Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

19.1.2011

Naknada za razvoj prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva

Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010., utvrđuju se izvori sredstava za financiranje vodnog gospodarstva, osobito vodne naknade, uključujući obvezu plaćanja, obveznike plaćanja, osnovicu, način obračuna, namjene trošenja sredstava i druga pitanja vezana za ostvarenje i korištenje sredstava vodne naknade. Njime je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe, cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj.

Naknada za razvoj

Odredbom članka 5. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva propisano je da su vodne naknade, u koju je svrstana i naknada za razvoj, javna davanja čiji je obračun i naplata u interesu jedinica lokalne samouprave. Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge. Naknada za razvoj koja se obračunava uz cijenu vodne usluge, dio je odluke o cijeni vodnih usluga.

Odluku o cijenama vodnih usluga donosi, na temelju članka 206. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09), isporučitelj vodne usluge, uz prethodnu suglasnost jedinice lokalne samouprave.

Osnovica naknade za razvoj, ovisno o odredbama donesene odluke, može biti jedinica mjere isporučene vodne usluge (metar kubni) ili stopa na iznos cijene vodne usluge. Na temelju članka 55. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu na kojima se zasebno iskazuje. Račun za isporučenu vodnu uslugu ispostavlja isporučitelj.

Ukupan iznos naknade predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđen odlukom jedinice lokalne samouprave. Naknada za razvoj prihod je javnog isporučitelja vodne usluge.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj

Obveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području uvodi se na temelju odluke o naknadi (Odluka o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe, Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj i sl.), koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Odlukom se mogu detaljnije propisati obveznici plaćanja (potrošači u gospodarstvu, domaćinstva, ostali potrošači), osnovica naknade, izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice za određene kategorije korisnika, prekršajne odredbe te postupak za njihovo ostvarenje.

Člankom 89. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, određena je obveza donošenja odluke o naplati naknade za razvoj u jedinicama lokalne samouprave, u kojima se na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu obračunava i naplaćuje iznos za financiranje održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u roku od 1 godine po stupanju na snagu Zakona, odnosno do 1. siječnja 2011.

Namjena sredstava prikupljenih od naknade za razvoj

Sredstva vodnih naknada mogu se koristiti samo za namjene određene Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva. Prihodi od naknade za razvoj na temelju članka 57. Zakona, koriste se za gradnju, odnosno za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina.

Odlukom o naplati naknade za razvoj pojedine jedinice lokalne samouprave propisuju se detaljne namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj, način i rokovi uplate naknade te nadzor nad obračunom i naplatom naknade. Naknada za razvoj mora se koristiti tako da se osigura ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na vodoopskrbnom području ili aglomeraciji (članak 58. Zakona).

Uvođenje naknade za razvoj od strane jedinice područne (regionalne) samouprave

Osim predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, i predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, na temelju članka 52. stavak 2. Zakona, može uvesti naknadu za razvoj kada su, radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite, potrebna povećana ulaganja u komunalne vodne građevine.

Na temelju članka 92. Zakona o vodama, potrebna sredstva za ulaganja u zonama sanitarne zaštite, osiguravaju se u proračunima jedinica lokalne samouprave na čijem se području koristi voda iz tog izvorišta. Potrebna sredstva osiguravaju se razmjerno količini vode koja se isporučuje na području svake navedene jedinice lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi izvorište, može predložiti jedinici područne (regionalne) samouprave da uvede naknadu za razvoj, radi financiranja navedenih potreba.

Predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, sukladno provedbenom propisu Zakona o vodama kojim se uspostavljaju uslužna područja, također može na temelju članka 52. stavak 3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, uvesti naknadu za razvoj na uslužnom području, radi ravnomjerne izgradnje komunalnih vodnih građevina.

Nastavno, pravni temelj za donošenje akta kojim se uvodi obračun i plaćanje naknade za razvoj u jedinicama područne (regionalne) samouprave sadržan je u odredbama članka 92. Zakona o vodama, članka 40. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine br. 55/02), članka 52. stavak 2. i 3., i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Mr. sc. Kate BagovićOcijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite