Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Siječanj 2011
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.1.2011 do 31.1.2011

31.1.2011

Određivanje nadležnosti suda RH u sporovima s međunarodnim elementom

Međunarodna nadležnost suda bilo koje države procjenjuje se prema pravilu lex fori. To pravilo podrazumijeva ocjenu domaćeg suda o svojoj međunarodnoj nadležnosti po tužbi koja mu je podnesena i to prema pravilima svojega nacionalnog međunarodnog privatnog prava, osim kada domaći propis upućuje na primjenu stranog prava ili na pravila o faktičnoj uzajamnosti. > Detalji...

28.1.2011

Kada je vozač dužan upaliti sve pokazivače smjera?

U određenim situacijama koje mogu nastati u cestovnom prometu, propis od vozača zahtijeva da upali sve pokazivače smjera, tzv. žmigavce. Svakom vozaču vjerojatno će prvo pasti na pamet da je to obvezno učiniti za vrijeme kretanja vozila unatrag. Međutim, osim tada, postoje još neke okolnosti u kojima je vozač dužan to učiniti, pa ovom prigodom na njih ukazujemo, svjesni činjenice da većina vozača to možda i ne zna. > Detalji...

26.1.2011

Dosmrtno uzdržavanje u zaboravu poreznog oslobođenja

Zbog hiperprodukcije zakona i propisa u našoj državi, nerijetko se događa da njihove odredbe međusobno nisu usklađene ili su čak i kontradiktorne, a sve zbog toga što se pri donošenju ili promjeni određenog propisa ponekad ne vodi dovoljno računa na koja sve područja on utječe. No, možda je još i gore kada se učinjeni propusti i posljedice koje eventualno uzrokuju godinama niti ne pokušavaju ispraviti, kao što je to u primjeru iz ovog teksta. > Detalji...

25.1.2011

Pravo na plaćeni dopust u tijeku godišnjeg odmora

Budući da se plaćeni dopust smatra oslobođenjem od obveze rada za važne osobne potrebe, postavlja se pitanje ima li radnik pravo na plaćeni dopust ako se okolnost, zbog koje se plaćeni dopust ima omogućiti, dogodi za vrijeme godišnjeg odmora, dakle u vrijeme kad se radnik ne nalazi na radu. > Detalji...

24.1.2011

Ovršni zakon – na snazi novi pravilnici

Iako većina odredbi novog Ovršnog zakona stupa na snagu tek 1. siječnja 2012., na temelju članaka koji su na snazi od prosinca prošle odnosno od siječnja ove godine, doneseno je i primjenjuje se već nekoliko novih pravilnika. > Detalji...

21.1.2011

Novi način upravljanja državnom imovinom

Početkom godine na snagu je stupio Zakon o upravljanju državnom imovinom. Njime su stvoreni osnovni preduvjeti za vlasnički strukturirano načelo upravljanja državnom imovinom, na način da se državnom imovinom smatraju svi udjeli i dionice te nekretnine i gotovo cijelo zemljište čiji je vlasnik Republika Hrvatska. > Detalji...

20.1.2011

Naknada plaće za bolovanje u vrijeme otkaznog roka

Postoje određene okolnosti zbog kojih radnici u otkaznom roku neće raditi, odnosno neće biti dužni dolaziti na posao. Uvjet za to je odluka poslodavca, koji će za to vrijeme biti dužan radniku isplaćivati naknadu plaće, ali i priznati mu sva druga prava kao da je radio. Upravo dio odredbe članka 114. stavak 4. Zakona o radu – „i priznati sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznoga roka“ stvorio je određene dvojbe u praksi, a jedna od njih odnosi se na to ima li radnik u navedenoj situaciji pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja.

> Detalji...

19.1.2011

Naknada za razvoj prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva

Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010., utvrđuju se izvori sredstava za financiranje vodnog gospodarstva, osobito vodne naknade, uključujući obvezu plaćanja, obveznike plaćanja, osnovicu, način obračuna, namjene trošenja sredstava i druga pitanja vezana za ostvarenje i korištenje sredstava vodne naknade. Njime je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe, cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj. > Detalji...

17.1.2011

Pravo prvokupa kulturnog dobra

Kada se radi o prodaji kulturnog dobra treba imati na umu da za njegov pravni promet propisi predviđaju poseban pravni režim, koji se, među ostalim, očituje u činjenici da je prodavatelj kulturnog dobra obvezan najprije istodobno ga ponuditi Republici Hrvatskoj, županiji, Gradu Zagrebu, gradu ili općini na čijem se području to kulturno dobro nalazi. > Detalji...

14.1.2011

Plaćanje poreza na promet nekretnina na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju

U svakodnevnom životu neki ljudi osiguravaju sigurnu i bezbrižnu starost ugovaranjem vođenja brige i njege za sebe do smrti, a za uzvrat onome tko ih je uzdržavao nakon svoje smrti daju u vlasništvo svoju imovinu ili dio imovine, a najčešće nekretninu u kojoj su živjeli pri čemu onaj tko je vlasništvo stekao mora platiti i porez na promet nekretnina. > Detalji...

13.1.2011

"Bio" i "eko" pod strožom kontrolom

ekoSve veća potražnja za ekološkim proizvodima proizlazi iz brige potrošača za vlastito zdravlje, brige za očuvanje okoliša, zaštitu životinja, njihovog zdravlja i dobrobiti. Mnogi proizvođači tvrde da su njihovi proizvodi ekološki. No, novi Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda propisuje da sve tvrtke koje se ne bave ekološkom proizvodnjom moraju ukloniti nazive bio, organski i eko iz svojih imena i imena svojih proizvoda. > Detalji...

12.1.2011

Povreda načela pravne sigurnosti

Kontradiktorne odluke u sličnim predmetima koje donosi isti sud, koji je pri tome i sud posljednjeg stupnja u predmetu, mogu, u nedostatku mehanizma koji osigurava konzistentnost, dovesti do povrede načela pravne sigurnosti te dovesti u pitanje javno povjerenje u sudstvo. > Detalji...

10.1.2011

Trošak prijevoza na posao i s posla

Pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla uređuje se ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili odlukom poslodavca, budući da se ne radi o pravu radnika utvrđenom zakonom. Odredbe navedenih ugovora, odnosno akata, u smislu prava na naknadu troškova prijevoza, u praksi mogu biti različite, s obzirom na različito reguliranje tog prava od slučaja do slučaja. > Detalji...

7.1.2011

Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

Od 1. siječnja na snazi je Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem koji uvodi neka pojednostavljenja prijašnjih odredbi vezanih uz oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi te uređuje i ona pitanja koja u postojećim propisima nisu bila uređena. Nezakonito stečena imovina od sada će se brže i jednostavnije oduzimati vlasnicima te će se, nakon pravomoćnosti sudske presude, prenositi u vlasništvo Republike Hrvatske. > Detalji...

5.1.2011

Utjecaj promjene vrijednosti predmeta ostavine na odgovornost nasljednika za ostaviteljeve dugove

Nasljednik odgovara za dugove ostavitelja do visine vrijednosti naslijeđene imovine. Jedno od pitanja koje se javlja u praksi je prema kojem se trenutku utvrđuje vrijednost naslijeđene imovine, odnosno utječe li promjena vrijednosti predmeta ostavine na tu odgovornost ili ne. U odgovoru na to pitanje pomogla je sudska praksa. > Detalji...

3.1.2011

Sazivanje skupa radnika

Skup radnika saziva prvenstveno radničko vijeće, a poslodavac tek ako to vijeće nije utemeljeno. No, ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, ali postoji sindikalni povjerenik, on bi, prema načelu da sindikalni povjerenik preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća ako ono nije utemeljeno, bio ovlašten sazvati skup radnika. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite