Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

27.12.2010

Predloženo donošenje novog Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora

Na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici Hrvatskog sabora raspravljalo se i o Prijedlogu Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora. Naime, u planu je donošenje novog Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora, kojim bi se stavio izvan snage dosadašnji Zakon.

Zakup poslovnoga prostora uređen je Zakonom o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09). Raniji naziv Zakona o zakupu poslovnoga prostora izmijenjen je u sadašnji naziv Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnoga prostora (NN 174/04), kojim je omogućena prodaja poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, mikro ili malim subjektima maloga gospodarstva, pod uvjetima i u postupku propisanim Uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Uredba o prodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske objavljena je u Narodnim novinama 102/07, a stupila je na snagu 18. listopada 2007. godine i još uvijek je na snazi.

U međuvremenu je Hrvatska obrtnička komora u suradnji s Gradom Zagrebom pokrenula inicijativu za izmjenu važećeg Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, na način da se istim subjektima maloga gospodarstva kao zakupnicima, omogući kupnja i poslovnoga prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave i to pod istim uvjetima i prema istom postupku kao i za zakupnike u poslovnom prostoru u vlasništvu Republike Hrvatske.

Međutim, do predložene izmjene Zakona nije došlo budući da je Vlada Republike Hrvatske prihvatila Preporuku tadašnjeg „Hitroreza“ koji je smatrao da su važećim Zakonom, mikro ili mali subjekti malog gospodarstva u odnosu na ostale pravne subjekte koji su u zakupu, glede kupnje poslovnoga prostora, stavljeni u povlašteni položaj, te je u cilju jednakosti pred zakonom predložio izmjenu Zakona na način da se mogućnost prodaje proširi na sve zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske koji uredno izvršavaju sve obveze iz ugovora o zakupu.

Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora uređuje izuzetno važno područje pravnoga statusa i raspolaganja poslovnim prostorom, a zbog posebnosti toga obveznopravnog odnosa oduvijek je u odnosu na opće propise Zakona o obveznim odnosima uređivan kao poseban zakon (lex specialis), kako u režimu društvenog vlasništva tako i danas. Neizbježna prisutnost tog obveznopravnoga odnosa u pravnom prometu u različitim gospodarskim djelatnostima kao i njegova specifičnost i osobitost, traži u primjeni i odgovarajuću zakonsku prilagodbu toga pravnoga odnosa.

Važeći Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora do sada je mijenjan tri puta, a kako je prihvaćena inicijativa Hrvatske obrtničke komore i Grada Zagreba da se zakonom omogući prodaja poslovnoga prostora i u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, kao i inicijativa za prodaju širem krugu subjekata zakupnicima odnosno korisnicima tih prostora (a ne samo kao do sada mikro ili malim subjektima maloga gospodarstva), uz odgovarajuće uvjete i odgovarajući postupak, kao i za poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske, nužna je promjena navedenog Zakona.

Kroz promjenu Zakona potrebno je revidirati i određene odredbe važećeg Zakona koje su u međuvremenu konzumirane (npr. obveza usklađenja ugovora o zakupu bez prethodno provedenog javnog natječaja u određenom roku iz članka 35. stavka 1. Zakona i drugo), a potrebno je ugraditi i odgovarajuće materijalne odredbe vezane uz uvjete i postupak prodaje poslovnoga prostora, a koje su se do sada nalazile samo u Uredbi o prodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a trebale bi biti obavezan sadržaj Zakona.

No, zbog konzistentnosti i cjelovitosti uređenja navedenih pitanja, procijenjeno je da treba donijeti novi Zakon, a ne samo izmjenu i dopunu postojećeg, te je tako i predloženo.

Tim Zakonom uređuje se: primjena Zakona, zasnivanje zakupa, prava i obveze ugovornih stranaka, prestanak zakupa, prodaja poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova, županija i Grada Zagreba.

Ovaj zakonski prijedlog donosi veliku novost u zakupnim odnosima, a ta je da se njegovim odredbama omogućuje sadašnjim zakupnicima odnosno korisnicima poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova, županija i Grada Zagreba (koji uredno izvršavaju sve obveze iz ugovora o zakupu, uz dodatni uvjet petogodišnjeg korištenja toga prostora, uz propisane iznimke) kupnja tih prostora uz uvjete i u postupku propisanim ovim Zakonom, Uredbom Vlade Republike Hrvatske odnosno Odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave).

Republika Hrvatska odredila je malo gospodarstvo odnosno obrtništvo kao dio temeljne podloge gospodarskog razvoja Hrvatske. Kako su upravo obrtnici najčešći zakupoprimci poslovnoga prostora to će se kroz zakonsku mogućnost kupnje poslovnoga prostora koji koriste, poboljšati njihov položaj, pružajući im na taj način sigurnost kroz obavljanje poslovanja u vlastitom prostoru.

Time se pridonosi jačanju maloga gospodarstva odnosno poduzetništva. No, kako ustavna načela o pravednosti i jednakosti te poduzetničke ravnopravnosti traže da se poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova, županija i Grada Zagreba, privatizira na odgovarajući način, to je ovim Zakonom omogućena prodaja širem krugu korisnika tih prostora, a ne kao do sada samo subjektima maloga gospodarstva.

Razmatrajući Prijedlog Zakona u prvom čitanju, Odbor za zakonodavstvo podupro je njegovo donošenje, a glede teksta Prijedloga nije imao primjedbi ustavnopravne naravi.

S druge strane, na Prijedlog Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora Odbor za pravosuđe istaknuo je određene primjedbe, prijedloge i mišljenja, a odnose se na neka terminološka usklađenja odredbi budućeg Zakona s odredbama Zakona o obveznim odnosima, proširenje prava nazadkupnje i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te preciziranje kupoprodajne cijene poslovnog prostora kao tržišne.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite