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći donesen je Zakon prilagođen tadašnjim zbivanjima. Humanitarnu pomoć mogle su pružati humanitarne organizacije kojima je jedan od ciljeva bio prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći  žrtvama rata, prognanicima, izbjeglicama i osobama u stanju socijalne potrebe.

U skladu s promijenjenim okolnostima, 2003. godine donesen je novi Zakon o humanitarnoj pomoći prilagođen širim potrebama koje nisu uvjetovane samo ratom. Humanitarna pomoć podrazumijeva prikupljena materijalna i financijska dobra, stručnu i laičku psihosocijalnu pomoć, usluge namijenjene socijalno ugroženim osobama po posebnim propisima, žrtvama prirodnih i drugih katastrofa te osobama čiji prihodi ne prelaze razinu nacionalnog praga siromaštva.

Ovaj Zakon primjenjuje se na udruge, vjerske zajednice i druge domaće i strane neprofitne pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj kojima je jedan od statutarni ciljeva pružanje humanitarne pomoći. Zakonom je utvrđeno da neprofitne pravne osobe koje prikupljaju i pružaju humanitarnu pomoć djeluju za opće dobro te stoga uživaju i poseban pravni položaj, porezne i carinske olakšice.

S vremenom se pokazalo da to nije dobro rješenje i da Zakon iz 2003. godine ne zadovoljava svrhu prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći budući da veliki broj neprofitnih organizacija koje pružaju humanitarnu pomoć koriste svoj povlašteni status isključivo kako bi ostvarile porezne i carinske olakšice. Pored toga, prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći samo je jedan dio aktivnosti organizacija koje djeluju za opće dobro, a djelovanje organizacija koje svojim radom pridonose općem dobru rješava se posebnim zakonima i puno je šire od aktivnosti na prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći. Problemi su nastajali i s vođenjem evidencija koje se prvenstveno odnose na broj humanitarnih organizacija i programa pomoći, a ne na ukupnu prikupljenu i pruženu humanitarnu pomoć.

S ciljem jasnije zakonske regulacije i povećanja transparentnosti prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći, donesen je novi Zakon o humanitarnoj pomoći koji stupa na snagu 1. srpnja 2011. godine. Novi Zakon jasnije određuje pojam i vrste humanitarne pomoći, pružatelje i ciljane skupine.

Općim odredbama u članku 2. Zakon razlikuje prikupljena materijalna i financijska dobra, psihosocijalnu pomoć i humanitarne aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja žrtava prirodnih katastrofa i žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem od prikupljenih materijalnih i financijskih dobara koja se pružaju socijalno osjetljivim skupinama u cilju podmirivanja osnovnih životnih potreba. U istom članku sadržana je i nova odredba o antidiskriminaciji - uređuje se da se humanitarna pomoć pruža svim žrtvama i socijalno osjetljivim skupinama neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, dobi ili drugim osobinama.

Prikupljati i pružati humanitarnu pomoći mogu registrirane, domaće i strane neprofitne pravne osobe, odnosno pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik u Hrvatskoj. Humanitarnu pomoć mogu prikupljati i pružati i fizičke osobe te profitne pravne osobe organiziranjem humanitarnih akcija (članak 4.). Umjesto pojma humanitarnih organizacija, uvodi se pojam pravnih osoba koje su pribavile rješenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Među ostalim, na temelju rješenja ostvaruju se i porezne olakšice po posebnom propisu.

Na tragu snažnije decentralizacije, člankom 6. Zakona propisano je da rješenje kojim se odobrava trajno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći izdaju nadležni uredi državne uprave u županiji, a ne Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kao do sada.

Pravne osobe koje su pribavile rješenje, obavezne su voditi evidencije te dostavljati izvješća nadležnim uredima u županiji koji su ovlašteni provoditi inspekcijski nadzor (članak 8. i 9.). Cilj ovakve regulative jest pomoć učiniti bržom i dostupnijom onome kome je namijenjena i na najbolji mogući način ostvariti svrhu prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći.  Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi i nadalje vodi evidenciju pravnih osoba kojima je izdano rješenje kojim se daje odobrenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći za područje Republike Hrvatske (članak 13.).

Člankom 16. novog Zakona uvodi se Državna nagrada za humanitarni rad, koja se može dodijeliti kao priznanje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj, te kaznene odredbe (članci 17. – 27.), što trenutno važećim Zakonom nije propisano.

Pripremio: Željko Čižmek, univ. bacc. act. soc.

Literatura:

Puljiz, V., Bežovan, G., Matković, T., Šućur, Z., Zrinščak, S., (2009.) Socijalna politika Hrvatske (str. 400 – 403), Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite